OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

NIKKB's ledelse

Instituttet ledes af en udpeget bestyrelse på 4 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Dansk Kiropraktor Forening og 2 medlemmer af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Herudover er væsentlige interessenter som Dansk Kiropraktor Forening, Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Region Syddanmark, Syddansk Universitet, European Chiropractors' Union og patientforeningen Kiropraktik & Sundhed også repræsenteret.

NIKKB ledes i det daglige af en ansat administrerende direktør, Henrik Wulff Christensen, der også er forskningsleder.

Nyttige links fra NIKKB

 

Offentlige institutioner i Danmark  
Sundhedsstyrelsen www.sundhedsstyrelsen.dk
Statens Institut for Folkesundhed www.si-folkesundhed.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse www.sum.dk
Patientombuddet www.patientombuddet.dk
Danske Regioner www.regioner.dk
Undervisningsministeriet www.uvm.dk
Statens Institut for Strålebeskyttelse www.sis.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet www.ufm.dk
Odense Universitetshospital www.ouh.dk
Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk
   
Organisationer og foreninger nationalt  
Dansk Kiropraktor Forening www.danskkiropraktorforening.dk
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin www.dsmm.org
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab www.sportsmedicin.dk
Lægeforeningen www.laeger.dk
Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik    www.dskkb.dk
Kiropraktik og Sundhed www.kiropraktikogsundhed.dk
Kiropraktor information www.kiropraktor-info.dk 
   
Organisationer og foreninger internationalt  
WHO www.who.int/en/
Canadian Chiropractic Association www.ccachiro.org
European Chiropractors´ Union www.chiropractic-ecu.org 
World Federation of Chiropractic www.wfc.org
European Federation of Sports Medicine www.efsma.eu
Legitimerede Kiropraktorers Riksorganisation   www.lkr.se
Norsk Kiropraktorforening www.kiropraktikk.no
Suomen Kiropraktikkoliitto www.kiropraktiikka.org
The Society for Back Pain Research www.sbpr.info
   
Uddannelsesinstitutioner i Danmark  
Syddansk Universitet www.sdu.dk
Aarhus Universitet www.au.dk
København Universitet www.ku.dk
Ålborg Universitet www.auc.dk
Roskilde Universitetscenter www.ruc.dk
   
Uddannelsesinstitutioner internationalt  
AECC Chiropractic College, England www.aecc.ac.uk
Northwestern Health Sciences University, USA www.nwhealth.edu
Palmer College of Chiropractic, USA www.palmer.edu
   
Tidsskrifter  
British Medical Journal www.bmj.com
Dynamic Chiropractic www.chiroweb.com
Spine www.spinejournal.com
JMPT www.jmptonline.org/
Magasinet Sundhed www.magasinet-sundhed.dk
British Journal of Sports Medicine www.bjsm.bmj.com
Ny Viden www.sdu.dk/nyheder/nyviden
Ledsager www.gigtforeningen.dk
Sund i Syd www.regionsyddanmark.dk/default.asp?id=344034
The Chiropractic Report http://chiropracticreport.com/portal/
Kiropraktoren www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren 
Chiropractic and Manual Therapies www.chiromt.com 
   
Databaser  
Cochrane Library www.cochranelibrary.com
Embase www.embase.com
PubMed www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Index to Chiropractic Literature www.chiroindex.org
   
Andre  
Rygdoktor www.rygdoktor.dk
Institute of Evidence-Based Chiropractic www.chiroevidence.com
Akupunktur Nyt www.akupunkturnyt.dk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Downloads

NIKKB udgiver...

Brochurer
Læse/download

Årsberetninger
Læse/download

Nordic Newsletter
Læse/download

Nikkb Nyt
Læse/download

Kommunikationsstrategi for NIKKB 2011-2014

Fra strategiens indledning:

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er kiropraktorernes videnscenter. Kort og godt. Og det er et navn, der forpligter. Men NIKKB er mere end blot det center, hvor nordiske kiropraktorer kan hente viden og blive opdateret på deres fag. Det er samtidig et forskningsinstitut, der producerer original sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik, og hvor der arbejdes målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning; en servicevirksomhed, hvor danske kiropraktorklinikker kan tilkøbe lovpligtigt røntgenfysisk tilsyn og lagring af digitale røntgenoptagelser samt få gratis konsulentbistand ved anskaffelse af røntgenanlæg og generel kvalitetssikring på røntgenområdet; en kursusenhed, der udbyder og videreudvikler postgraduat efteruddannelse til kiropraktorer i de nordiske lande; en serviceenhed, der forestår den praktiske afvikling af det lovpligtige turnusforløb for kandidater i klinisk biomekanik. Og sidst, men ikke mindst, er NIKKB en moderne arbejdsplads og det daglige omdrejningspunkt for en række medarbejdere – en arbejdsplads, der har formuleret en vision om at gøre instituttet til international førende inden for forskning, vidensformidling og kvalitetssikring inden for kiropraktik.

Vores ambitioner er høje, arbejdsopgaverne er mange, og målgrupperne varierer afhængig af den konkrete kommunikationsopgave. Disse elementer gør, at kommunikationsindsatsen på NIKKB ofte er kompleks og langt fra entydig, og der stilles krav til den enkelte medarbejder om kommunikativ intuition og fælles forståelse af instituttets opgave og funktion.

Nærværende kommunikationsstrategi for NIKKB for perioden 2011-2014 vil anvise nye målgrupper, mål og principper for NIKKB’s kommunikationsindsats, udpege nye forpligtende strategiske mål for kommunikationen samt præsentere fem nye kommunikationsmæssige prioriteter.

Strategien er et vigtigt operationelt redskab for NIKKB, der skal skabe retning og medvirke til at videreudvikle, styrke og fremme vores brug af kommunikation og være rammen, der driver vores fælles adfærd i årene, der kommer.

Strategien retter sig mod NIKKB’s forskellige interessenter, eksternt såvel som internt. Instituttets medarbejdere er alle vigtige aktører i NIKKB’s kommunikation, og alle er derfor omfattet af både rettigheder såvel som ansvar i forhold til kommunikationen – både i planlægningen og udførelsen.
Denne kommunikationsstrategi afløser kommunikationsstrategien for perioden 2005-2010.


Download NIKKB's kommunikationsstrategi 2011-2014 her.
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er kiropraktorernes videnscenter. Kort og godt. Og det er et navn, der forpligter. Men NIKKB er mere end blot det center, hvor nordiske kiropraktorer kan hente viden og blive opdateret på deres fag. Det er samtidig et forskningsinstitut, der producerer original sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik, og hvor der arbejdes målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning; en servicevirksomhed, hvor danske kiropraktorklinikker kan tilkøbe lovpligtigt røntgenfysisk tilsyn og lagring af digitale røntgenoptagelser samt få gratis konsulentbistand ved anskaffelse af røntgenanlæg og generel kvalitetssikring på røntgenområdet; en kursusenhed, der udbyder og videreudvikler postgraduat efteruddannelse til kiropraktorer i de nordiske lande; en serviceenhed, der forestår den praktiske afvikling af det lovpligtige turnusforløb for kandidater i klinisk biomekanik. Og sidst, men ikke mindst, er NIKKB en moderne arbejdsplads og det daglige omdrejningspunkt for en række medarbejdere – en arbejdsplads, der har formuleret en vision om at gøre instituttet til international førende inden for forskning, vidensformidling og kvalitetssikring inden for kiropraktik.

Vores ambitioner er høje, arbejdsopgaverne er mange, og målgrupperne varierer afhængig af den konkrete kommunikationsopgave. Disse elementer gør, at kommunikationsindsatsen på NIKKB ofte er kompleks og langt fra entydig, og der stilles krav til den enkelte medarbejder om kommunikativ intuition og fælles forståelse af instituttets opgave og funktion.

Nærværende kommunikationsstrategi for NIKKB for perioden 2011-2014 vil anvise nye målgrupper, mål og principper for NIKKB’s kommunikationsindsats, udpege nye forpligtende strategiske mål for kommunikationen samt præsentere fem nye kommunikationsmæssige prioriteter.

Strategien er et vigtigt operationelt redskab for NIKKB, der skal skabe retning og medvirke til at videreudvikle, styrke og fremme vores brug af kommunikation og være rammen, der driver vores fælles adfærd i årene, der kommer.

Strategien retter sig mod NIKKB’s forskellige interessenter, eksternt såvel som internt. Instituttets medarbejdere er alle vigtige aktører i NIKKB’s kommunikation, og alle er derfor omfattet af både rettigheder såvel som ansvar i forhold til kommunikationen – både i planlægningen og udførelsen.
Denne kommunikationsstrategi afløser kommunikationsstrategien for perioden 2005-2010.

(Fra strategiens indledning)
NIKKB skriver i Kiropraktoren

NIKKB skriver i Kiropraktoren og er med  i redaktionen hos Dansk Kiropraktor Forening.

 

Læs Kiropraktoren her: www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren

 

God læsning.


På denne side finder du links til det tidligere NIKKB NYT.


Arkiv over samtlige udgaver - filerne hentes i pdf-format:


2011: 2010: 2009: 2008: 2007: 2006: 2005: 2004: 2003: 2002: 2001: 2000:
0111
0211
0311
0411
0511


0610
0510
0410
0310
0210
0110
0409
0309
0209
0109
0408
0308
0208
0108
0407
0307
0207
0107
0406
0306
0206
0106
0405
0305
0205
0105
0404
0304
0204
0104
0403
0303
0203
0103
0302
0202
0102
0401
0301
0201
0101
0400
0300
0200
0100