Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

Vi har netop sendt vores årsberetning ud til mere end 1.000 personer.

Har du fået dit eksemplar?

Hvis ikke, så send en mail til af.schultz@nikkb.dk - og så sender vi dig et eksemplar kvit og frit.

Du kan også downloade web-udgaven her: (klik på billedet)

aarsberetning cover

NIKKB er gået sammen med DKF om at lave Kiropraktoren - Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.

Det betyder, at indstikket NIKKB NYT ikke længere er at finde i Kiropraktoren.

Men i steder har NIKKB fået flere sider at råde over i bladet - og vi kan derfor leverer endnu mere forskningsbaseret stof.

God læsning.

Læs bladet her: http://mags.datagraf.dk/kiropraktoren/1/

Der er bestyrelsesmøde på NIKKB tirsdag d. 27. marts 2012 kl. 11-15.

Mødet afholdes i mødelokale 6.

blank

NIKKB lancerer nu en ny blog skrevet af kiropraktorstuderende Cecilie Deleurang Testern.

Cecilie er i Melbourne som del af et prægraduat forskeruddannelsesforløb, medfinansieret af bl.a. NIKKB's Forskerspire-pulje.

Her vil hun løbende skrive en blog om sit ophold samt om forskningsprojektet ”Coding of musculoskeletal diagnoses among Australian chiropractors".

Læs mere her: www.nikkb.dk/blog

cecilie melbourne

Odense er vært ved 12th International Forum on Low Back Pain Research in Primary Care i dagene 16. til 19. oktober 2012.

Konferencen, der planlægges i samarbejde mellem NIKKB, Syddansk Universitet og Region Syddanmark, byder også på en gratis pre-conference dag, hvor det bl.a. er muligt at besøge NIKKB og IOB på Syddansk Universitet, høre præsentationer om aktuel forskning samt opsøge nye forskningsmæssige samarbejdspartnere.

Vi vil løbende skrive om konferencen her på vores hjemmeside.

Læs mere om selve konferencen her: http://www.lbpforum.org/