Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

Måske har du bemærket det lille facebook-logo på alle vores sider? Måske har du bemærket facebook-logoet øverst på forsiden af nikkb.dk?

Her er forklaringen. Det lille blå logo på alle vores artikler betyder, at du nu kan dele indhold fra vores hjemmeside direkte på din egen facebook-side (din væg).

Facebook-loget på vores forside er et direkte link til vores officielle facebook-profil.

God fornøjelse med NIKKB på de sociale medier.

 

facebook-icon

 

 

Tirsdag d. 3. september 2013 havde NIKKB og klinisk biomekanik inviteret til intro-arrangement for de nye kiropraktorstuderende.

Af de 65 nye kiropraktorstuderende deltog godt 60 og eftermiddagen bød på både officielle velkomsttaler fra NIKKB’s direktør, studieleder Henrik Hein Lauridsen samt bestyrelsesrepræsentant Rikke Kryger Jensen fra DKF samt rundvisning på NIKKB og hyggeligt socialt samvær.

Intro-arrangementet er et tilbagevendende initiativ fra NIKKB og IOB.

I år var det selvfølgelig en ekstra stor fornøjelse at kunne vise de nye studerende den tætte fysiske sammenhæng mellem NIKKB, universitetet og selve kiropraktorstudiet.

Efter godt 3 år på jobbet har NIKKB’s studentermedhjælp Johanne Brinch Larsen valgt at koncentrere sig fuld ud om sidste etape af kiropraktorstudiet og det forestående speciale.

Vi har i stedet ansat stud.manu. Kristine Olsen Fink, der netop er påbegyndt kiropraktorstudiets 3. semester.

Kristine er med i bestyrelse i FKNS (Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende) og kender allerede en hel del til både kiropraktorfaget og det bagvedliggende politikske arbejde.

En af målsætningerne ved NIKKB’s indflytning til Campus er netop styrket kontaktflade til de studerende, og netop i den sammenhæng er NIKKB’s studentermedhjælp central.

NIKKB byder Kristine velkommen - og Johanne held og lykke fremover.

Der er pr. 1. september 2013 en ledig stilling som studentermedhjælper hos Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

Stillingen er sat til ca. 4 timer/ugentligt, dog med mulighed for ekstra timer, hvis der foreligger arbejde. Det er vigtigt, at du kan arbejde i NIKKB’s åbningstid mellem kl. 8-16 minimum en af ugens hverdage.

Jobbet omfatter meget varieret arbejde, heriblandt at bistå efteruddannelses-, røntgen- og forskningsafdelingen med praktiske opgaver – samt opgaver for administrationen.

Eksempler på arbejdsopgaver er:

  •     Ad hoc sekretariatsopgaver
  •     Fremstilling af kursusmapper
  •     Registrering og arkivering af tidsskrifter
  •     Tryk- og printopgaver
  •     EpiData- og STATA-dataindtastning i forbindelse med forskningsprojekter
  •     Feltarbejde i forbindelse med forskningsprojekter; fx interview og testning


Jobbet er en unik mulighed for at få et indblik i det forskningsmæssige miljø inden for kiropraktik, samt arbejde med NIKKB’s efteruddannelses- og billeddiagnostiske afdeling.

Der kræves ingen forudsætninger for arbejdet, udover at du er studerende på klinisk biomekanik, og at du har lyst til at indgå i et arbejdsteam, og at du er åben overfor nye opgaver.


Aflønning sker efter nærmere aftale.


Lyder jobbet som noget for dig, så send en kort ansøgning, hvori du beskriver, hvorfor vi netop skal ansætte dig.

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til vores nuværende studentermedhjælp Johanne Brinch Larsen: jobrl@nikkb.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 32


Ansøgning sendes til bogholderi@nikkb.dk eller til NIKKB, Campusvej 55, 5230 Odense M

Ansøgningsfrist:  d. 1. august 2013

Kiropraktorernes Videnscenter er flyttet ind på Syddansk Universitet 1. februar 2013

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) – også kaldet Kiropraktorernes Videnscenter – er netop flyttet ind på Campus på Syddansk Universitet i Odense. Den politiske beslutning bag flytningen ligger mere end 11 år tilbage, så at instituttet nu er endeligt placeret i det universitære miljø markerer en vigtig milepæl.

Direktør og forskningsleder Henrik Wulff Christensen (kiropraktor, læge, ph.d.) udtaler: ”Det glæder mig, at udflytningen til SDU nu endelig er en realitet. Vi har i de senere år arbejdet tæt sammen med forsknings- og uddannelsesmiljøet ved Institut for Idræt og Biomekanik (IOB). At vi nu er endeligt placeret på Campus fuldender flytteprocessen og styrker samarbejdet. Med NIKKB på SDU bliver forskningsmassen inden for kiropraktik endvidere næsten fordoblet på universitetet. Dette vil styrke forskningen inden for bevægeapparatet og den muskuloskeletale funktion til gavn for både samfundet og rygpatienterne. Det muliggør også større fælles projekter i fremtiden – og det bør gøre det lettere at tiltrække ekstern finansiering. Betingelserne for et slagkraftigt samarbejde er nu skabt.”
NIKKB’s nye lokaler ligger i sammenhæng med Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), som bliver instituttets nærmeste nabo og samarbejdspartner på universitetet. Lokalerne er i alt på 428 m2 og omfatter delte mødefaciliteter med IOB.

Formelt lejer NIKKB sig ind i de nye lokaler og vil i enhver henseende forblive en selvstændig juridisk enhed med egne ansatte, egen bestyrelse, økonomi mm.

Instituttets adresse er:
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
Syddansk Universitet
Campusvej 55
DK-5230 Odense M


Kontakt:
Direktør Henrik Wulff Christensen: h.wulff@nikkb.dk (6550 4523)
Kommunikationskonsulent Anders Lyck Fogh-Schultz: af.schultz@nikkb.dk (6550 4529)


Fakta:
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er et selvstændigt forskningsinstitut og videnscenter beliggende på Campus på Syddansk Universitet i Odense. Det er vores vision at være internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for det kiropraktiske fag og professionen generelt. Vi arbejder for at højne kvaliteten af kiropraktik og klinisk biomekanik internationalt gennem ny forskning, gennem tværfaglige partnerskaber og netværk og via vores fokus på interaktion og dialog mellem forskning og praksis. Instituttet, der består af en forsknings- en billeddiagnostisk- og en efteruddannelsesenhed, finansieres af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, der finansieres af de danske kiropraktorer og Danske Regioner. Instituttet fejrede 20-års jubilæum i 2010.

Læs mere om NIKKB på instituttets hjemmeside: www.nikkb.dk