• Hent dit resumé af efterårets regionale roadshow

  Hvis du var på efterårets regionale roadshow om diagnostik og behandling af fodens lidelser og gerne vil have et resumé af kurset, kan du nu hente det vial inket herunder:

   

  Diagnostik og behandling af fodens lidelser

   

  Du kan desuden finde meget andet fagligt materiale, ikke blot fra efterårets roadshow, men også fra andre tidligere kurser via linket her:

   

  Fagligt materiale

 • Gode anbefalinger i NKR for nyopståede uspecifikke nakkesmerter

  Hvad gør man som behandler, når man bliver opsøgt af en patient, der har fået smerter i nakken?

   

  Ifølge sundhedsstyrelsens nye Nationale Kliniske Retningslinje forudsættes det først og fremmest at alle patienter informeres om tilstanden og dens forventede forløb.

   

  Hvis der skal mere til, anbefaler den nye NKR, at man overvejer øvelser og/eller ledmobiliserende teknikker akupunktur eller topikal NSAID.

   

  Medicinsk smertestillende behandling bør kun anvendes efter nøje overvejelse.  Det er vigtigt, at man kun medicinerer i en kortere periode og at man er opmærksom på bivirkninger, kontraindikationer og patientens præferencer, når man medicinerer, påpeger Sundhedsstyrelsen i den nye NKR.

   

  Samtidig understreges behovet for at forske meget mere i håndtering af nakkesmerter. Gennemgangen af litteraturen der ligger til grund for NKR’ens anbefalinger har påvist at den eksisterende viden om effekten af almindeligt anvendte interventioner mod nakkesmerter er forsvindende lille.

   

  Man kan læse og downloade hele Den Nationale Retningslinjer for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/F34D82CE7A65475BAB4F31C6BB16567D.ashx og quick guiden her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/EC1167CE30BA49E8ABA03DD8396360F0.ashx  

   

  Arbejdsgruppen, der har udarbejdet den Nationale Retningslinje bestod af:
  Bolette Søborg (formand), overlæge og ph.d., Sundhedsstyrelsen - Peter Duel, overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling - Anne Gram, privatpraktiserende ergoterapeut - Henrik Hein Lauridsen, kiropraktor og ph.d., lektor, Syddansk Universitet - Alexander Isenberg-Jørgensen, overlæge ved Sygehus Lillebælt, Rygcenter Syddanmark - Martin Bach Jensen, speciallæge i almen medicin, ph.d., professor ved Aalborg Universitet, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg og praktiserende læge - Alice Kongsted, kiropraktor og ph.d., lektor, Syddansk Universitet og seniorforsker, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (1. del af arbejdet, hvorefter hun har fungeret som fagkonsulent)- Jørgen Korsgaard, privatpraktiserende speciallæge i fysiurgi og diplomlæge i Muskuloskeletal medicin - Steffan W. Christensen, privatpraktiserende fysioterapeut, adjunkt ved Fysioterapiuddannelsen UCN og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet - Charlotte Krog, privatpraktiserende fysioterapeut - Peter Kryger Baggesen, privatpraktiserende kiropraktor - Hans Kristian Lauritsen, privatpraktiserende speciallæge i anæstesi, intensiv medicin og smertebehandling.

   

   

 • Kolikprojekt genoplivet

  Hvordan virker kiropraktisk behandling af spædbørnskolik? I 2009 satte seniorforsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, kiropraktor Lise Hestbæk sig for at lave et projekt, der skulle belyse dette. Efter to svære år gik projektet i stå. Nu starter hun det op igen med ny rekrutteringsmetode og en læge ombord.

   

  2009-projektet gik i korte træk ud på, at spædbørn med kolik blev henvist til en af projektets sundhedsplejersker af barnets egen sundhedsplejerske. En grundig undersøgelse fastslog, om det opfyldte kriterierne for at være med i projektet. I så fald blev barnet videresendt til en af de kiropraktorer, der var tilknyttet projektet og undersøgt med forældrenes tilstedeværelse, hvorefter halvdelen af børnene modtog en egentlig kiropraktisk behandling, mens den anden halvdel modtog en placebobehandling, uden at forældrene var til stede. Herefter skulle forældrene føre dagbog over deres barns gråd i to uger. Dette ville give forskergruppen nogle objektive mål for, om den kiropraktiske behandling havde nogen betydning for, hvor meget børnene græd, og på længere sigt mulighed for at udvikle et dokumenteret behandlingstilbud til spædbørn med kolik.

   

  Projektet fik en god start, men efterhånden gik det i stå, da det ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt med børn. Til sidst i 2011 lukkede det helt ned.

   

  Rekruttering via selvhenvendelse
  Nu har Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) sammen med Forskningsenheden for Almen Praksis og på basis af midler fra Kiropraktorfonden igangsat et nyt kolikprojekt med Lise Hestbæk som tovholder samt læge og ph.d. Lise Vilstrup-Holm som daglig projektleder.

   

  Det nye projekt ligner på mange områder det tidligere, men med en afgørende forskel.
  – Problemet med det tidligere projekt var fortrinsvis rekrutteringen. I det nye projekt er den baseret på selvhenvendelse fra forældrene og via mange forskellige kanaler for at satse bredt og komme ud til folk, så der bliver kendskab til projektet. Vi satser på at informere både de praktiserende læger på Fyn, besøge kiropraktorerne, involvere sundhedsplejerskerne, og så har vi fået lov til at give information til alle, der føder på fødeafdelingerne i Odense og Svendborg via skriftlig information, der bliver lagt i Barnets bog. Læger, kiropraktorer og sundhedsplejersker må gerne gøre forældre opmærksomme på projektet, men det er forældrene selv, der skal henvende sig. På den måde håber vi, at vi kommer bredere ud, men ellers adskiller projektet sig ikke i forhold til det, der var tanken med det oprindelige projekt, nemlig at lave et lodtrækningsforsøg, hvor vi vil undersøge effekten af kiropraktisk behandling af spædbarnskolik, fortæller Lise Vilstrup Holm om det nye projekt.

   

  Kiropraktorerne oplever i deres hverdag, at der er en effekt af deres behandling af spædbørnskolik, og mange forældre søger hjælp hos kiropraktorerne, men der findes ikke nogen sikker, videnskabelig undersøgelse af effekten. Det vil projektet råde bod på.

   

  – Vi mangler nogle større, blindede undersøgelser, dvs. undersøgelser, hvor forældrene ikke ved, om deres børn er i den gruppe, der får kiropraktisk behandling eller ej. Derfor mener vi, at vores undersøgelse kan bidrage med ny viden, såfremt vi har held med at få den gennemført, fastslår Lise Vilstrup Holm.

   

  Information er nøglen til succes
  – Jeg håber utroligt meget, det lykkes, og jeg tror på, det kan lade sig gøre. Men det kræver en grundig information om projektet, for det første om dets eksistens. Det er tit et springende punkt for nogle af disse studier. Det andet bliver den grundige information til forældrene om baggrunden for, at de ikke må vide, om barnet får behandling eller ler ej i de uger, forsøget står på. Den information er vigtig at give forældrene i forhold til, at de skal overlade deres barn til behandleren i de minutter, behandlingen varer. Det er noget af det, folk studser over, når jeg fortæller dem om forsøget. Derfor er det vigtigt at få det afmystificeret. De efterlader ikke deres barn i halve eller hele timer hos en behandler, der ikke kender barnet. De er med til anamneseoptagelsen, og de er med til at klæde barnet af. Det er kun i de få minutter, barnet skal have behandling, at forældrene skal forlade lokalet.

   

  Der er bevilget midler til at sikre, at børnene i den gruppe, der ikke får behandling, kan få gratis behandling efter forsøget, hvis forældrene ønsker det, så alle børn, der deltager, kan få behandling, uanset hvilken gruppe de ender i under det to uger lange forsøg.

   

  Det aktuelle projekt blev sat i gang i uge 43, og målet er at nå op på 200 deltagende børn i alderen 2 – 12 uger ved behandlingsstart. Læs mere om projektet og deltagelse ved at klikke her

   

  Fakta: Kolik og årsager
  Kolik er et selvbegrænsende problem, der går over med tiden. Men studier tyder på, at børn med kolik kan få udviklingsproblemer; søvnforstyrrelser, påvirkning af deres temperament. Andre studier har antydet en sammenhæng mellem kolik og ADHD, og undersøgelser viser, at det måske kan føre til ”shaken baby syndrome” (vold mod spædbørn).

   

  Årsagen til kolik er ukendt, men teorier antyder, at det kan have noget med fødselsmetoden at gøre. Tidligere troede man, børn skreg på grund af ondt i maven, men nu fokuserer man på bevægeapparatet hos børnene: Måske er de blevet skæve i nakken eller ryggen og har ondt på grund af dette.

   

  Kiropraktorerne oplever, at hovedparten af de børn, de ser, har noget i bevægeapparatet, som sagtens kan forklare, at de har ondt og græder meget. Fra et lægeligt synspunkt er det interessant, om sådanne skævheder i bevægeapparatet kan være opstået under graviditeten eller fødslen. Der foreligger ikke studier, der endnu entydigt har kunnet fastslå dette. Men derfor rummer projektet også mulighed for, med forældres tilladelse, at gennemgå graviditets- og fødselsforløb og se på fx indgreb i fødslen, herunder f. eks. brug af sugekop, akutte kejsersnit etc. Et lille fåtal af børn med kolik græder, fordi de ikke kan lide komælk eller komælksprotein, så forsøget starter med at udelukke disse produkter.

 • NIKKB’s engelske hjemmeside i nyt design

  I foråret fik nikkb.dk nyt design, og nu er NIKKB’s engelske udgave af hjemmesiden også blevet iklædt det nye design.

   

  Der har været arbejdet med at overføre materialet fra nikkb.com til det nye design hele sommeren, og nu kan NIKKB’s engelske læsere og andre, der er interesserede i at læse om NIKKB på engelsk følge med og læse om instituttet i hjemmesidens nye udseende, enten ved at skrive nikkb.com i søgefeltet i deres browser, klikke på det lille ikon med det britiske flag øverst til højre her på nikkb.dk eller følge linket forneden.

   

  Vi har bestræbt os på at beholde strukturen og indholdet fra det ”gamle” nikkb.com, men har også tilføjet lidt små nye ting hist og her, så nikkb.com fortsat kan være nyttig for udenlandske forskere og andre, der søger information om NIKKB.

   

  Ligesom nikkb.dk vil nikkb.com blive opdateret løbende under hensyntagen til vores udenlandske målgruppe.  

   

  Hvis du blot er nysgerrig efter at se, hvordan nikkb.com nu ser ud, er du naturligvis også velkommen til at kigge forbi

   

  Gå til nikkb.com

 • Nakke- og rygsmerter i fokus i medierne

  Dagbladet BT har haft fokus på nakke- og rygsmerter i to separate artikler i løbet af sommeren, og det har fået avisen til at kontakte forskere fra NIKKB og IOB.

   

  9. juli bragte BT et dobbeltopslag om begrebet mobilnakke, der tog udgangspunkt i det stigende brug af mobiltelefoner og tablets og den stigende risiko for nakkesmerter som konsekvens af dette. BT henvendte sig til professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, der udtalte sig til citat til artiklen. Jan Hartvigsen fortalte bl. a. om den nye teknologis indflydelse på vores krop og helbred og de mulige konsekvenser af det øgede forbrug af mobiltelefoner og tablets.

   

  19. juli bragte BT igen en artikel, der gjorde brug af ekspertviden fra fynske forskere. I et dobbeltopslag med udgangspunkt i en kendt dansk tv-personligheds problemer med rygsmerter udtalte kiropraktor og lektor ved IOB, Peter Kent, sig om resultaterne af en ny undersøgelse af årsagerne til, at rygsmerter vender tilbage. I forlængelse af sin udlægning af resultaterne af undersøgelsen forklarede Peter Kent desuden, hvad man kan bruge undersøgelsen til.

   

  Du kan se begge artikler som opslag bl. a. på NIKKB’s Facebookprofil: https://www.facebook.com/Kiropraktorernes.Videnscenter

 • NIKKB 25 år

  I dag, 15. juni 2015, er en ganske særlig dag:

   

  NIKKB fylder 25 år

   

  Det skal fejres!

   

  Derfor vil vi gerne invitere dig til

   

  25 ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION
  fredag den 14. august 2015 kl. 15.00 – 17.30
  på Syddansk Universitet, Campusvej 55 i Odense.

   

  Der vil være taler af

  bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen,

  historiker Per Jørgensen

  og tidligere dekan ved det sundhedsfaglige fakultet, Mogens Hørder.

   

  Vi ses

   

  Henrik Wulff Christensen
  adm. direktør og forskningsleder

   

  S. u. til mlerche@nikkb.dk senest 7. august 2015

   

 • NIKKB fylder 25 år

  Sjette og sidste jubilæumshistorie ser frem til selve dagen på mandag med et tilbageblik på de forgangne 25 år.

   

  På mandag den 15. juni fylder Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 25 år. NIKKB blev stiftet 15. juni 1990 og officielt indviet 8. oktober 1991. I begyndelsen var instituttet tænkt som både et undervisnings- og forskningscenter med de formål at forestå den kliniske del af undervisningen i samarbejde med Odense Universitet og Odense Sygehus, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen og at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning.

   

  Senere blev formålet dog revideret, da man oprettede en universitetsbaseret kiropraktoruddannelse i 1994, og i dag er NIKKB er decideret forskningsinstitut og videnscenter, som formidler og nyttiggør forskning og sikrer kvalitetsudvikling indenfor kiropraktik.

   

  Den 15. juni 2010 fejrede NIKKB instituttets 20-års jubilæum, og udtrykket Kiropraktorernes Videnscenter blev skabt. To et halvt år senere fik NIKKB en stor ambition opfyldt, da instituttet flyttede ind i de nuværende lokaler på Syddansk Universitet.

   

  Når man ser tilbage på de forgangne 25 år, har det været år med megen aktivitet, hvor NIKKB har vist, at instituttet har en rolle at spille. Dansk forskning i kiropraktik nyder høj anseelse over hele Verden, blandt andet takket være den forskningsindsats, der er blevet lagt for dagen af forskere fra NIKKB. Instituttet har stablet en efteruddannelse for kiropraktorer på benene, der hvert halvår tilbyder en stor variation af efteruddannelseskurser, og NIKKB’s billeddiagnostiske enhed har bl. a. lanceret KirPACS sideløbende med rådgivning af klinikkerne i spørgsmål vedrørende kvaliteten af deres røntgenbilleder og røntgenanlæg.

   

  Den store travlhed og aktivitet på NIKKB siden stiftelsen har udmøntet sig i en række håndgribelige resultater: Forskere fra NIKKB har publiceret over 300 forskningsartikler, boganmeldelser og rapporter; Siden 1999 har NIKKB afholdt mere end 260 efteruddannelseskurser og roadshows, og 95 % af alle kiropraktiske klinikker i Danmark abonnerer nu på NIKKB’s fælles digitale billedarkiveringssystem. Med instituttets nuværende placering på Syddansk Universitet, er NIKKB tæt på uddannelsessystemet og derfor ideelt placeret til at skabe synergi mellem uddannelse og klinik.

   

  Der er blevet præsteret meget siden 1990, men der er fortsat mange spørgsmål at søge svar på. Vi kipper beskedent med flaget og ønsker hinanden tillykke, men hviler ikke på laurbærrene. De næste 25 år kommer forhåbentlig til at byde på lige så stor aktivitet som de hidtidige, så vi kan se tilbage på mange år med endnu flere aktiviteter, når NIKKB fejrer 50-årsjubilæum i 2040.

   

  fordr web  Forskerparken  NIKKB SDU

 • Forskning: Hvilke områder har vi fokus på?

  Femte jubilæumshistorie introducerer læseren til NIKKB's forskning.

   

  Forskning har altid været en central del af NIKKB. Siden 1991 har forskere fra NIKKB publiceret mere end 300 forskningsartikler, boganmeldelser og rapporter, en understregning af det høje aktivitetsniveau på instituttet.

   

  NIKKB arbejder ud fra en forskningsstrategi som skal oparbejde det evidensbaserede grundlag for kiropraktorfaget. Instituttets forskning fokuserer specifikt på at tage fat på emner, som er interessante i forhold til den igangværende udvikling af professionen. Aktuelt er der fokus på forskning i fire emner: Epidemiologi, smerter i rygsøjlen, muskuloskeletale brystsmerter og slidgigt i hoften. Forskningsstrategien blev vedtaget i 2012 og gælder indtil slutningen af 2016. Seneste forskningsprojekt som er under opstart, er et projekt, hvor vi undersøger effekten af kiropraktisk manipulationsbehandling hos børn med hovedpine.

   

  For at fortsætte med at udbygge vores viden om vores nøgleområder, arbejder vi hele tiden på at udbygge vores samarbejde med forskere i ind- og udland.

   

  På grund af det høje, faglige niveau er forskerne på NIKKB også efterspurgte på konferencer, kongresser og så videre, både i ind- og udland. I foråret 2015 har forskere fra instituttet været massivt til stede og aktive på Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforums Åben Forskerdag, der blev afholdt onsdag den 29. april i Fredericia, og i begyndelsen af maj deltog størstedelen af NIKKB’s forskere i World Federation og Chiropractic/European Chiropractic Unions Verdenskongres i Athen. Her blev Alice Kongsted udmærket med en pris for bedste poster, mens både Henrik Wulff Christensen, Jan Hartvigsen, Lise Hestbæk og Mette Jensen Stochkendahl var aktive som foredragsholdere og medarrangører på kongressen.

   

  Desuden har flere forskere været på rejser til udenlandske forskningsinstitutioner, både for at arbejde med forskning og holde foredrag på konferencer, men også for at udforske mulighederne for at etablere samarbejder med andre forskningsenheder.

   

  Og så er det også blevet til et gæsteprofessorrat i 2015: I forbindelse med et besøg i Australien blev professor ved IOB og seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, udnævnt til Visiting Professor ved RMIT University i Melbourne i Australien.

   opslet bog

     

 • Trafiksammenstød kan have langvarige konsekvenser

  Trafiksammenstød kan have langvarige konsekvenser i form af skader i nakken og ryggen, de såkaldte Whiplash Associated Disorders. Et dansk studium offentliggjort i European Journal of Pain viser, at helbredelsen af den slags skader kan handle om meget mere end selve skaden.

   

  Betegnelsen Whiplash Associated Disorders (WAD) afspejler, at mange tilskadekomne efter et trafiksammenstød klager over andre symptomer foruden piskesmæld. Det kan være smerter i andre dele af rygsøjlen, snurren og prikken i arme eller ben, træthed, kvalme, kognitive problemer, dårligt fysisk og psykisk helbred, depression og angst, akut reaktion på stress og smerter flere andre steder. Det indikerer, at WAP kan være en kompleks lidelse, der involverer både fysiske og mentale aspekter af patienten og dennes liv. Mellem 50 – 80% af alle tilskadekomne ved et sammenstød i trafikken melder om WAP som en skade i forbindelse med sammenstødet. En relateret lidelse til WAD, smerter på den midterste del af rygsøjlen, mid-back pain (MBP), kan for en stor del af tilskadekomne i den voksne befolkning vare i op til et år, med nedsat fysisk evne og forøget sygefravær som konsekvens. Alligevel er det en lidelse, der hidtil ikke har haft et forskningsmæssigt fokus.

   

  Nu har en ny undersøgelse foretaget af Melker Johansson fra IOB på Syddansk Universitet i samarbejde med andre forskere fra bl. a. IOB og NIKKB imidlertid rådet bod på det, og kastet mere lys over lidelsen. Formålet med Melker Johanssons forskning var at beskrive de hændelser, der førte til smerter på den midterste del af rygsøjlen, forløbet af de tilskadekomnes genoptræning og prognoser for MBP efter sammenstød i trafikken, baseret på den genoptræning, som den tilskadekomne selv indberettede til forskerne via spørgeskemaer.

   

  Resultatet af undersøgelsen er interessant og tilføjer ny, brugbar viden til den begrænsede viden, eksperterne havde om MBP. Knap tre et halvt tusinde tilskadekomne med MBP deltog i Melker Johanssons forskningsprojekt. Projektet viste, at smerter på den midterste del af rygsøjlen er et almindeligt symptom efter en trafikulykke, som det kan være svært at komme af med. Især kvinder og unge mennesker var udsat for lidelsen. Omkring 23% af deltagerne i undersøgelsen led fortsat af smerter et år efter den ulykke, de var involveret i, og de skadesramte var i gennemsnit lidt mere end 3 måneder om at blive skadesfri.

   

  Melker Johansens forskning i emnet afslørede, at de tilskadekomnes generelle helbred og sammenfald med andre sygdomme kan have større indflydelse på genoptræningsprocessen end de egentlige fysiske kendetegn for skaden. Desuden kan en række ydre omstændigheder som f. eks. biopsykosociale faktorer, dvs. dynamiske vekselvirkninger mellem menneskets biologiske, psykologiske og sociale omstændigheder, have indflydelse på, hvornår en patient føler sig smertefri.

   

  At helbredelsesprocessen kan være langvarig og måske inkludere andre helbredsmæssige og ydre omstændigheder end selve skaden, er vigtig ny viden for kiropraktorer, når de skal diagnosticere patienter med MBP. De kan fremadrettet inddrage den nye viden i deres undersøgelse og behandling af patienter, der opsøger dem med smerter i nakken og rygsøjlen efter at have været udsat for en trafikulykke.

   

  Piskesmæld opstår i det øjeblik en persons nakke bliver påvirket af et sammenstød. I selve ulykkesøjeblikket, hvor hovedet kastes frem og tilbage, vil reflekserne gøre alt hvad der er muligt for at imødegå de faretruende bevægelser ved at spænde op i især nakkens og halsens muskulatur for dermed at forsøge at afværge læsioner i halshvirvelsøjlen, ledbånd og sener. Hos nogle holder musklerne ikke op med at spænde igen; dermed lider de af piskesmæld.

   

  M.S. Johansson, E. Boyle, J. Hartvigsen, M. Jensen Stochkendahl, L. Carroll, J.D. Cassidy. A population-based, incidence cohort study of mid-back pain after traffic collisions: Factors associated with global recovery. European Journal of Pain, 2015 Feb 17

   

  Læsere, der er interesserede i at læse hele forskningsartiklen, kan finde et link her: http://www.nikkb.dk/artikler/publikationer/

 • Billeddiagnostik og KirPACS

  Den tredje jubilæumsartikel præsenterer endnu et af NIKKB's indsatsområder, Billeddiagnostik og KirPACS

   

  Billeddiagnostik er et vigtigt værktøj for alle kiropraktorer. NIKKB har en billeddiagnostisk enhed, der tilbyder konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og det unikke digitale billedhåndteringssystem KirPACS.

   

  NIKKB’s røntgenkonsulent, Klaus Doktor, er klar til at hjælpe med at løse eventuelle udfordringer med kvalificeret hjælp, så hvis man er i tvivl om kvaliteten af sine røntgenundersøgelser eller sit apparatur, er det en god ide at kontakte NIKKB’s røntgenkonsulent for at få gode råd og vejledning omkring din udfordring.

   

  Røntgenbekendtgørelsen af 1998 kræver, at der skal være tilknyttet en fysiker godkendt af Sundhedsstyrelsen til alle røntgenanlæg, der bruges til undersøgelse af patienter. NIKKB har tilknyttet en godkendt fysiker, Peter Grøn, der kan tilbyde røntgenfysisk assistance og konsulenttjeneste til danske kiropraktorer.

   

  KirPACS er et digitalt billedarkiverings- og kommunikationssystem, som administreres af NIKKB. Det er kiropraktorens digitale billedlager med ubegrænset kapacitet både over tid og med hensyn til lagerplads. Systemet lader en kiropraktor se sine egne lagrede røntgenbilleder - og giver mulighed for radiologisk vurdering af billeder efter behov. Samtidig er KirPACS en vigtig kommunikationsplatform for digitale røntgenbilleder.

   

  Den daglige administration af NIKKB’s billeddiagnostiske enhed og KirPACS bliver varetaget af sekretær Laila Toft Nielsen. Det er også via hende, du kan få kontakt til Klaus Doktor og Peter Grøn.

   

  Du kan læse mere om billeddiagnostik og KirPACS her: http://www.nikkb.dk/nyheder/billeddiagnostik/

   

  KirPACS skrme Rntgenbillede 

 • Efteruddannelse: Kurser og roadshows

  Vores anden jubilæumshistorie handler om NIKKB og efteruddannelse.

   

  Igennem hele sin karriere som kiropraktor kan man fortsætte med at dygtiggøre sig ved at efteruddanne sig. Det sikrer NIKKB med en efteruddannelsesenhed, der løbende tilbyder et varieret udbud af kurser

   

  Det kan være weekendkurser, men det kan også være enkeltdagskurser. Desuden arrangerer efteruddannelsesafdelingen Roadshows, hvor en underviser rejser rundt i Danmark og afholder det samme kursus flere steder.

   

  Som regel er et efteruddannelsekursus/roadshow en blanding af teori og praktik. Uanset hvilken slags efteruddannelseskursus, det drejer sig om, er undervisningen altid af høj kvalitet, der bidrager til, at deltagerne får udvidet deres horisont og lærer noget nyt i forhold til det, de vidste om det aktuelle emne, da de kom.

   

  NIKKB har til dato udbudt mere end 260 kurser og roadshows, siden instituttet i 1999 oprettede sin efteruddannelsesenhed og begyndte at lægge efteruddannelse ind i organiserede rammer.

   

  NIKKB’s kursuskatalog udkommer to gange om året, sommer og vinter. Du kan altid finde det aktuelle katalog og læse flere oplysninger om NIKKB’s efteruddannelse her: http://www.nikkb.dk/nyheder/efteruddannelse/

   

   

 • NIKKB-forsker vinder førstepræmie i Athen

  I forbindelse med WFC/ECU’s verdenskongres 13. – 16- maj i Athen modtog Alice Kongsted, seniorforsker på NIKKB og lektor på IOB, førstepræmien i WFC Research Poster Award Competition for den bedste posterpræsentation på kongressen af sit forskningsarbejde.

   

  Alice Kongsted præsenterede to posters på kongressen, og modtog prisen for sin poster med titlen ”Are chiropractic patients afraid of movement? – You can easily find out if your patients are”, hvor hun sammen med to specialestuderende har undersøgt hvordan man meget enkelt kan screene kiropraktiske patienter for frygt for bevægelse.

   

  Prisen er et stort skulderklap til Alice Kongsted, fordi den er givet i konkurrence med posters præsenteret af forskere fra hele verden. Den uddeles til den bedste poster blandt et utal af præsentationer, og efter grundige studier af alle de posters, der blev præsenteret på kongressen, pegede dommerkomiteen på Alice Kongsteds poster som den bedste, og hun blev dermed den værdige modtager af præmien, der foruden hæderen inkluderede en symbolsk kontant præmie.

   

  Desuden var der hæder til den norske kiropraktor og forsker Jørgen Jevne, der blev tildelt Jean Robert Research Prize med titlen ”Best New Researcher” for artiklen ”Compensation claims for chiropractic in Denmark and Norway 2004-2012” om skadeanmeldelser til danske og norske patienterstatningsorganisationer, som han har skrevet i samarbejde med Henrik Wulff Christensen, direktør og forskningsleder på NIKKB, og Jan Hartvigsen, professor ved IOB og seniorforsker ved NIKKB.

   

  Alice Kongsted WFC2015

 • Stor NIKKB-deltagelse i Åben forskerdag 2015

  NIKKB er fornemt repræsenteret på Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforums Åben Forskerdag, der bliver afholdt onsdag den 29. april på Trinity Hotel & Conference Centre i Fredericia. Forskerdagen består af workshops om formiddagen og en række taler og foredrag om eftermiddagen.

   

  Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB er medarrangør af formiddagens workshop Bevægeapparatets forskning – ”Store muligheder og store Udfordringer i Region Syd. Formiddagens workshop afholdes dels i auditoriet på Trinity Hotel & Conference Centre og dels i en række mindre lokaler.

   

  Desuden bidrager Jan Hartvigsen til workshoppen med et foredrag med titlen ”Bevægeapparatets forskning – ”Store muligheder og store Udfordringer”. Direktør og forskningsleder for NIKKB, Henrik Wulff Christensen præsenterer foredraget ”En profession tager ansvar for forskning i muskel- og ledsygdomme”, seniorforsker og ph.d. Alice Kongsted foredrager om ”Lændesmerter er typisk hverken noget forbigående eller en kronisk smertetilstand” og seniorforsker og ph.d. Mette Jensen Stochkendahl holder et foredrag om ”Omkostningseffektiviteten af kiropraktisk behandling sammenlignet med information hos patienter med muskuloskeletale brystsmerter”. Alle de nævnte foredrag bliver afholdt i auditoriet på Trinity Hotel & Conference Centre og varer 15 minutter.

   

  NIKKB seniorforskere og ph.d.er Lise Hestbæk og Tue Secher Jensen og PhD og projektmedarbejder Corrie Myburgh deltager også i workshoppen med nogle lidt kortere oplæg indenfor det overordnede emne. Corrie Myburgh lægger ud med et oplæg med titlen ”Hvad har indflydelse på retrospektiv, selvvurderet opfattelse af at være kommet sig blandt danskere med lændeproblemer? En sammenlignende, kvalitativ undersøgelse”. Senere på formiddagen følger Tue Secher Jensen, der taler om ”Utilization and appropriateness of diagnostic imaging for low back pain among Danish chiropractors”, og Lise Hestbæk, hvis oplæg har titlen ”Patienters kvalitative opfattelse af deres etårige forløb med lændesmerter sammenlignet med forløbsbeskrivelser baseret på ugentlige kvantitative mål.”

   

  Efter frokost tager deltagerne hul på det overordnede tema for forskerdagen, ”Brugerinddragelse i forskning”.  Efter velkomsten af Ole Skøtt, dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Per Busk, direktør for sundhedsområdet, Region Syddanmark, byder eftermiddagen på taler af professor Mogens Hørder fra SDU, Carl Porteous fra University College London/University of Edinburgh og professor Kim Hørslev-Petersen fra Hospital og Southern Jutland og Kong X’s Hospital, inden Mogens Hørder leder en åben diskussion som afslutning på eftermiddagens tema og forskerdagen.

 • David Newell besøgte NIKKB og SDU

  Dr. Dave Newell, der er forskningsleder ved Anglo European College of Chiropractic (AECC) ved Bournemouth University, besøgte for nylig NIKKB og SDU efter invitation fra professor og forskningsleder ved SDU, Jan Hartvigsen.

   

  Dave havde meget travlt, mens han var i Odense. Under sit besøg hos NIKKB og SDU drøftede og udarbejdede han en forskningsartikel centreret omkring ”kontekstuelle” eller ”uspecifikke” effekter og deres rolle i muskuloskeletal behandling i samarbejde med Peter Kent, Jan Hartvigsen og Alice Kongsted. Derudover drøftede han med de tre forskere muligheden for yderligere projekter, og hvordan enkeltpersoner fra NIKKB og SDU kan arbejde langt tættere samarbejde med forskere fra AECC.

   

  "Mit besøg var en stor mulighed for at etablere kontakter mellem AECC og det danske forskningsmiljø. NIKKB og SDU er kendt som nogle af de mest indflydelsesrige institutioner i MSK forskning i verden,” siger Dave Newell om sit besøg i Odense.

   

  David Newell er docent, forskningsleder og lektor i biomedicin og forskning på AECC, og har tidligere været forskningschef på yderligere to kiropraktiske institutioner i Storbritannien og Australien. Desuden har han udgivet adskillige forskningsartikler inden for kiropraktisk behandling og MSK og er blevet hædret med udmærkelserne Honorary Fellow af Royal College of Chiropractors i Storbritannien og Fellow af European Academy of Chiropractic.

   

 • Roadshow kom godt afsted

  Årets første roadshow kom godt afsted i tirsdag den 3. marts. Emnet var undersøgelsesmuligheder, og det havde 28 kiropraktorer benyttet sig af muligheden for at lære mere om.


  De fik en informativ aften ud af fremmødet. Overlæge Frederik Busch delte ud af sine erfaringer, og kom i løbet af aftenen ind på en række emner under den overordnede overskrift for roadshowet. Frederik Busch berørte emner som:


  • Følger af cervikal degenerativ tilstand med differential diagnostiske overvejelser, set fra et neurokirurgisk perspektiv.
  • Ætiologi med basal smerte lære, - herunder hvordan skelner man mellem de forskellige typer af smerter. Hvad er det hyppigst forekommende symptombillede og forløb,- hvilke differential diagnostiske overvejelser er vigtige og hvilke er mindre vigtige?
  • Billeddiagnostik, den nødvendige og den håbløst forældede! 
  • Den intelligente henvisning!


  Aftenens underviser er en stor kapacitet indenfor området rygkirurgi. Siden Frederik Busch tog lægevidenskabelig kandidateksamen fra Odense Universitet i 1990 har han beskæftiget dig indgående med neurokirurgi blandt andet på de neurokirurgiske afdelinger af sygehusene i Glostrup, Århus og Odense og på en række privathospitaler i hele Danmark. Siden 2010 har Frederik Busch været overlæge og speciallæge i neurokirurgisk rygkirurgi ved Rygkirurgisk Sektor, Rygcenter Syddanmark Middelfart Hospital.

   

  frederik busch

 • Fornem ærestitel til Jan Hartvigsen

  Jan Hartvigsen, professor hos IOB og seniorforsker hos NIKKB, er blevet udnævnt til Visiting Professor på RMIT University i Melbourne i Australien.


  RMIT University har et ønske om at styrke universitetets forskning i muskel- og ledsygdomme og kiropraktorers mulighed for at forske ved via universitetets kiropraktoruddannelse. For at nå de mål har RMIT tilknyttet Jan Hartvigsen som Visiting Professor og rådgiver for forskningsleder Michael Azari, Kiropraktor PhD. Michael Azari skal opbygge en forskningsenhed i kiropraktik på RMIT, og Jan Hartvigsen skal være med til at vejlede PhD studerende fra RMIT, gerne i form af udveksling med Syddansk Universitet.


  Titlen som Visiting Professor er en 2-årig ulønnet ærestitel. RMIT University er et stort universitet, der startede som Royal Melbourne Institute of Technology i 1887. Siden har universitetet løbende udvidet aktiviteterne, og den dag i dag har RMIT 50 000 studerende.


  Jan Hartvigsen opholder sig aktuelt i Australien, hvor han foruden at besøge RMIT University også skal besøge en række andre uddannelsesinstitutioner.

   

  jh 2014

 • Jan Hartvigsen på tour Down Under

  Lørdag den 28. februar drager professor ved SDU og seniorforsker ved NIKKB Jan Hartvigsen den halve jord rundt til Australien. Men der bliver ikke megen tid til at surfe og nyde den australske sommer, for Jan Hartvigsens program under opholdet i Australien kan tage pusten fra selv den mest standhaftige.

   

  Professoren fra SDU/NIKKB skal under opholdet i Australien besøge seks institutioner, hvor han skal holde foredrag og diskutere samarbejde med fakultetsledere, forskere og studerende.

   

  Besøget er delt op i to dele; første del af Jan Hartvigsens besøg i Australien finder sted i Melbourne, hvor den danske professor skal besøge tre universiteter. Når de er overstået, fortsætter Odenseprofessoren til Sydney, hvor han ligeledes skal besøge tre universiteter.  

   

  Første stop under besøget er på RMIT University i Melbourne. Universitetet har startet en forskergruppe indenfor kiropraktik, og Jan Hartvigsen skal arbejde sammen med enhedens forskningsleder Michael Azari og PhD studerende Julie Kendall, som nogle på SDU vil kunne huske fra hendes ophold på IOB i efteråret 2014. Julie Kendall er RMIT’s første PhD studerende i kiropraktik, og hendes forskning er blandt andet støttet med et internationalt stipendium fra Kiropraktorfonden.

   

  Jan Hartvigsen skal holde foredrag for sundhedsfakultetets ledelse og studerende og mødes med fakultetsledelsen for at diskutere mulighederne for yderligere samarbejde mellem RMIT og SDU samt en strategi for uddannelse og forskning i kiropraktik for RMIT.

   

  Efter opholdet hos RMIT fortsætter den odenseanske professor til Melbourne University, hvor han skal mødes med forskere, der arbejder med en teknologi, som fynske forskere vil bruge i et nyt projekt i Svendborg, der går ud på at studere børnehavebørns motorik. Forskerne i Melbourne bruger en kombination af det populære videospil Wii, Microsoft Kinect og andet software i deres bestræbelser på at analysere børns motorik, og det håber de danske forskere, at de kan overføre til deres projekt i Svendborg.

   

  Sidst under opholdet i Melbourne skal Jan Hartvigsen mødes med professor Rachelle Buchbinder fra Monash University for at diskutere samarbejde og skitsere nye forskningsartikler. Derefter rejser Jan Hartvigsen til Sydney for at besøge tre institutioner og holde foredrag og møder med ledere, forskere og PhD studerende.

   

  Første stop i Sydney bliver hos George Institute for Global Health, et privat universitet med en fremtrædende afdeling for muskuloskeletal forskning, som SDU har et formelt samarbejde med. Jan Hartvigsen skal holde foredrag for forskergruppen, og han er medvejleder på et PhD projekt, der blandt andet bruger data fra Det danske Tvillingeregister.

  Jan skal endvidere mødes instituttets leder, Professor Chris Maher, med henblik på at diskutere udvidelse af samarbejdet og udveksling af forskere.

   

  Næste stop bliver hos Sydney University, hvor Jan Hartvigsen skal holde foredrag og blandt andet mødes med lektor Paolo Ferreira og kiropraktor Matt Fernandez, der er i gang med et PhD projekt, som Jan Hartvigsen også er medvejleder på. Matt Fernandez rejser i øvrigt med tilbage til Danmark for at opholde sig på SDU i tre uger, når Jan Hartvigsens besøg i Australien er slut.

   

  Sidste stop på turen bliver hos MacQuarie University i Sydney. Her skal Jan Hartvigsen holde foredrag for forskerne inden for fysioterapi og kiropraktik, og han skal mødes med ledelsen af kiropraktoruddannelsen og fakultetslederne for at tale om SDU’s model for forskning og uddannelse. På MacQuarie University skal NIKKB-forskeren også mødes med Mark Hancock, der leder universitetets fysioterapiuddannelse, med henblik på at diskutere samarbejde. Mark Hancock vil til efteråret besøge SDU og NIKKB i tre måneder.

   

  Jan Hartvigsens Australiensbesøg varer 17 travle dage og er hovedsagligt finansieret af RMIT University i Melbourne.

   

  jh 2014

   

 • Henrik Wulff Christensen holder foredrag i Norge

  Når Norsk Kiropraktorforening (NKF) afholder sit årlige vinterkursus i Lillestrøm i den kommende weekend, er det bl. a. med NIKKB’s direktør og forskningsleder Henrik Wulff Christensen blandt foredragsholderne. Blandt de øvrige indlæg er også Peter Kryger Baggesen, Søren O’Neil og Dorthe Schøler Ziegler fra Danmark

   

  Henrik Wulff Christensen holder foredrag om ”The Chiropractor as a primary care contact – past, present and future in DK?” fredag den 6. februar.

   

  Foredraget varer en time. Undervejs opridser Henrik Wulff Christensen kiropraktikkens historie i Danmark, sammenligner uddannelsesforholdene da han uddannede sig med forholdene i dag, og giver tilhørerne et overblik over uddannelsens sammensætning i Danmark i dag. Henrik Wulff Christensen vil også give sit bud på kiropraktoruddannelsens udvikling i Danmark, og så vil han sætte fingeren på en række punkter, som han opfordrer de norske kiropraktorer til at arbejde med i fremtiden.

   

  Henrik Wulff Christensen vil også snakke om økonomske aspekter og kiropraktisk forskning og give nogle bud på, hvor slaget skal stå med hensyn til den politiske kamp for kiropraktikkens placering og opgaver i fremtiden.

   

  NKF’s vinterkursus er en af to halvårlige sammenkomster for kiropraktorer i Norge. Foruden en række foredrag vil der også være relevante workshops og udstillinger på kurset.

 • Nye kiropraktorstuderende budt velkommen

  I fredags sagde vi farvel til en hold nyuddannede kandidater i kiropraktik, og tirsdag bød SDU, NIKKB, Dansk Kiropraktor Forening (DKF) og Foreningen for Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS) velkommen til et hold nye, forventningsfulde studerende.

   

  Velkomstarrangementet introducerede de nye studerende til SDU og uddannelsen Klinisk Biomekanik, NIKKB, DKF og Foreningen for Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS). For introduktionerne stod studieleder Henrik Hein Lauridsen, NIKKB’s direktør Henrik Wulff Christensen, en repræsentant for DKF og FNKS’ formand Sune Hougaard. 

   

  Efterfølgende var der rundvisning på instituttet, hvor uddannelsen har base, inden der til sidst blev serveret lidt godt til ganen i hyggeligt samvær.