Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

billede til orange tab

Efteruddannelse

NIKKB’s efteruddannelse er et vigtigt tilbud i form af en række efteruddannelsesaktiviteter for landets kiropraktorer.

 

NIKKB tilbyder på nuværende tidspunkt efteruddannelse i tre spor, dels i form af kurser til landets kiropraktorer indenfor Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden, men NIKKB arrangerer også regionale roadshows rundt omkring i Danmark med forskellige interessante emner og undervisere.

 

NIKKB efteruddannelse er ydermere ansvarlige for det faglige program og afviklingen heraf på kiropraktorernes Faglige Kongres hvert andet år, hvor kiropraktorer fra ind- og udland mødes for at høre foredrag, deltage i kurser og workshops, udveksle informationer og netværke.

                                                                                                                                                                       

Nyheder

Der er stadig ledige pladser på TRÆNING med HJERNEN forrest, den 2. marts 2019.

 

Kurset lægger op til at se på træning med nye øjne, netop med udgangspunkt i neurologisk træning, som er en af tidens store trends.

 

Kiropraktor Dorthe Brandborg Olsen er underviser på dette kursus og lægger op til en spændende og aktiv dag med neurologisk baseret træning, blandt andet inspireret af hendes store kendskab til Z-Health og med mange års undervisningserfaring indenfor træning.

 

Du vil blive inspireret til nye måder at kigge, planlægge og progrediere træning på.

 

Se mere om kurset her

 

Mange hilsner
Efteruddannelsesenheden/NIKKB

Vi har åbnet for tilmelding til NIKKB’s ultralydsuddannelse 2019.
 
 
Klik på linket herunder, så kommer du direkte ind til beskrivelsen af uddannelsen. I bunden af beskrivelsen kan du tilmelde dig:
 
 
 
 
Sidste frist for tilmelding er 22. marts 2019.
De første efteruddannelseskurser i 2019 ligger lørdag 2. og søndag den 3. marts 2019.
 
 
Kurserne er endagskurser og derfor tilmelder man sig kurserne hver for sig, men indholdsmæssigt lægges der op til en sammenhængende rød tråd -med mulighed for en indholdsrig kursusweekend.
 
 
Titlerne er TRÆNING med HJERNEN forrest, der afholdes af Dorthe Brandborg Olsen, som du måske husker fra programmet til FK 18 samt Synets indvirkning på nakkesmerter og hovedpine, som afholdes af Torben Helstrup og Finn Abildgaard, begge privat praktiserende neurooptometrister.
 
 
Du kan se meget mere om kurserne her:
 
 
 
 
 
 
OBS!!! Vær opmærksomme på den meget korte tilmeldingsfrist!
Har du været på kursus i 2018 og ønsker at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, så skal du sende din anmodning inden 31/12-2018.
 
Der ydes kompensation for kurser på hverdage med kr. 3.000 pr. kursusdag og op til kr. 6.000 pr. år.
 
Husk, at fra 2018 er kompensationsordningen ændret, så den udelukkende gælder for kiropraktorer i klinikker med overenskomst og kun omfatter aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelses kerneområder. Kompensationsordningen gælder kun kiropraktorer i primærsektoren.
 
Du anmoder om kompensation via din brugerprofil på nikkb.dk. På ”Min side” finder du menuen ’Kompensation’.
 
NIKKB-kurser, herunder Faglig Kongres, bliver automatisk tilgængelige under ’Kompensation’ i en anmodningsformular efter afholdelse af kurset.
 
Eksterne kurser (hvad enten det er forhåndsgodkendt udbyder eller ej), som du selv har registreret, skal være godkendt som systematisk efteruddannelse og have været afholdt på en hverdag, inden de vises i formularen. Du kan følge status på dine eksterne kurser i menuen ”Mine kurser”.
 
Kompensationsanmodninger behandles hver anden måned (februar – april – juni – august – oktober – december). Danske Regioner står for selve udbetalingen via NemKonto.

Find en opdateret vejledning til at anmode om kompensation HER
 
Har du spørgsmål kan du altid kontakte efteruddannelse@nikkb.dk
 
Læs mere om systematisk efteruddannelse og kompensation på www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse
Slutspurten er sat ind – vi vil så gerne have dine timer med i statistikken!
 
Kiropraktorer i overenskomstklinikker skal registrere al kursusaktivitet. Kiropraktorer i klinikker uden overenskomst, i sekundærsektoren, på universiteter m.v. opfordres til det samme af hensyn til dataindsamlingen.
 
Du registrerer din efteruddannelse via din brugerprofil på nikkb.dk På ”Min side” finder du menuen ”Selvregistrering”.
 
Efteruddannelsestimer fra NIKKB-kurser skal du ikke selv taste ind, disse registreres automatisk, når kurset er afholdt. Al efteruddannelse udbudt af ekstern part skal du selv registrere.
 
Find en opdateret vejledning til registrering HER
Bliv desuden klogere på efteruddannelses flowet i dette diagram.
 
Du kan følge status på dine eksterne kurser i menuen ”Mine kurser”. Alle selvregistrerede aktiviteter vil til at begynde med fremgå som ikke-godkendt efteruddannelse.
Overenskomstparterne har endnu ikke aftalt krav om et bestemt antal timer, men udelukkende krav til registrering af hensyn til indsamling af viden.
 
I forhold til kompensation er det dog aftalt, at kun kurser, der er godkendt som systematisk efteruddannelse, er berettigede til økonomisk kompensation. Derfor kan du først anmode om kompensation for et eksternt kursus, når/hvis det bliver godkendt som systematisk efteruddannelse.
 
Eksterne efteruddannelsesaktiviteter, hvad end de er i regi af forhåndsgodkendt udbyder eller ej, vurderes i forhold til kerneområderne hver anden måned (januar – marts – maj – juli – september - november).
 
Har du deltaget på kurser, der ikke godkendes som systematisk efteruddannelse, har du mulighed for at anmode om at spørgsmålet indbringes til Kiropraktorfondens bestyrelse.
 
Har du spørgsmål til selvregistrering, kan du altid kontakte efteruddannelse@nikkb.dk
 
Læs mere om systematisk efteruddannelse og kompensation på www.danskkiropraktorforening.dk/efteruddannelse