Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er kiropraktorernes videnscenter. Kort og godt. Og det er et navn, der forpligter. Men NIKKB er mere end blot det center, hvor nordiske kiropraktorer kan hente viden og blive opdateret på deres fag. Det er samtidig et forskningsinstitut, der producerer original sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik, og hvor der arbejdes målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning; en servicevirksomhed, hvor danske kiropraktorklinikker kan tilkøbe lovpligtigt røntgenfysisk tilsyn og lagring af digitale røntgenoptagelser samt få gratis konsulentbistand ved anskaffelse af røntgenanlæg og generel kvalitetssikring på røntgenområdet; en kursusenhed, der udbyder og videreudvikler postgraduat efteruddannelse til kiropraktorer i de nordiske lande; en serviceenhed, der forestår den praktiske afvikling af det lovpligtige turnusforløb for kandidater i klinisk biomekanik. Og sidst, men ikke mindst, er NIKKB en moderne arbejdsplads og det daglige omdrejningspunkt for en række medarbejdere – en arbejdsplads, der har formuleret en vision om at gøre instituttet til international førende inden for forskning, vidensformidling og kvalitetssikring inden for kiropraktik.

Vores ambitioner er høje, arbejdsopgaverne er mange, og målgrupperne varierer afhængig af den konkrete kommunikationsopgave. Disse elementer gør, at kommunikationsindsatsen på NIKKB ofte er kompleks og langt fra entydig, og der stilles krav til den enkelte medarbejder om kommunikativ intuition og fælles forståelse af instituttets opgave og funktion.

Nærværende kommunikationsstrategi for NIKKB for perioden 2011-2014 vil anvise nye målgrupper, mål og principper for NIKKB’s kommunikationsindsats, udpege nye forpligtende strategiske mål for kommunikationen samt præsentere fem nye kommunikationsmæssige prioriteter.

Strategien er et vigtigt operationelt redskab for NIKKB, der skal skabe retning og medvirke til at videreudvikle, styrke og fremme vores brug af kommunikation og være rammen, der driver vores fælles adfærd i årene, der kommer.

Strategien retter sig mod NIKKB’s forskellige interessenter, eksternt såvel som internt. Instituttets medarbejdere er alle vigtige aktører i NIKKB’s kommunikation, og alle er derfor omfattet af både rettigheder såvel som ansvar i forhold til kommunikationen – både i planlægningen og udførelsen.
Denne kommunikationsstrategi afløser kommunikationsstrategien for perioden 2005-2010.

(Fra strategiens indledning)

Læs hele Kommunikationsstrategi 2011-2014 her.
I dag er kiropraktor og læge Annette Bennedsgaard Jespersen startet på NIKKB som efteruddannelseskoordinator.

Annette blev færdig som kiropraktor på Syddansk Universitet sommeren 2006. Siden da har hun arbejdet fuldtid i klinik indtil udgangen af 2009 samt som kiropraktor og supervisor af kiropraktorstuderende på Rygcenter Syddanmark i Middelfart fra 2010 til august 2011.

Annette tog sin turnus i Esbjerg hos Kiropraktorerne Fohlmann og arbejdede derefter hos kiropraktor Martin Brænder i Stenløse.

I sommers blev Annette kandidat på medicinstudiet og er 1. august 2011 påbegyndt en ph.d.-uddannelse på rygkirurgisk sektor ved Rygcenter Syddanmark i Middelfart i samarbejde med endokrinologisk afdeling på OUH.

Annette skal være med til at varetage planlægningen af de faglige kurser under ledelse af efteruddannelseschefen Claus Dam Nielsen og vil være tilknyttet NIKKB 8 timer om ugen.

NIKKB byder Annette velkommen.
Fredag d. 23. september var NIKKB del af en spændende temadag i regi af Clinical Locomotion Network-samarbejdet.

Dagens emne var Fremtidens byggeri og Kogekunst, og de tilmeldte fra hhv. NIKKB, SDU (Idræt og Biomekanik) og Rygcenter Syddanmark, Middelfart, blev bl.a. præsenteret for de nye sygehusplaner til det kommende nye Odense University Hospital, der skal bygges i forlængelse af Syddansk Universitet.

Der var indlæg fra både arkitekter og det konsortie, der skal forestå byggeriet.

Om eftermiddagen afprøvede deltagerne Fremtidens Køkken, hvor det det såkaldte UMAMI-køkken blev præsenteret og afprøvet.

Alt i alt en meget lærerig dag.
Professor, ph.d., dr.med. John David Cassidy fra University of Toronto i Canada er fra den 1. september ansat i et globaliseringsprofessorat ved Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik (kiropraktik) ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Ansættelsen er muliggjort via en bevilling fra rektor Jens Oddershedes globaliseringspulje sammen med en stor bevilling fra Kiropraktorfonden og et årligt bidrag fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik – NIKKB.

David Cassidy er en af verdens førende forskere med en kiropraktisk baggrund. Han er uddannet kiropraktor ved Canadian Memorial Chiropractic College i Canada. Han har en ph.d.-grad fra University of Saskatoon i Canada og er dr.med. fra Karolinska Instituttet i Stockholm. David Cassidy har et imponerende cv med mere end 200 publicerede artikler i internationale tidsskrifter, og han har alene eller som del af grupper gennem årene været med til at sikre forskningsbevillinger for mere end 20 millioner dollars fra fonde og puljer. Han var i 1980’erne blandt de kiropraktorer, der indledte den videnskabelige revolution i faget, og han må i dag anses for værende den på verdensplan førende akademiske spydspids inden for kiropraktikken. De seneste fem år har han blandt andet forsket i forebyggelse af nedslidning og rehabilitering af patienter med arbejdsskader og ofre for piskesmældsulykker.

Professor og forskningsleder Jan Hartvigsen fra Institut for Idræt og Biomekanik udtaler om ansættelsen: "I David Cassidy får Syddansk Universitet tilknyttet en enestående kapacitet, som vil kunne blive en hjørnesten i den videre udvikling af det akademiske miljø omkring kiropraktoruddannelsen og bevægeapparatsforskningen i hele det tværfaglige forskningsmiljø omkring Institut for Idræt og Biomekanik, Rygcenter Syddanmark og NIKKB. David har gennem hele sin karriere forstået at samle forskere med forskellig baggrund, og det er derfor, han har haft så stor succes. Vi kan uden tvivl lære meget af ham”, slutter Jan Hartvigsen.

David Cassidy har ud over sine enestående forskningsmæssige meritter formået at krydse faggrænser og ofte som ene mand at åbne dørene for kiropraktorer til stillinger i institutioner, hvor dette tidligere var utænkeligt. Dette er lykkedes ham, fordi han gentagne gange har udviklet frugtbare samarbejder med forskere med anden baggrund og altid har produceret forskning af højeste internationale standard.  

Direktør og forskningsleder på NIKKB, Henrik Wulff Christensen glæder sig til samarbejdet: ”Det er rigtig godt for vores forskning og for hele forskningsmiljøet i Syddanmark, at David Cassidy flytter til Odense. Fra NIKKB’s side har vi bl.a. aftalt, at David vil komme til at undervise på vores efteruddannelseskurser. På den måde sikrer vi os, at de praktiserende kiropraktorer får direkte udbytte af, at vi har hentet en verdensstjerne til landet. Vi glæder os meget og forventer os en del”. 

Cassidy selv, der glæder sig meget til opholdet i Danmark, udtaler: "Jeg er stolt over at blive tilknyttet Syddansk Universitets enestående forskning inden for muskel- og skeletlidelser, og jeg ser frem til at arbejde sammen med de mange dygtige forskere, som jeg allerede flere gange har mødt på mine tidligere rejser til Danmark”.
Onsdag d. 21. september 2011 afholder bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik bestyrelsesmøde fra 13-17.