• Trafiksammenstød kan have langvarige konsekvenser

  Trafiksammenstød kan have langvarige konsekvenser i form af skader i nakken og ryggen, de såkaldte Whiplash Associated Disorders. Et dansk studium offentliggjort i European Journal of Pain viser, at helbredelsen af den slags skader kan handle om meget mere end selve skaden.

   

  Betegnelsen Whiplash Associated Disorders (WAD) afspejler, at mange tilskadekomne efter et trafiksammenstød klager over andre symptomer foruden piskesmæld. Det kan være smerter i andre dele af rygsøjlen, snurren og prikken i arme eller ben, træthed, kvalme, kognitive problemer, dårligt fysisk og psykisk helbred, depression og angst, akut reaktion på stress og smerter flere andre steder. Det indikerer, at WAP kan være en kompleks lidelse, der involverer både fysiske og mentale aspekter af patienten og dennes liv. Mellem 50 – 80% af alle tilskadekomne ved et sammenstød i trafikken melder om WAP som en skade i forbindelse med sammenstødet. En relateret lidelse til WAD, smerter på den midterste del af rygsøjlen, mid-back pain (MBP), kan for en stor del af tilskadekomne i den voksne befolkning vare i op til et år, med nedsat fysisk evne og forøget sygefravær som konsekvens. Alligevel er det en lidelse, der hidtil ikke har haft et forskningsmæssigt fokus.

   

  Nu har en ny undersøgelse foretaget af Melker Johansson fra IOB på Syddansk Universitet i samarbejde med andre forskere fra bl. a. IOB og NIKKB imidlertid rådet bod på det, og kastet mere lys over lidelsen. Formålet med Melker Johanssons forskning var at beskrive de hændelser, der førte til smerter på den midterste del af rygsøjlen, forløbet af de tilskadekomnes genoptræning og prognoser for MBP efter sammenstød i trafikken, baseret på den genoptræning, som den tilskadekomne selv indberettede til forskerne via spørgeskemaer.

   

  Resultatet af undersøgelsen er interessant og tilføjer ny, brugbar viden til den begrænsede viden, eksperterne havde om MBP. Knap tre et halvt tusinde tilskadekomne med MBP deltog i Melker Johanssons forskningsprojekt. Projektet viste, at smerter på den midterste del af rygsøjlen er et almindeligt symptom efter en trafikulykke, som det kan være svært at komme af med. Især kvinder og unge mennesker var udsat for lidelsen. Omkring 23% af deltagerne i undersøgelsen led fortsat af smerter et år efter den ulykke, de var involveret i, og de skadesramte var i gennemsnit lidt mere end 3 måneder om at blive skadesfri.

   

  Melker Johansens forskning i emnet afslørede, at de tilskadekomnes generelle helbred og sammenfald med andre sygdomme kan have større indflydelse på genoptræningsprocessen end de egentlige fysiske kendetegn for skaden. Desuden kan en række ydre omstændigheder som f. eks. biopsykosociale faktorer, dvs. dynamiske vekselvirkninger mellem menneskets biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder, have indflydelse på, hvornår en patient føler sig smertefri.

   

  At helbredelsesprocessen kan være langvarig og måske inkludere andre helbredsmæssige og ydre omstændigheder end selve skaden, er vigtig ny viden for kiropraktorer, når de skal diagnosticere patienter med MBP. De kan fremadrettet inddrage den nye viden i deres undersøgelse og behandling af patienter, der opsøger dem med smerter i nakken og rygsøjlen efter at have været udsat for en trafikulykke.

   

  Piskesmæld opstår i det øjeblik en persons nakke bliver påvirket af et sammenstød. I selve ulykkesøjeblikket, hvor hovedet kastes frem og tilbage, vil reflekserne gøre alt hvad der er muligt for at imødegå de faretruende bevægelser ved at spænde op i især nakkens og halsens muskulatur for dermed at forsøge at afværge læsioner i halshvirvelsøjlen, ledbånd og sener. Hos nogle holder musklerne ikke op med at spænde igen; dermed lider de af piskesmæld.

   

  M.S. Johansson, E. Boyle, J. Hartvigsen, M. Jensen Stochkendahl, L. Carroll, J.D. Cassidy. A population-based, incidence cohort study of mid-back pain after traffic collisions: Factors associated with global recovery. European Journal of Pain, 2015 Feb 17

   

  Læsere, der er interesserede i at læse hele forskningsartiklen, kan finde et link her: http://www.nikkb.dk/artikler/publikationer/