Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er en erhvervsdrivende fond etableret i 1990, der som forskningsinstitut og videnscenter producerer sundhedsvidenskabelig forskning inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

 

Som forskningsinstitut og videnscenter er det vores hovedformål at:

  • Producere og medvirke til produktion af sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet inden for kiropraktik og klinisk biomekanik.

  • Formidle og nyttiggøre denne forskning over for kiropraktorer, øvrigt sundhedspersonale og offentligheden.

  • Sikre vidensoverførsel mellem NIKKB og dets målgrupper.

  • Udbyde og videreudvikle efteruddannelse af nordiske kiropraktorer, der ruster kiropraktorerne til at praktisere i et samfund og et sundhedsvæsen i udvikling.

 

                                                                                                                                                                 

Nyheder

Henrik Wulff Christensen (kiropraktor, læge, ph.d.) holder indlægget: "Brystsmerter, hvor kommer de fra?" Et særdeles relevant emne, i vores stressede hverdag" ved Erhvervsklub Fyn's Nytårskur torsdag den 9. januar kl. 15.30 - 19.00 i Odense Congress Center.

Erhvervsklub Fyn skaber rammerne for, at det fynske erhvervsliv kan mødes omkring foredrag, virksomhedsbesøg og networking.

Læs mere: http://www.erhvervsklubfyn.dk/


     

NIKKB ønsker alle et godt nytår.

Vi glæder os til 2014, som bliver et år med mange spændende aktiviteter.

NIKKB afdækker og vurderer eksisterende journalsystemer i kiropraktorpraksis

I den netop indgåede 3-årige overenskomstaftale mellem Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner, der træder i kraft for praktiserende kiropraktorer 1. januar 2014, er det aftalt at påbegynde udvikling og implementering af diagnosekodning og datafangst i kiropraktorpraksis. Projektet forankres på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og finansieringen sker fra Kiropraktorfonden.

Diagnosekodning og datafangst vil stille krav til både kiropraktorpraksis og til de it-systemer, som anvendes til journalisering. Som kiropraktorernes videnscenter vil NIKKB opsamle konkret viden om markedets eksisterende journalsystemer og vurdere, om de kan leve op til de funktionaliteter og krav, som professionen stiller fremadrettet.

NIKKB har erfaring fra forløbet med udvikling og implementering af billedarkiverings- og kommunikationssystemet KirPACS, der med succes understøtter kiropraktorerne i forhold til at effektivisere og optimere ressourceindsatsen i praksis; både i forhold til klinikdrift og it.

NIKKB vil i den kommende tid indgå i en dialog med forskellige aktører på markedet og på vegne af kiropraktorpraksis afdække de tekniske og administrative behov, som fremtidens kiropraktorklinik måtte have i forbindelse med den nu politiske vedtagne målsætning om diagnosekodning og datafangst i praksis.

Kontakt:
Direktør og forskningsleder
Henrik Wulff Christensen
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)
+45 6550 4523
+45 2027 4647
h.wulff@nikkb.dk

NIKKB har vanen tro en stand på DKF's Årsmøde i dagene 8.-9. november. Vi præsenterer vores nyeste forskning, fortæller om forårets kurser og præsenterer KirPACS.

Kik forbi.

Tirsdag d. 5. november 2013 afholder Gigtforeningen valgmøde i Odense, hvor NIKKB's direktør og forskningsleder Henrik Wulff Christensen holder indlægget: Ondt i ryggen - hvad er det?

Gigtforeningen har inviteret politikere i regionen til en debat om, hvad de vil gøre for de mange, som har ondt i ryggen.

Mød bl.a. Bo Libergren fra Region Syddanmark, formand for Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedssamordningsudvalget. Bo Libergren sidder i NIKKB's bestyrelse.

Arrangementet finder sted i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C fra kl. 19-20.30.

Alle er velkomne.