Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

Så er NIKKB i gang med at flytte til SDU. Vi flytter i dag onsdag og i morgen torsdag.

Så hvis vi ikke besvarer alle mails eller opkald - så ved I hvorfor.

Fredag morgen d. 1. februar er vi klar igen.

nikkb flyttet

NIKKB ønsker alle et rigtigt godt nytår. 2013 bliver et særdeles spændende år for instituttet - bl.a. på grund af vores flytning til Syddansk Universitet i februar måned.

I løbet af uge to vil det nye kursuskatalog for foråret 2013 blive fremsendt - og glæd jer - der er mange gode og lærerige kurser.

NIKKB's efteruddannelseschef, kiropraktor Claus Dam Nielsen blev under Faglig Kongres 12 kåret som Årets Kiropraktor 2012.

NIKKB ønsker stort tillykke med prisen.

Claus var indstillet af Tue Secher Jensen, Lise Hestbæk, Mikkel Konner, Henrik Hein Lauridsen og Søren O’Neill med følgende motivering: ”Baggrunden for indstillingen er dels Claus' store engagement i arbejdet med og udviklingen af kiropraktorernes efteruddannelse, og dels det store arbejde med at arrangere professionens første, store faglige kongres, hvor Claus med stor entusiasme har varetaget rollen som den centrale person og tovholder i forhold til planlægning, program og afvikling af hele kongressen.”.

Kilde: DKF

Kiropraktoren (0412) er netop udkommet.

Læs det her: http://mags.datagraf.dk/kiropraktoren/4/

NIKKB og Dansk Kiropraktor Forening har netop indgået en samarbejdsaftale med SUNDHED - Det nye Helsemagasin.

Fremover vil sammen skrive og redigere siden Hos kiropraktoren, hvor vi vil fortælle om ny forskning og generelle nyheder fra kiropraktik og klinisk biomekanik.

I det kommende nummer fortæller vi om brystsmerter fra muskler og led samt generelt om, hvad en kiropraktor egentlig er for en fagperson.

Se mere her: http://www.magasinet-sundhed.dk/

Læs mere om bladet her:

I SUNDHED - det nye helsemagasin kan danskerne få seriøs, troværdig og målrettet information om almen sundhed, livsstil og forebyggelse. 

Bladet er skrevet i et let læseligt og underholdende sprog med portrætter, reportager og nyheder. Vi sigter at være relevante for danskere i alle aldre og begge køn gennem emner, der spænder lige fra spædbarnsproblematik og teenageudfordringer til de gener og skavanker, man får med alderen – og naturligvis alt det, der sker i tiden i mellem. Det er vores mål at informere, inspirere og virke handlingsanvisende for læseren, så denne får lyst til at motionere, spise sundere eller blot at forstå sygdomme, så man kan forebygge dem.

Selv om bladet kun har eksisteret siden december 2010, har det en væsentlig længere redaktionel historie bag sig, da det er bygget op omkring det historiske artikelarkiv fra udgiverselskabet Helse – Active Living A/S, der indtil sin konkurs stod for udgivelsen af bladene ’Helse’, Helsejob’ m.fl.

Redaktionen er uafhængig, men sikrer sammen med specialiserede samarbejdspartnere et højt redaktionelt niveau.

SUNDHED – det nye helsemagasin udkommer 11 gange om året. Det sendes direkte til abonnenter, firmaabonnenter og distribueres via apoteker, biblioteker, posthuse venteværelser på private og offentlige hospitaler, klinikker og lægeventeværelser.