Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

Tirsdag den 6. sept. holder NIKKB og Institut for Idræt og Biomekanik sammen et fyraftensararngement for de nye kiropraktorstuderende. De studerende vil blive introduceret til NIKKB og NIKKB’s medarbejdere og få en introduktion til studiet af studieleder Henrik Hein Lauridsen.

Arrangementet foregår i NIKKB’s fællesrum og udover de formelle orienteringer vil de få lejlighed til at lære hinanden og NIKKB bedre at kende under uformelle rammer.

NIKKB ønsker selvfølgelig også at vise de nye studernede, hvordan instituttet arbejder - og selvfølgelig slå et slag for forskervejen i forhold til en fremtidig karriere.

Arrangementet starter kl. 16.
Professor Kim Humphreys, som er leder af kiropraktoruddannelsen ved universitetet i Zurich, besøger NIKKB og Syddansk Universitet i uge 34.

Formålet med Kim's besøg er at udveksle ideer inden for forskning og uddannelse og planlægge fremtidigt samarbejde.

Universitetet i Zurich startede i 2008 en uddannelse til kiropraktor. Uddannelsen er ligesom den danske integreret i et medicinsk fakultet og netop derfor ser forskere fra NIKKB og Syddansk Universitet store perspektiver i et samarbejde. Studieleder Henrik Hein Lauridsen og professor Jan Hartvigsen besøgte i juni måned Kim Humphreys i Zurich i forbindelse med ECU-konferencen.
InSpiRe er et nationalt netværk, der skal fremme mulighederne for intelligent genoptræning i forhold til ryglidelser. I netværket mødes forskere, virksomheder,  kiropraktorer og fysioterapeuter for at udvikle nye genoptrænings og/eller behandlingsteknologier.

Udviklingen af intelligente træningsredskaber og hjælpemidler vil styrke og effektivisere genoptræningen af mennesker med ryglidelser. Dette vil reducere både de samfundsøkonomiske og menneskelige omkostninger der knytter sig hertil, hvorfor området også rummer stort afsætningspotentiale i Danmark såvel som udlandet.

Arrangementet, der er det første i en række på fire, er startskuddet for netværket, og byder på oplæg og workshops om udfordringer, muligheder og teknologier inden for intelligent træning og rehabilitering. Endvidere vil der blive sat fokus på udvikling af produkt- og projektideer, der efterfølgende skal udgøre omdrejningspunktet for netværkets videre arbejde.

NIKKB har indgået i ansøgningen, som har fået bevilliget penge til etableringen og udrulningen af dette projekt, og vi vil hermed opfordrer interesserede kiropraktorer til at deltage.

Tidspunkt:
24. August 2011 - 9:30 - 15:30

Sted:
Lokale 95, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Se program her: http://www.knowledgelab.dk/arrangementer/inspire-intelligent-spine-rehabilitation

Læs mere her: http://www.knowledgelab.dk/projekter/inspire-intelligent-spine-rehabilitation

Efteruddannelseskoordinator til Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik:

 Til efteruddannelsesområdet på NIKKB søger vi en dynamisk og iderig sparringspartner.

 


Stillingen som efteruddannelseskoordinator er en nyoprettet funktion på NIKKB, hvor du vil arbejde fast en dag om ugen på NIKKB med udvikling, planlægning og afholdelse af efteruddannelsesaktiviteter for de danske kiropraktorer.

 

Du vil indgå i planlægningsgruppen på efteruddannelsesområdet, der består af efteruddannelseschefen, 2 efteruddannelseskonsulenter samt sekretæren på området.

 

Planlægningsgruppen er ansvarlig for tilrettelæggelse af de centrale kurser og afholder 3-4 møder årligt.

 

Du vil få indflydelse på planlægning, praktisk gennemførelse og løbende udvikling af efteruddannelsestilbuddet på kiropraktorområdet, og du kan være med til at præge den fremtidige planlægning og strategi på området.

 

Stillingen vil herudover give dig mulighed for at opbygge et fagligt netværk i Danmark og udlandet samt rig mulighed for at deltage på vores kurser.

 

Til stillingen foretrækker vi en person som:

  • Har en sundhedsfaglig relevant uddannelse eller anden uddannelse på kandidat niveau med erfaring eller specialisering inden for uddannelse, efteruddannelse eller læring.
  • Har interesse for og gerne indsigt i uddannelsesområdet
  • Arbejder selvstændigt
  • Har gode samarbejdsevner og nemt ved at skabe nye kontakter
  • Gerne har et vist fagligt netværk.

 

Timetallet for stillingen er fastsat til 8 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem NIKKB og Dansk Kiropraktor Forening. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

 

For yderligere information kontakt direktør Henrik Wulff Christensen h.wulff@nikkb.dk

eller efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen tlf. 20664430, email cd.nielsen@nikkb.dk

 

Send din ansøgning på e-mail til nikkb@nikkb.dk eller til Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Forskerparken 10A, 5230 Odense M.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. august 2011.

 

På Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik er vores primære produkt viden og vidensformidling, hvor et af områderne er efteruddannelsestilbud for kiropraktorer. Vores efteruddannelsestilbud består af en bred vifte af kurser, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og sundhedsvæsen i udvikling, således at kvaliteten af behandlingen følger den til enhver tid gældende evidens.

Læs mere om NIKKB på www.nikkb.dk

Så er der igen en ny publikationsliste fra NIKKB's forskere - opdateret d. 23. juni 2011 - med denne artikel netop accepteret til publikation:

Stochkendahl MJ, Christensen HW, Vach W, Høilund-Carlsen PF, Haghfelt T, Hartvigsen J. Chiropractic treatment versus self-management in patients with acute chest pain. A randomised controlled trial of patients without acute coronary syndrome. J Manipulative and Physiological Therapeutics

Hent publikationslisten her.