OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

NIKKB's ledelse

Instituttet ledes af en udpeget bestyrelse på 4 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Dansk Kiropraktor Forening og 2 medlemmer af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Herudover er væsentlige interessenter som Dansk Kiropraktor Forening, Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Region Syddanmark, Syddansk Universitet, European Chiropractors' Union og patientforeningen Kiropraktik & Sundhed også repræsenteret.

NIKKB ledes i det daglige af en ansat administrerende direktør, Henrik Wulff Christensen, der også er forskningsleder.

Spørgsmål og svar om Min side

På denne side finder du en QA-sektion med de typisk stillede spørgsmål og svar om det lukkede område på NIKKB's hjemmeside - Min side.

MINE FILER:

Q: Jeg har et Fysikerordning- eller KirPACS-abonnement hos NIKKB og jeg har tidligere kunnet finde dokumentation for røntgenanlæg på samtlige kontroller samt diverse korrespondance inklusiv godkendelse og krav til dokumentation på ”Min side” under menuen ”Mine filer” – hvor finder jeg det nu?

A: Filer fra perioden 2011-2012 er at finde i KirPACS. Har man brug for at få adgang til dokumentation fra 2010 og før og ikke kan finde dem i KirPACS, så kontakt billeddiagnostik@nikkb.dk

BETALING AF ABONNEMENT:

Q: Abonnementer har tidligere skulle betales via "Min Side" på nikkb.dk - hvordan fungerer det nu?

A: Faktura mailes til den person i klinikken, der er anført som kontaktperson for fysikerordning eller KirPACS. Du kan se klinikkens stamdata under Min Klinik i KirPACS. Er kontaktpersonen ikke korrekt kontakt da billeddiagnostik@nikkb.dk


BETALING AF KURSUS:

Q: Jeg afbrød min tilmelding til et kursus uden af betale - hvordan får jeg betalt og dermed endelig afsluttet min registrering?

A: Du logger ind på "Min side" og i menuen til venstre vælger du "Mine kurser", hvor du kan se de kurser, du har tilmeldt dig, og kan derfra betale. Faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt pr. mail. Har du yderligere spørgsmål, kontakt da efteruddannelse@nikkb.dk


GLEMT PASSWORD:

Q: Jeg har glemt mit password. Hvad gør jeg?

A: Du beder systemet sende dig dit password - så nulstilles passwordet - og du kan taste et nyt. Du skal IKKE oprette dig som ny bruger.

Processen er, at man får tilsendt et kendetegn, som man indtaster sammen med sit brugernavn på det link man får tilsendt. Derefter kan man indtaste et nyt password.

Kommunikationsstrategi for NIKKB 2011-2014

Fra strategiens indledning:

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er kiropraktorernes videnscenter. Kort og godt. Og det er et navn, der forpligter. Men NIKKB er mere end blot det center, hvor nordiske kiropraktorer kan hente viden og blive opdateret på deres fag. Det er samtidig et forskningsinstitut, der producerer original sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik, og hvor der arbejdes målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning; en servicevirksomhed, hvor danske kiropraktorklinikker kan tilkøbe lovpligtigt røntgenfysisk tilsyn og lagring af digitale røntgenoptagelser samt få gratis konsulentbistand ved anskaffelse af røntgenanlæg og generel kvalitetssikring på røntgenområdet; en kursusenhed, der udbyder og videreudvikler postgraduat efteruddannelse til kiropraktorer i de nordiske lande; en serviceenhed, der forestår den praktiske afvikling af det lovpligtige turnusforløb for kandidater i klinisk biomekanik. Og sidst, men ikke mindst, er NIKKB en moderne arbejdsplads og det daglige omdrejningspunkt for en række medarbejdere – en arbejdsplads, der har formuleret en vision om at gøre instituttet til international førende inden for forskning, vidensformidling og kvalitetssikring inden for kiropraktik.

Vores ambitioner er høje, arbejdsopgaverne er mange, og målgrupperne varierer afhængig af den konkrete kommunikationsopgave. Disse elementer gør, at kommunikationsindsatsen på NIKKB ofte er kompleks og langt fra entydig, og der stilles krav til den enkelte medarbejder om kommunikativ intuition og fælles forståelse af instituttets opgave og funktion.

Nærværende kommunikationsstrategi for NIKKB for perioden 2011-2014 vil anvise nye målgrupper, mål og principper for NIKKB’s kommunikationsindsats, udpege nye forpligtende strategiske mål for kommunikationen samt præsentere fem nye kommunikationsmæssige prioriteter.

Strategien er et vigtigt operationelt redskab for NIKKB, der skal skabe retning og medvirke til at videreudvikle, styrke og fremme vores brug af kommunikation og være rammen, der driver vores fælles adfærd i årene, der kommer.

Strategien retter sig mod NIKKB’s forskellige interessenter, eksternt såvel som internt. Instituttets medarbejdere er alle vigtige aktører i NIKKB’s kommunikation, og alle er derfor omfattet af både rettigheder såvel som ansvar i forhold til kommunikationen – både i planlægningen og udførelsen.
Denne kommunikationsstrategi afløser kommunikationsstrategien for perioden 2005-2010.


Download NIKKB's kommunikationsstrategi 2011-2014 her.
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er kiropraktorernes videnscenter. Kort og godt. Og det er et navn, der forpligter. Men NIKKB er mere end blot det center, hvor nordiske kiropraktorer kan hente viden og blive opdateret på deres fag. Det er samtidig et forskningsinstitut, der producerer original sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik, og hvor der arbejdes målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning; en servicevirksomhed, hvor danske kiropraktorklinikker kan tilkøbe lovpligtigt røntgenfysisk tilsyn og lagring af digitale røntgenoptagelser samt få gratis konsulentbistand ved anskaffelse af røntgenanlæg og generel kvalitetssikring på røntgenområdet; en kursusenhed, der udbyder og videreudvikler postgraduat efteruddannelse til kiropraktorer i de nordiske lande; en serviceenhed, der forestår den praktiske afvikling af det lovpligtige turnusforløb for kandidater i klinisk biomekanik. Og sidst, men ikke mindst, er NIKKB en moderne arbejdsplads og det daglige omdrejningspunkt for en række medarbejdere – en arbejdsplads, der har formuleret en vision om at gøre instituttet til international førende inden for forskning, vidensformidling og kvalitetssikring inden for kiropraktik.

Vores ambitioner er høje, arbejdsopgaverne er mange, og målgrupperne varierer afhængig af den konkrete kommunikationsopgave. Disse elementer gør, at kommunikationsindsatsen på NIKKB ofte er kompleks og langt fra entydig, og der stilles krav til den enkelte medarbejder om kommunikativ intuition og fælles forståelse af instituttets opgave og funktion.

Nærværende kommunikationsstrategi for NIKKB for perioden 2011-2014 vil anvise nye målgrupper, mål og principper for NIKKB’s kommunikationsindsats, udpege nye forpligtende strategiske mål for kommunikationen samt præsentere fem nye kommunikationsmæssige prioriteter.

Strategien er et vigtigt operationelt redskab for NIKKB, der skal skabe retning og medvirke til at videreudvikle, styrke og fremme vores brug af kommunikation og være rammen, der driver vores fælles adfærd i årene, der kommer.

Strategien retter sig mod NIKKB’s forskellige interessenter, eksternt såvel som internt. Instituttets medarbejdere er alle vigtige aktører i NIKKB’s kommunikation, og alle er derfor omfattet af både rettigheder såvel som ansvar i forhold til kommunikationen – både i planlægningen og udførelsen.
Denne kommunikationsstrategi afløser kommunikationsstrategien for perioden 2005-2010.

(Fra strategiens indledning)
Nyttige links fra NIKKB

 

Offentlige institutioner i Danmark  
Sundhedsstyrelsen www.sundhedsstyrelsen.dk
Statens Institut for Folkesundhed www.si-folkesundhed.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse www.sum.dk
Patientombuddet www.patientombuddet.dk
Danske Regioner www.regioner.dk
Undervisningsministeriet www.uvm.dk
Statens Institut for Strålebeskyttelse www.sis.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet www.ufm.dk
Odense Universitetshospital www.ouh.dk
Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk
   
Organisationer og foreninger nationalt  
Dansk Kiropraktor Forening www.danskkiropraktorforening.dk
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin www.dsmm.org
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab www.sportsmedicin.dk
Lægeforeningen www.laeger.dk
Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik    www.dskkb.dk
Kiropraktik og Sundhed www.kiropraktikogsundhed.dk
Kiropraktor information www.kiropraktor-info.dk 
   
Organisationer og foreninger internationalt  
WHO www.who.int/en/
Canadian Chiropractic Association www.ccachiro.org
European Chiropractors´ Union www.chiropractic-ecu.org 
World Federation of Chiropractic www.wfc.org
European Federation of Sports Medicine www.efsma.eu
Legitimerede Kiropraktorers Riksorganisation   www.lkr.se
Norsk Kiropraktorforening www.kiropraktikk.no
Suomen Kiropraktikkoliitto www.kiropraktiikka.org
The Society for Back Pain Research www.sbpr.info
   
Uddannelsesinstitutioner i Danmark  
Syddansk Universitet www.sdu.dk
Aarhus Universitet www.au.dk
København Universitet www.ku.dk
Ålborg Universitet www.auc.dk
Roskilde Universitetscenter www.ruc.dk
   
Uddannelsesinstitutioner internationalt  
AECC Chiropractic College, England www.aecc.ac.uk
Northwestern Health Sciences University, USA www.nwhealth.edu
Palmer College of Chiropractic, USA www.palmer.edu
   
Tidsskrifter  
British Medical Journal www.bmj.com
Dynamic Chiropractic www.chiroweb.com
Spine www.spinejournal.com
JMPT www.jmptonline.org/
Magasinet Sundhed www.magasinet-sundhed.dk
British Journal of Sports Medicine www.bjsm.bmj.com
Ny Viden www.sdu.dk/nyheder/nyviden
Ledsager www.gigtforeningen.dk
Sund i Syd www.regionsyddanmark.dk/default.asp?id=344034
The Chiropractic Report http://chiropracticreport.com/portal/
Kiropraktoren www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren 
Chiropractic and Manual Therapies www.chiromt.com 
   
Databaser  
Cochrane Library www.cochranelibrary.com
Embase www.embase.com
PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Index to Chiropractic Literature www.chiroindex.org
   
Andre  
Rygdoktor www.rygdoktor.dk
Institute of Evidence-Based Chiropractic www.chiroevidence.com
Akupunktur Nyt www.akupunkturnyt.dk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Downloads

NIKKB udgiver...

Brochurer
Læse/download

Årsberetninger
Læse/download

Nordic Newsletter
Læse/download

Nikkb Nyt
Læse/download