FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Et amerikansk forskningsprojekt har undersøgt effektiviteten af brug af smertestillende medicin mod kroniske lændesmerter. Patienter med kroniske muskelskeletsmerter, der har fået kiropraktisk behandling for lændesmerter, har 55 % mindre sandsynlighed for at få udskrevet opioider end patienter, der ikke har fået kiropraktisk behandling. Det konkluderer forskerne bag forskningsprojektet, der er beskrevet i artiklen Association Between Utilization of Chiropractic Services for Treatment of Low-Back Pain and Use of Prescription Opioids i The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

 

Siden 1990’erne har man I USA oplevet en nærmest epidemisk stigning i forbruget af opioider, og mere end 650 000 amerikanere får hver dag udskrevet recepter på smertestillende medicin. I New Hampshire kunne man i 2015 bryste sig af den tvivlsomme ære at være den stat i USA, der havde det næsthøjeste antal dødsfald på grund af medicin. Samtidig er der meget lidt evidens for at opioider afhjælper kroniske smerter eller forbedrer funktionsevne eller livskvalitet.

 

En bedre måde at behandle kroniske smerter på er kiropraktisk behandling. Det er den behandling, der bliver anbefalet i kliniske retningslinjer overalt i verden, og i det omtalte studie har forskerne sammenlignet effekten af kiropraktisk behandling og brug af receptpligtig smertestillende medicin med opioider   

 

Forskerne har studeret data fra The Department of Health and Human Services i New Hampshire. På baggrund af data fra 13384 borgere i aldersgruppen 18 – 99 år, fordelt på 6868 deltagere, der havde modtaget kiropraktisk behandling og 6516, der ikke havde modtaget behandling, er forskerne kommet frem til deres konklusion. 19 % af de deltagere, der havde modtaget kiropraktisk behandling, modtog desuden receptpligtig smertestillende medicin, mens 35 % af de deltagere, der ikke havde modtaget behandling, modtog medicin. Man kender ikke grundende til det formindskede forbrug af opioider hos patienter med kroniske muskelsmerter, der modtager behandling, derfor opfordrer forskerne til, at der bliver forsket yderligere i sammenhængen for at finde ud af, hvorfor kiropraktisk behandling tilsyneladende reducerer behovet for smertestillende medicin

 

Studiet er gennemført af forskere fra Health Services Research, Southern California University of Health Sciences, Whittier, Californien og fra Community and Family Medicine, Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, New Hampshire.

 

James M. Whedon, DC, MS, Andrew W.J. Toler, MS, Justin M. Goehl, DC, MS, and Louis A. Kazal, MD. Association Between Utilization of Chiropractic Services for Treatment of Low-Back Pain and Use of Prescription Opioids. THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 24, Number 6, 2018 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2017.0131

En oversigtsartikel om patienter med lændesmerters forventninger til behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter og alternative behandlere, deres tilfredshed med behandling og deres ønsker, konkluderer at:
 
  • Rygpatienter efterlyser mere evidensbaseret viden om årsagerne til lændesmerter, deres forløb og effekten af nuværende behandlingsmetoder.
  • På trods af, at der er evidens for aktive behandlingsmetoder for lændesmerter, bliver de planlagte forløb ofte ikke gennemført. Denne oversigtsartikel viser, at det kan være fordi behandlingen ikke lever op til patienternes forventninger vedr. deres behov for en holistisk, personlig behandling, smertekontrol eller forklaring på deres symptomer. Derfor vender de sig mod andre behandlingsmetoder.
  • Det er nødvendigt med nye initiativer til at uddanne patienterne om mekanismerne ved lændesmerter, prognose og effekten af de eksisterende behandlinger.
Studierne der er sammenfattet i oversigtsartiklen stammer fra hovedsageligt fra UK, men inkluderer også studier fra Nordamerika, Europa, Australien, Mellemøsten og Asien
 
Positiv indstilling til fysioterapi – med forbehold
Mange patienter synes, at fysioterapeuters behandling hjælper på smertelindring, fremmer en bedre forståelse af behandlingsstrategierne for smerte, forhindrer at lændesmerter blev værre og forbedrer mobilitet og funktionsevne. Og så ønsker patienterne, at deres behandling skal være tilpasset dem individuelt, i stedet for en behandling, der er ens for alle patienter.
 
Patienterne er også bekymrede for om de er i stand til at gennemføre deres træningsprogrammer og for om de kan komme til at skade ryggen med øvelserne. Bekymringerne kan stamme fra deres opfattelse af, at de ikke har fået nok information om lændesmerters udvikling, best-practice behandling og forvirring omkring de korrekte øvelsesteknikker.
Ifølge forskerne kan behandlerne hjælpe med at fjerne de bekymringer ved at informere deres patienter om rationalet for den valgte behandling og træning, og især om sikkerheden i behandlingen, og de anfører at større forståelse for behandlingsvalg kan støtte patienters selvtillid og vedvarende egenhåndtering.
 
Svingende holdning til kiropraktik
Holdningen til kiropraktik svinger i de artikler, der var inkluderet i studiet. Nogle patienter opfatter kiropraktik som effektivt, mens andre er bekymrede for skadevirkninger. Nogle patienter er tilfredse med den kiropraktiske behandling, mens andre føler, at smerten kun blev lindret midlertidigt og resulterede i bivirkninger som f.eks. muskelsmerter.
 
Patienterne bruger i vid omfang behandling af en kiropraktor, fordi de ønsker en hurtig ikke-farmakologisk smertelindring og har en opfattelse af, at lændesmerter skyldes en ændring i ryggens struktur, som kan ændres ved hjælp af behandling hos en kiropraktor.
 
Det er især mænd og dem med arbejde og høje indkomster, patienter med et positivt syn på egenhåndtering og modstandere af receptpligtig medicin, der foretrækker kiropraktisk behandling, Mange af de patienter, der går til kiropraktor, fortæller at de foretrækker at få behandling for deres lændesmerter hos en kiropraktor fremfor hos en læge.
 
Alternative behandling for at forbedre fysisk fitness
Patienter, der foretrækker alternativ behandling i form af akupunktur, massage, manipulation af ryggen og varme på selve smertestedet, gør det for at forbedre deres funktionsevne og fysiske fitness. De mener at alternativ behandling giver smertelindring, løsner musklerne og stimulerer nerverne.
 
Der er dog også forbehold overfor alternativ behandling. I et af studierne i artiklen er opfattelsen blandt patienterne, at alternativ behandling er et eksperimentelt eller desperat tiltag, som man tyer til, når ens smerte bliver uudholdelig eller man ikke kan få en tid hos sin egen læge. Nogle patienter synes at alternativ behandling har begrænset og kortvarig virkning, mens andre stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af alternativ behandling og er bange for at blive snydt.
 
Hvad kan vi bruge den nye viden til?
Forfatterne foreslår, at resultaterne af studiet kan være med til at præge en udvikling mod patientcentrerede retningslinjer for håndtering af lændesmerter, der inddrager patientens forventninger og udtrykte behov sammen med den eksisterende evidens for behandlingseffekter. De ser dette som en vej til at forbedre implementeringen af evidensbaseret behandling og dermed et led i at opnå bedre resultater i håndteringen af lændesmerter.
 
Det systematiske oversigtsstudie er baseret på 44 studier fundet i MEDLINE, EMBASE, CINAHL og psychINFO databaserne i perioden 1990-2016.  
 
Louisa Chou et al. Patients' perceived needs for allied health, and complementary and alternative medicines for low back pain: A systematic scoping review. Health Expectations 2018 https://doi.org/10.1111/hex.12676

Det har i mange år været godt latin, at man ikke måtte løfte med strakte ben og bøjet ryg. Man skulle gå ned i knæ og løfte med strakt ryg for at undgå rygskader. Den opfattelse anfægter professor Jens Ivar Brox fra Avdeling for fysikalsk medicin og rehabilitering på Universitetshospitalet i Oslo i en leder med titlen ’Lifting with straight legs and bent spine is not bad for your back’ i Scandinavian journal of Pain.

 

Jens Ivar Brox har skrevet lederen i anledning af, at tidsskriftet bringer en artikel, der har kigget på smertefri personers opfattelse af at bøje sig og løfte, især med bøjet ryg. Artiklen afslørede, at deltagerne i undersøgelsen har en opfattelse af, at det er farligt at løfte med strakte knæ og bøjet ryg.

 

Den opfattelse stammer bl. a. fra studier i Sverige, der anbefaler, at man løfter med strakt ryg og bøjede ben på baggrund af studier, der evaluerede belastning af diskus i ryggen i forskellige positioner og ved løft.
Det er en opfattelse, som Jens Ivar Brox er uenig i. Han påpeger, at studier af svenske skovhuggere indikerer, at anstrengelsen af lårene er større, hvis man løfter med bøjede knæ, end hvis man løfter med strakte knæ. Skovhuggerne vælger muligvis den bevægelsesstrategi, der reducer belastningen af strækkemusklerne i knæet mest muligt.

 

Studierne af skovhuggerne har vist, at det ikke er ryggen men derimod lårene der er det svage led, når man skal udføre hårdt fysisk arbejde som f.eks. at løfte. Advarslen om at løfte med bøjet ryg kan faktisk gøre mere skade end gavn i befolkningen generelt, fordi fokus er på det forkerte område.

 

Læs Jens Ivar Broxs leder her: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjpain.2018.18.issue-4/sjpain-2018-0302/sjpain-2018-0302.pdf

Udfaldet af behandling af nakke- eller rygsmerter i form af manipulation af ryggen eller nakken og træningsøvelser hos ældre over 65 år er lige så positivt efter 36 ugers behandling som efter 12 ugers behandling. Det konkluderer en forskergruppe med bl. a. Jan Hartvigsen og Gert Brønfort i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Arthritis Care & Research.
 
 
Forskerne er nået frem til deres konklusion ved at udføre en randomiseret klinisk test af 182 ældre fra 65 år og opefter. Deltagerne havde alle haft funktionsbesvær på grund af nakke- eller lændesmerter i op til 12 uger før testen blev gennemført. De blev tilfældigt inddelt i 2 grupper, der modtog henholdsvis 12 eller 36 ugers behandling i form af manipulation af ryggen og superviseret træning.
 
 
I gennemsnit gennemførte deltagerne i 12-ugersgruppen 10 manipulationsbehandlinger og 4 træningsinstruktioner, mens 36-ugersgruppen i gennemsnit deltog i 19 manipulationsbehandlinger og 9 træningsinstruktioner, hvoraf i gennemsnit 11 manipulationsbehandlinger og 4 træningsinstruktioner fandt sted i løbet af de første 12 uger af testen. Men så faldt aktiviteten, og det samme gjorde antallet af træninger pr. uge:  De første 12 uger trænede deltagerne 4 gange om ugen, derefter gik de ned til at træne 3 gange om ugen de efterfølgende 24 uger.
 
 
Begge grupper oplevede forbedringer af deres tilstand, men der var ikke nogen statistisk forskel på udfaldet i grupperne, konstaterede forskerne, men de konstaterer i deres artikel, at forbedringen af nakkesmerter generelt var større end af lændesmerter.
 
 
Studiet viser, at manipulation af ryggen og træningsøvelser er sikre behandlingsmetoder for ældre mennesker, hvis nakke- eller lændesmerter giver dem funktionsbesvær. Desuden bakker resultatet af studiet op om evidensbaserede retningslinjer, der anbefaler at manuel behandling og generelle og specifikke træningsøvelser bør overvejes til mennesker med ryg- og nakkesmerter.
Short or long‐term treatment of spinal disability in older adults with manipulation and exercise. Michele Maiers, Jan Hartvigsen, Roni Evans, Kristine Westrom, Qi Wang, Craig Schulz, Brent Leininger, Gert Bronfort. Arthritis Care & Research, 2018. doi.org/10.1002/acr.23798

I et skandinavisk studie publiceret for nylig konkluderer forskerne, at Maintenance Care er mere effektiv end symptomstyret behandling til at reducere det samlede antal dage, patienter må udholde generende lændesmerter i løbet af 52 uger. Til gengæld resulterer Maintenance Care i et højere antal behandlinger. Forskerne anbefaler, at behandlere overvejer Maintenance Care som en mulig præventiv behandling af gentagne eller vedvarende lændesmerter hos de patienter, der har behov for en sådan og som har reageret positivt på deres første behandling.

 

Maintenance Care (MC) bruges ofte til at behandle kroniske eller tilbagevendende rygsmerter. I det aktuelle studie kiggede forskerne på hvor effektivt MC er til at behandle eller reducere episoder af vedvarende eller tilbagevendende rygsmerter sammenlignet med symptomguidet behandling.

 

Den vigtigste forskel på de to behandlingsformer er, at MC er klinikerstyret, dvs. at kiropraktoren fortæller patienterne, hvornår de skal komme til næste behandling, hvorimod symptomstyret behandling er patientstyret, dvs. at patienten henvender sig til kiropraktoren, når pågældende har rygsmerter.

 

Studiet blev udført som en RCT blandt en specifikt udvalgt patientgruppe med 328 deltagere mellem 18 og 65 år, der havde haft mindst 30 dage med lændesmerter det foregående år, havde haft flere tidligere episoder med lændesmerter og som var markant bedre ved 4. besøg for den pågældende episode.

 

Deltagerne blev opdelt i to grupper, der i løbet af 12 måneder blev behandlet med henholdsvis MC eller symptomguidet behandling. Efter 12 måneder viste resultaterne, at MC-gruppen havde 13 færre dage i gennemsnit med generende LBP over 12 måneder end gruppen, der modtog symptomguidet behandling. Til gengæld blev effekten af interventionen opnået med 2 flere besøg hos kiropraktoren af MC-gruppen end gruppen, der modtog symptomguidet behandling.

 

Forskerne bag studiet er Andreas Eklund (Karolinska Institutet), Irene Jensen (Karolinska Institutet), Malin Lohela-Karlsson (Karolinska Institutet), Jan Hagberg (Karolinska Institutet), Charlotte Leboeuf-Yde (SDU), Alice Kongsted (NIKKB & SDU), Lennart Bodin (Karolinska Institutet) og Iben Axén (Karolinska Institutet & SDU)

 

The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain - A pragmatic randomized controlled trial. Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Hagberg J, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, et al. PLoS ONE 13(9) 2018 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203029