Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

I forbindelse med et inviteret foredrag i sidste uge (uge 48) for de kiropraktorstuderende på Syddansk Universitet, lagde kiropraktor Len ”John” Faye vejen forbi NIKKB.

Her fik han en snak med direktør Henrik Wulff Christensen og blev præsenteret for NIKKB's ansatte.

Len Faye er oprindeligt fra Canada, graduerede fra Canadian Memorial Chiropractic College og har været kiropraktor i 51 år. Han har undervist kiropraktorer verden over og var fra 1965 og 14 år frem fast tilknyttet Anglo European Chiropractic College i Bournemouth som underviser sammen med Ray Broome, som de fleste kender gennem NIKKB’s kurser.

Len Faye tog derefter tilbage til Nordamerika og var primus motor for paradigmeskiftet i at betragte rygsøjlen som en dynamisk bevægelig enhed i stedet fra den gammeldags statiske ”bone out of place” teori.

Len Faye har de sidste 25 år været bosiddende i Californien, praktiserer stadig 3 dage om ugen, underviser og brænder stadig for, at alle kiropraktorstuderende bliver i stand til at mestre professionens håndværk.
Har du bemærket det lille orange ikon på forsiden af vores hjemmeside?

Ved at klikke på det såkaldte rss-feed-ikon i øverste højre hjørne på forsiden af NIKKB's hjemmeside, har du nu mulighed for at abonnere på et direkte feed med nyheder fra NIKKB.

Følg linket og bliv opdateret med nyheder fra NIKKB direkte i din Outlook-mailboks.

Lettere kan det ikke blive!


Du kan også følge linket her: http://www.nikkb.dk/nyheder/feed/rss?format=feed

Gigtforeningen holder 40-års jubilæum i Tivolis Kongress Center med deltagelse af blandt andet Dronning Margrethe og sundhedsminister Astrid Kragh. Seniorforsker på NIKKB og professor på SDU Jan Hartvigsen har i anledning af jubilæet holdt to inviterede jubilæumsforedrag, og han er derfor inviteret med til jubilæet. Gigtforeningen støtter forskning på både NIKKB, ved Rygcenter Syddanmark og Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

28. november deltager NIKKB i arrangementet: InSpiRe – Workshop med fokus på projektudvikling, hvor deltagerne vil blive præsenteret for en række aktuelle tiltag inden for teknologiske rehabiliteringsværktøjer, hvorefter de arbejder med at udvikle konkrete koncepter til fremtidige projekter.

Vi opdordrer interesserede kiropraktorer om at deltage i dette spændende projektforløb, hvor der er stor mulighed for at være med til at skabe noget af varig karaktér - og få indflydelse.

Tilmeld dig her:
http://knowledgelab.dk/arrangementer/inspire-workshop-med-fokus-pa-projektudvikling
Dokumentation: Vi bringer her den tale, som NIKKB's bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen holdt til årsmødet i Dansk Kiropraktor Forening lørdag d. 12. november 2011.

I forhold til evt. variation mellem det skrevne og talte ord, skal det bemærkes, at det er det talte ord, der gælder.


Kære forsamling!

 

Så er der allerede gået et år, og jeg vil nu igen – som bestyrelsesformand for NIKKB - give en orientering om, hvad der foregår på instituttet. NIKKB er jo kiropraktorernes videnscenter – altså jeres - så her følger en beretning om aktiviteter, udfordringer og nye muligheder på NIKKB, fra året der er gået.

 

På forskningsområdet er der især fire emner i 2011, der har fanget min interesse.

 

I april måned var der Verdenskongres for kiropraktorer i Rio de Janeiro i Brasilien. Her var NIKKB bl.a. repræsenteret af forsker Mette Jensen Stochkendahl, der faktisk gik hen og vandt den fornemme Scott Haldemann-pris for sit studie om brystsmerter. Mette har jo været tilknyttet NIKKB i efterhånden mange år – først som ph.d.-studerende og nu som fastansat forsker – så det er mig en stor glæde, at Mette, hendes forskning og hele teamet på NIKKB opnår denne anerkendelse. Foruden æren fulgte en check på 10.000 dollars til fortsættelse af forskningen, hvilket også glæder mig; det er altid vigtigt at finde nye kilder til at finansiere forskningen – det vidner om engagement. Og mon ikke der i de mange dollars har været plads til at nyde sejren bare en lille smule internt på NIKKB?

 

Her i dette efterår valgte en enig bestyrelse på NIKKB at indstille til Kiropraktorfonden, at NIKKB’s forskningsenhed oprustes med endnu en seniorforskerkapacitet, idet NIKKB ønsker at implementere et helt nyt forskningsområde. Kiropraktor og ph.d.-studerende Erik Poulsen arbejder pt. på afhandlingen ”Konservativ behandling af hofteartrose”, der forventes afsluttet i januar 2012. For at sikre at den store viden og erfaring, som NIKKB som forskningsinstitution og videnscenter har opnået inden for dette unikke kliniske forskningsområde, forbliver i NIKKB- og decideret kiropraktorregi, ønsker NIKKB at opruste forskningsenheden med Erik Poulsen som seniorforsker, der fremover skal varetage forskningen på hofteområdet og derved integrere forskningsområdet i den kommende forskningshandlingsplan. Eriks forskningsprojekt er et fremragende eksempel på den gode tværfaglige indgangsvinkel, som for os politikere er så vigtig – og så har projektet opnået fondsfinansiering fra flere sider - Kiropraktorfonden, Region Syddanmark, Gigtforeningen m.fl. – hvilket igen vidner om forskningsmæssigt engagement og ejerskab fra flere aktører. Og ud over de forskningsmæssige aspekter af det nye forskningsområde, giver det også NIKKB mulighed for at etablere flere eksternt finansierede ph.d.-forløb i samarbejde med SDU, OUH og andre nationale forskningsenheder. Alt i alt vil en udbygget tværfaglig forskningsindsats på hofteområdet, funderet på NIKKB, skabe diversitet i forhold til rækkevidden og formatet af NIKKB’s forskningsindsats til gavn for både kiropraktorer og patienter og samfundet i øvrigt. Jeg ser allerede frem til at kunne rapportere om nye landvindinger på hofteområdet, når vi ses næste år.

 

KIP-enheden på NIKKB står for ”Enheden for Kiropraktisk Praksisforskning” og har til formål at øge vores kendskab til de lidelser, der behandles ude i klinikkerne. Konkret samarbejder NIKKB med en lang række kiropraktorklinikker fra hele Danmark, der opnår titlen ”affilierede forskningsklinikker”. KIP’s største succes til dato er uden tvivl det store forskningsprojekt om lændepatienter i primærsektoren, som mere end 20 kiropraktorklinikker deltager i – under kyndig ledelse af seniorforsker Alice Kongsted. På godt et års tid er det lykkedes klinikkerne at inkludere hele 965 patienter til projektet. Målet var 1.000 patienter, men alligevel er det en stor bedrift, at vi kommer så tæt på. De mange patienter har genereret data til en lang række fremtidige projekter, der vil gøre os meget klogere på kiropraktorernes største patientgruppe. Der er planlagt hele to ph.d.-projekter, der begge får affiliering til NIKKB, et masterprojekt inden for public health, kandidatspecialer og flere andre projekter, der vil gøre brug af data. Afkastet af det store arbejde, som således er foregået rundt om i landet og bag skrivebordene på NIKKB, er enormt og vil komme til at få stor betydning for den praksisbaserede forskning de næste 10 år mindst – til gavn og glæde for professionens udvikling. Mig bekendt er der ikke tidligere inkluderet SÅ mange patienter i noget andet praksisbaseret forskningsprojekt noget sted i verden, så at dette kan forekomme med udgangspunkt i NIKKB er imponerende.

 

Og så er der ansættelsen af John David Cassidy. Cassidy fra University of Toronto i Canada er 1. september ansat i et globaliseringsprofessorat ved Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Ansættelsen er muliggjort via en særlig bevilling fra rektor Jens Oddershedes globaliseringspulje sammen med en stor bevilling fra Kiropraktorfonden og et årligt bidrag fra NIKKB. Cassidy er nok en af verdens førende forskere med en kiropraktisk baggrund – og på NIKKB glæder vi os meget til samarbejdet. Det er godt for forskningsmiljøet i hele Syddanmark og godt for den kiropraktiske profession i hele Danmark. Cassidy vil bl.a. undervise på flere af NIKKB’s kurser, hvilket sikrer, at mange af jer praktiserende kiropraktorer får direkte udbytte af, at vi har hentet en verdensstjerne til landet.

 

På efteruddannelsesområdet har der i 2011 været vanlig stor aktivitet. På det administrative område har Claus Dam Nielsen ansat en decideret efteruddannelseskoordinator, der sammen med resten af teamet af konsulenter, skal varetage planlægningen af kurser og aktiviteter. Kiropraktor, læge og ph.d.-studerende Annette Bennedsgaard Jespersen, som flere af jer sikkert kender, begyndte i stillingen 1. oktober og er allerede godt i gang. Annette skal i første omgang være med til at planlægge de decentrale kurser, som foregår ude lokalt i de enkelte regioner. Det er et bevidst valg fra NIKKB’s side at styrke denne type kurser. Selv om NIKKB’s efteruddannelsesenhed hvert år afholder ca. 20 kurser med omkring 450 kursister, så er der fortsat mange kiropraktorer, der efteruddanner sig for lidt. Ved at styrke de mindre lokale kurser, forsøger NIKKB således bevidst at booste jeres lyst og interesse i at efteruddanne jer – uden at skulle bruge hele dage eller weekender på det. Dette er – og bør være – et godt alternativ til de traditionelle kursusforløb, og jeg ved fra Annette, at både hun og Claus glæder sig til at møde rigtig mange af jer i de regionale kredsforeninger.

 

I 2011 har efteruddannelsesenheden på NIKKB i øvrigt selv været i arbejdstøjet og har udarbejdet en både omfattede og vidtrækkende handlingsplan for efteruddannelsesenheden frem mod 2014. Jeg vil ikke redegøre for samtlige vedtagne prioriteter her, men nogle af overskrifterne lyder bl.a.: ”Nye muligheder for efteruddannelse”, ”Obligatorisk efteruddannelse”, ”Netværksfora” og ”Internationalt samarbejde”. Bag disse overskifter ligger ambitiøse mål for, hvordan kiropraktorernes kontinuerlige efteruddannelse kan styrkes, så de danske kiropraktorer bliver blandt verdens bedste. Især elementet omkring obligatorisk efteruddannelse er noget, som vil få stor betydning for, hvordan jeres færdigheder både styrkes og øges. Modellen er meget udbredt i andre faggrupper – ja endog et direkte lovkrav hos visse professioner, reguleret på ministerielt niveau. En model for, hvordan dette kan appliceres over på kiropraktorer, er kun i sin spæde begyndelse, og en omfattende dialog skal iværksættes. Men efteruddannelse er altid nødvendig for at kunne praktisere på et evidensbaseret grundlag – og det må være i alles interesse. Og når vi taler om internationalt samarbejde, foreligger der også erfaringer på området fra det store udland. Dem skal vi selvfølgelig gøre brug af. Handlingsplanen for NIKKB’s efteruddannelsesenhed kan rekvireres direkte hos NIKKB. God og lærerig læsning.

 

På det billeddiagnostiske område har det forgangne år virkelig stået i KirPACS’ tegn. Som jeg kunne berette allerede for et år siden, er der kommet godt gang i tilmeldingerne og run på systemet. Jeg kan med glæde konstatere, at vi i dag har 96 abonnenter, hvoraf de 49 af disse er nye i 2011. Det glæder mig meget, at I har taget systemet til jer – og har set nytten i, at kiropraktorstanden har ét velfungerende, pålideligt og fremtidssikret system til lagring af digitale røntgenbilleder. Målet for 2011 er 100 abonnenter, så jeg håber virkelig, at de sidste af jer vil tage kontakt til NIKKB med henblik på at tegne abonnement. Husk også, at I kan få systemet demonstreret ude i udstillingsområdet, hvor NIKKB’s konsulenter står klar med både råd og vejledning. NIKKB har i årets løb deltaget i en af overenskomstens parter nedsat arbejdsgruppe, der har haft til formål at modernisere KirPACS og sikre de fornødne ressourcer til fortsat videreudvikling. Arbejdsgruppens arbejde er nu afsluttet, og det er mit og Kiropraktorfondens indtryk, at KirPACS er på helt rette kurs. Det går faktisk – endelig – præcis som det skal. Det overordnede mål med KirPACS er selvfølgelig, at samtlige digitaliserede kiropraktorklinikker tegner abonnement, så mon ikke vi om et års tid har fået de resterende godt 40 klinikker med? Som en lille sidebemærkning skal jeg i øvrigt hilse fra NIKKB og sige, at der nu i alt ligger 1 million, 130 tusinde, 124 billeder på KirPACS – men bare rolig – pladsen er ubegrænset!

 

Flere gange de seneste år har jeg stået på denne talerstol og fortalt, at NIKKB var på vej til at flytte ind på Campus på Syddansk Universitet. Men i dag kan jeg sige det med sikkerhed. Vi har i NIKKB’s bestyrelse netop godkendt flytningen, der kommer til at foregå i efteråret 2012, og SDU har fundet os egnede lokaler. Selve flytningen er i sig selv ikke det vigtigste for NIKKB. Lokaler er jo bare lokaler. Men placeringen derimod er helt unik. NIKKB flytter fra periferien direkte ind i hjertekulen af det særdeles stærke forskningsmiljø inden for bevægeapparatet, som vi i Region Syddanmark kan bryste os af. NIKKB kommer til at ligge dør om dør med Idræt og Biomekanik, der selv har mere end 150 medarbejder, hvoraf mange er fastansatte forskere og dygtige administratorer. Jeg kan ikke love, at udflytningen bliver et direkte kvantespring for NIKKB – og det er heller ikke nødvendigt. NIKKB har siden 1990 flyttet sig af egen kraft igen og igen. Men flytningen bliver en katalysator for al fremtidig vækst af instituttet – og NIKKB’s samarbejde med andre aktører inden for sundhed kommer til at skabe både synergi og fornyelse. Det, der i det kommende årti kommer til at foregå i Odense – i vidensmiljøet omkring universitet og det nye University Hospital, der bygges i forlængelse af Campus – bliver så unikt og nærmest uden fortilfælde i nyere dansk historie – og selvfølgelig skal NIKKB – kiropraktorernes eget videnscenter - positioneres direkte ind i midten af det hele. Så ja, vi ser meget frem til efteråret næste år. Det bliver stort.

 

Jeg har sagt før, at ”videnscenter” er et ord, der forpligter. Men jeg ville ikke gentage det igen og igen, hvis jeg ikke vidste med absolut sikkerhed, at NIKKB og instituttets ansatte selv kan stå på mål for prædikatet. Det, der bør kendetegne et videnscenter er, at den viden, der genereres og opsamles faktisk kommer til nytte – og der er her, at I kiropraktorer selv skal på banen. Gå i dialog med NIKKB og udfordr os på vores viden. Det er derfor, vi er sat i verden.

 

Tak for ordet og god generalforsamling.