World Federation of Chiropractic (WFC) har lanceret en liste med anbefalede artikler for kiropraktorer, der gerne vil holde sig rimeligt opdaterede med den nyeste viden, men dårligt har tid til at foretage større litteratursøgninger selv.

Listen er inddelt i godt 20 emner, hvor anerkendte forskere har udvalgt en række anbefalelsesværdige artikler.

 

The World Federation of Chiropractic (WFC) has released a list of recommended items for chiropractors who want to stay reasonably updated on the latest knowledge, but little time to make major literature searches themselves.

The list is divided into over 20 subjects in which renowned scientists have selected a number of commendable articles.

 

Gå til/go to WFC's suggested reading list

Kliniske retningslinjer bliver i disse år udarbejdet i stort tal.

Formålet med dem er at sikre en ensartet behandling af højeste faglige kvalitet, uanset hvor i landet patienten befinder sig og hvilken sundhedsfaglig person vedkommende henvender sig til. Basis for hver enkelt retninglinje er videnskabelig evidens og bedste praksis på området.

 

DSKKB står bag flere publikationer, men også Nationale kliniske retningslinjer (NRK) under Sundhedsstyrelsen har udgivet eller er i gang med at udgive retningslinjer af stor relevans for de praktiserende kiropraktorer, og nogle af dem bliver til med kiropraktorer centralt placeret i udarbejdelsen af anbefalingerne.

 

De mest interessante har vi linket direkte til nedenfor, sammen med et alment link til NRK, hvor der er adgang til de øvrige udgivelser samt information om igangværende og kommende projekter.

 

Ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose (slidgigt i hoften) og genoptræning efter total hoftealloplastik (THA)

National Klinisk Retningslinje der indeholder fem anbefalinger vedrørende patienter med hofteartrose og tre anbefalinger for genoptræning efter THA – operation med indsætning af kunstigt hofteled.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Anbefalingerne er bl. a. at opfordre patienten til at fortsætte sit daglige liv på trods af smerterne, at tilbyde patienterne individuelt tilpasset patientuddannelse for at give denne mere viden og bedre forståelse for smerterne og at tilbyde fysisk træning

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til normal fysisk aktivitet, tilbyde superviseret øvelsesterapi, retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol samt at tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) 

Ikke-kirurgisk behandlingesmuligheder ved nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

 

Lumbal nerverodspåvirkning

Undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis (Udarbejdet i samarbejde med DSKKB)

Hent de kliniske retningslinjer

Hent fakta-ark med en kort oversigt 

 

 

Smerter i bevægeapparatet

Udredning og behandling/­rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick guide

 

 

Udvalgte skulderlidelser

Indeholdende en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, herunder

  • den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser
  • effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger
  • effekten af træning overfor kirurgi

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick guide

 

 

Billeddiagnostiske retningslinjer

Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet (Udarbejdet i samarbejde med DKF)

Hent de kliniske retningslinjer

 

 

Knæartrose

Herunder diagnistik såvel som kirurgisk og konservativ behandling

Hent de kliniske retningslinjer

 

 

Nakkebesvær (BEMÆRK: NRK er ved at udarbejde retningslinjer vedr. "Nakkesmerter med udstråling til armen" til planlagt udgivelse i maj 2015)

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og -smerter (Udarbejdet af Danske Fysioterapeuter)

Hent de kliniske retningslinjer

Hent kort version

 

 

Øvre gældende og kommende retningslinjer 

Nationale Kliniske Retningslinjer (NRK)

Her kan du læse om den systematiske undersøgelse af kiropraktorproffesionen i Danmark KiroFAKTA, som gennemføres hvert andet år.

 

Læs KiroFAKTA 2012

 

Læs KiroFAKTA 2014

 

 

På denne side kan du downloade projektbeskrivelser for NIKKB's forskningsprojekter fra 2011:


Back Pain Questionnaire for use in children


CARPA I. Non-cardiac Chest Pain Evaluation and Treatment Study

CARPA II. Course and prognostic factors in patients with acute, non-specific chest pain - A 3-4 year cohort study.

Chiropractic treatment of babies with infantile colic

Conservative treatment of hip osteoarthritis Effectiveness of hip school and manual therapy

Contemporary Danish chiropractic professional identity; A mixed method approach to determining and observing contextually relev

Course of low back pain - The value of clinical examination and diagnosis

ICPC2-coding in chiropractic practice (pre graduate research project)

Interactions between physical, psychological and social factors in patients with low back pain

Maintenance care

Physical activity, fitness, and the young spine. A prospective cohort study of 1,300 Danish 11-13 year old children

Prevalence of hip osteoarthritis in chiropractic practice in Denmark - a descriptional cross-sectional and prospective study

Reproducibility of range of motion and muscle strength measurements in patients with hip osteoarthritis. An inter-rater study

Svendborg II. Chiropractic treatment for Children and adolescents RCT of manipulative therapy in children with back or neck com

Svendborg II. Extremity complaints in children. Prevalence, course and the influence of treatment


The Danish National Birth Cohort

Trajectories of low back pain

Using interviews to validate quantitative outcome measures

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, også kaldet Kiropraktorfonden, uddeler midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til efteruddannelse og kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for dette område.

Ansøgningsfristerne er hvert år 1. marts og 1. september. Der holdes møde i fonden i henholdsvis april og oktober, hvor indkomne ansøgninger behandles.

 

Kiropraktorfonden medfinansierer ligeledes ph.d.-uddannelsesstillinger og professorater samt tilvejebringer finansieringen til NIKKB via midler fra kiropraktorerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i fællesskab.

På DKF's hjemmeside finder du ansøgningsskemaer og retningslinjer i forhold til fondens prioriteringer: http://danskkiropraktorforening.dk/Forskning--kvalitet/Kiropraktorfonden/