• NIKKB 25 år

  I dag, 15. juni 2015, er en ganske særlig dag:

   

  NIKKB fylder 25 år

   

  Det skal fejres!

   

  Derfor vil vi gerne invitere dig til

   

  25 ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION
  fredag den 14. august 2015 kl. 15.00 – 17.30
  på Syddansk Universitet, Campusvej 55 i Odense.

   

  Der vil være taler af

  bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen,

  historiker Per Jørgensen

  og tidligere dekan ved det sundhedsfaglige fakultet, Mogens Hørder.

   

  Vi ses

   

  Henrik Wulff Christensen
  adm. direktør og forskningsleder

   

  S. u. til mlerche@nikkb.dk senest 7. august 2015

   

 • NIKKB fylder 25 år

  Sjette og sidste jubilæumshistorie ser frem til selve dagen på mandag med et tilbageblik på de forgangne 25 år.

   

  På mandag den 15. juni fylder Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 25 år. NIKKB blev stiftet 15. juni 1990 og officielt indviet 8. oktober 1991. I begyndelsen var instituttet tænkt som både et undervisnings- og forskningscenter med de formål at forestå den kliniske del af undervisningen i samarbejde med Odense Universitet og Odense Sygehus, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen og at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning.

   

  Senere blev formålet dog revideret, da man oprettede en universitetsbaseret kiropraktoruddannelse i 1994, og i dag er NIKKB er decideret forskningsinstitut og videnscenter, som formidler og nyttiggør forskning og sikrer kvalitetsudvikling indenfor kiropraktik.

   

  Den 15. juni 2010 fejrede NIKKB instituttets 20-års jubilæum, og udtrykket Kiropraktorernes Videnscenter blev skabt. To et halvt år senere fik NIKKB en stor ambition opfyldt, da instituttet flyttede ind i de nuværende lokaler på Syddansk Universitet.

   

  Når man ser tilbage på de forgangne 25 år, har det været år med megen aktivitet, hvor NIKKB har vist, at instituttet har en rolle at spille. Dansk forskning i kiropraktik nyder høj anseelse over hele Verden, blandt andet takket være den forskningsindsats, der er blevet lagt for dagen af forskere fra NIKKB. Instituttet har stablet en efteruddannelse for kiropraktorer på benene, der hvert halvår tilbyder en stor variation af efteruddannelseskurser, og NIKKB’s billeddiagnostiske enhed har bl. a. lanceret KirPACS sideløbende med rådgivning af klinikkerne i spørgsmål vedrørende kvaliteten af deres røntgenbilleder og røntgenanlæg.

   

  Den store travlhed og aktivitet på NIKKB siden stiftelsen har udmøntet sig i en række håndgribelige resultater: Forskere fra NIKKB har publiceret over 300 forskningsartikler, boganmeldelser og rapporter; Siden 1999 har NIKKB afholdt mere end 260 efteruddannelseskurser og roadshows, og 95 % af alle kiropraktiske klinikker i Danmark abonnerer nu på NIKKB’s fælles digitale billedarkiveringssystem. Med instituttets nuværende placering på Syddansk Universitet, er NIKKB tæt på uddannelsessystemet og derfor ideelt placeret til at skabe synergi mellem uddannelse og klinik.

   

  Der er blevet præsteret meget siden 1990, men der er fortsat mange spørgsmål at søge svar på. Vi kipper beskedent med flaget og ønsker hinanden tillykke, men hviler ikke på laurbærrene. De næste 25 år kommer forhåbentlig til at byde på lige så stor aktivitet som de hidtidige, så vi kan se tilbage på mange år med endnu flere aktiviteter, når NIKKB fejrer 50-årsjubilæum i 2040.

   

  fordr web  Forskerparken  NIKKB SDU

 • Billeddiagnostik og KirPACS

  Den tredje jubilæumsartikel præsenterer endnu et af NIKKB's indsatsområder, Billeddiagnostik og KirPACS

   

  Billeddiagnostik er et vigtigt værktøj for alle kiropraktorer. NIKKB har en billeddiagnostisk enhed, der tilbyder konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og det unikke digitale billedhåndteringssystem KirPACS.

   

  NIKKB’s røntgenkonsulent, Klaus Doktor, er klar til at hjælpe med at løse eventuelle udfordringer med kvalificeret hjælp, så hvis man er i tvivl om kvaliteten af sine røntgenundersøgelser eller sit apparatur, er det en god ide at kontakte NIKKB’s røntgenkonsulent for at få gode råd og vejledning omkring din udfordring.

   

  Røntgenbekendtgørelsen af 1998 kræver, at der skal være tilknyttet en fysiker godkendt af Sundhedsstyrelsen til alle røntgenanlæg, der bruges til undersøgelse af patienter. NIKKB har tilknyttet en godkendt fysiker, Peter Grøn, der kan tilbyde røntgenfysisk assistance og konsulenttjeneste til danske kiropraktorer.

   

  KirPACS er et digitalt billedarkiverings- og kommunikationssystem, som administreres af NIKKB. Det er kiropraktorens digitale billedlager med ubegrænset kapacitet både over tid og med hensyn til lagerplads. Systemet lader en kiropraktor se sine egne lagrede røntgenbilleder - og giver mulighed for radiologisk vurdering af billeder efter behov. Samtidig er KirPACS en vigtig kommunikationsplatform for digitale røntgenbilleder.

   

  Den daglige administration af NIKKB’s billeddiagnostiske enhed og KirPACS bliver varetaget af sekretær Laila Toft Nielsen. Det er også via hende, du kan få kontakt til Klaus Doktor og Peter Grøn.

   

  Du kan læse mere om billeddiagnostik og KirPACS her: http://www.nikkb.dk/nyheder/billeddiagnostik/

   

  KirPACS skrme Rntgenbillede 

 • Efteruddannelse: Kurser og roadshows

  Vores anden jubilæumshistorie handler om NIKKB og efteruddannelse.

   

  Igennem hele sin karriere som kiropraktor kan man fortsætte med at dygtiggøre sig ved at efteruddanne sig. Det sikrer NIKKB med en efteruddannelsesenhed, der løbende tilbyder et varieret udbud af kurser

   

  Det kan være weekendkurser, men det kan også være enkeltdagskurser. Desuden arrangerer efteruddannelsesafdelingen Roadshows, hvor en underviser rejser rundt i Danmark og afholder det samme kursus flere steder.

   

  Som regel er et efteruddannelsekursus/roadshow en blanding af teori og praktik. Uanset hvilken slags efteruddannelseskursus, det drejer sig om, er undervisningen altid af høj kvalitet, der bidrager til, at deltagerne får udvidet deres horisont og lærer noget nyt i forhold til det, de vidste om det aktuelle emne, da de kom.

   

  NIKKB har til dato udbudt mere end 260 kurser og roadshows, siden instituttet i 1999 oprettede sin efteruddannelsesenhed og begyndte at lægge efteruddannelse ind i organiserede rammer.

   

  NIKKB’s kursuskatalog udkommer to gange om året, sommer og vinter. Du kan altid finde det aktuelle katalog og læse flere oplysninger om NIKKB’s efteruddannelse her: http://www.nikkb.dk/nyheder/efteruddannelse/