Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

Kompensationsordning

Kiropraktorfonden har siden 2010 bevilget midler til delvis kompensation for økonomisk tab for deltagelse i NIKKB’s efteruddannelse på hverdage.

 

Fra 2018 er modellen ændret, så den udelukkende gælder for kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og kun omfatter aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelses kerneområder.

 

Der ydes fortsat kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med kr. 3.000 pr. hele kursusdag og op til kr. 6.000 pr. år.

 

Kompensation gives kun for kurser/efteruddannelsesaktiviteter, der enten udbydes af en aktør på positivlisten eller godkendes som hørende inden for kerneområderne og som opfylder kriterierne for godkendelse af kurser - læs nærmere om indhold og retningslinjer HER.

 

Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres klinikarbejdsgiver(e), som mister omsætning ved den ansattes fravær.

 

Læs mere om modellen HER

 

Fra januar 2018 er administrationen af kompensationsordningen overgået fra DKF til NIKKB.

 

Der anmodes om kompensation via ”min side” på nikkb.dk. Se vejledning hertil HER.

Registreringsmodul

REGISTRERING AF EFTERUDDANNELSE
Kiropraktorerne er i gang med at udvikle en model for systematisk efteruddannelse. Det er aftalt med regionerne i Landsoverenskomst om Kiropraktik, der trådte i kraft 1. april 2017 og gælder 3 år frem.

 

Den systematiske efteruddannelse har til formål at sikre et højt, fagligt niveau på tværs af kiropraktorpraksis og starter op i 2018 med krav om registrering af efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer i overenskomsttilmeldte klinikker.

 

Der er altså ikke aftalt minimumskrav til antallet af timer eller dage, men blot krav om at registrere efteruddannelsesaktiviteter inden for denne overenskomstperiode (2017-2020).

 

Derudover tager den udgangspunkt i fem kerneområder (kommunikation, diagnostik, patientforløb, behandling og ny viden) udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har bestået af klinikere, repræsentanter fra DKF, NIKKB, SDU, Rygcenter Middelfart og regionerne.

 

LÆS MERE OM INDHOLD OG RETNINGSLINIER HER

 


 

REGISTRERINGSMODUL
I december 2017 lanceredes et modul der kan foretage den overenskomstpligtige registrering af efteruddannelsesaktiviteter og hvori, der kan søges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved efteruddannelse på hverdage. Tilmelding til NIKKB-kurser og andet foregår i samme modul.

 

Alle kiropraktorer kan oprette sig i systemet og registrere deres efteruddannelse. Registreringen er obligatorisk for kiropraktorer tilknyttet klinikker med overenskomst.

 

ALLE efteruddannelsesaktiviteter (fra 1. januar og frem) kan/skal registreres - ikke kun aktiviteter relateret til NIKKB. 
 

Primo 2019 foretages evaluering af registreringerne, indfasningen, godkendelsesprocesserne samt kvalitetssikring af den systematiske efteruddannelse.

 


 

KOM I GANG MED REGISTRERINGEN
Du skal allerførst have en brugerprofil til nikkb.dk oprettet efter 1. januar 2018 med anvendelse af NemID. Har du ikke det, så se vejledning til at oprette brugerprofil HER

 

Du logger ind på ”min side” på nikkb.dk. I menuen ”selvregistrering” registrerer du eksterne efteruddannelseskurser – både fra forhåndsgodkendte og ikke forhåndsgodkendte udbydere. Se vejledning hertil HER

 

NIKKB kurser vil automatisk blive overført til din registreringsrapport, når kurset er afholdt. Øvrige eksterne kurser vil fremgå, når de er ”godkendt”. Godkendelsesprocedureren er under udvikling i 2018.

 

Du kan altid se alle dine registreringer – godkendte, som ikke godkendt – i menuen ”mine kurser”.

 

 

Kursuskatalog

Her kan du se det aktuelle kursuskatalog, klik på billedet for at åbne kataloget

katalogforside til orange tab

 

 

Kataloget fra sidste sæson:

billede til orange tab

 

Tidligere kataloger:

Forside til tab 2018

 

Forside til tab


forside til tab


forside til tab
 

 

Materiale fra kurser og roadshows

På denne side findes tilgængeligt materiale fra NIKKB's efteruddannelseskurser og roadshows, som man frit kan downloade og benytte.

 

Regionalt Roadshow: KirPACS 5.0 og ny billedviewer

Ved at klikke på linket herunder kan du se det regionale roadshow om KirPACS 5.0 og ny billedviewer fra 14. april 2020:

 

KirPACS 5.0 og webbaseret billedviewer 14.04.20

KirPACS 5.0 og webbaseret billedviewer 21.04.20               

 


 

Regionalt Roadshow: Billeddiagnostik

Herunder kan du finde materialet fra de regionale roadshows om billeddiagnostik, der blev  afholdt i 2019:

 

Billeddiagnostik

 


 

Regionalt Roadshow: EU persondataforordningen

Her kan du finde materialet fra de nyligt afholdte Roadshows om EU dataforordning:

 

Analyse af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Skabeloner til oplysningspligt og indsigtsret

Fortegnelse HR

Fortegnelse sundhedsfaglig virksomhed

Krav om datasikkerhed

Persondatapolitik

Slides workshop roadshow om GDPR

Slides om persondatabeskyttelse

Dataflow analyse hjælpeværktøj

 

Kiropraktorer anbefales også at læse DKF’s manual til implementering af EU persondataforordningen og andet information, som findes her: www.danskkiropraktorforening.dk/gdpr

 


 

Regionalt Roadshow: Diagnostik og behandling af fodens lidelser


I efteråret 2017 afviklede NIKKB et roadshow om diagnostik og behandling af fodens lidelser.

 

Underviseren på roadshowet var kiropraktor Jonas Loft, der har sendt et resumé af kurset i en pdf, som du kan downloade ved at klikke på linket herunder:

 

 Diagnostik og behandling af fodens lidelser

 


 

Regionalt Roadshow: IT-sikkerhed

Det regionale roadshow om IT-sikkerhed blev afholdt i foråret 2017.

 

Klik på linket herunder for at få Deloittes materiale fra roadshowet og downolad det til din egen computer.

 

IT-sikkerhed

 

Noter fra Janni Bang er blevet rundsendt eller vil blive rundsendt af KKF-formændene direkte til deltagerne i de regionale roadshows.

 


Regionalt Roadshow: Kliniske retningslinjer - del 2

Nu kan man downloade det faglige materiale fra efterårets Regionale Roadshows om Kliniske Retningslinjer - Del 2 til sin egen computer, så man kan bruge det i sit daglige arbejde.

 

Klik på linket herunder, så kommer det pågældende materiale op i et nyt vindue, og så kan man dowloade det til computeren.

 

Præsentation fra roadshow efterår 2016

 


Regionalt Roadshow: Debat om blokadeanlæggelse

Nu kan man downloade det faglige materiale fra forårets Regionale Roadshows om blokadeanlæggelse til sin egen computer, så man kan bruge det i sit daglige arbejde.

 

Klik på linkene herunder, så kommer det pågældende materiale op i et nyt vindue, og så kan man dowloade det til computeren.

 

Stine Clausen: Roadshow blokader

 

Lønne Godskesen: Rehabilitering efter blokader


Regionalt Roadshow: Kliniske retningslinjer for håndtering af lumbal og cervikal nerverodspåvirkning

 

Det faglige materiale fra roadshowet, der blev afviklet i foråret 2016, findes herunder. Det kan downloades til egen computer eller hentes på nettet, så man kan bruge det i sit daglige arbejde i klinikken.

 

Den nationale kliniske retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal og cervikal nerverodspåvirkning findes her:

http://www.nikkb.dk/indholdssider/kliniske-retningslinjer

 

Dokumenterne Eksempler på tilbagemelding til praktiserende læge og Info til almen praksis kan hentes og udfyldes, hvis man vil bruge dokumenterne i dit daglige arbejde. I så fald skal man klikke på linket til dokumenterne herunder og åbne dem i Word. Herefter kan man redigere i dokumenterne og gemme dem på sin computer efter behov.

 

Eksempel på tilbagemelding til praktiserende læge

 

Info til almen praksis

 

Når man klikker på Power point til eget brug, åbner den power point, der blev brugt på roadshowet. Herefter kan man tilføje navnet på sin klinik i nederste venstre hjørne på den første side og gemme power poiinten på sin computer efter behov.

 

Power point til eget brug

 

Når man klikker på Patientbrochure om diskusprolaps i lænden, åbner brochuren som en PDF-fil, som man kan udskrive og dele ud til sine patienter.

 

Patientbrochure om diskusprolaps i lænden


Idrætskiropraktisk Efteruddannelse/IKE

 

Læs om NIKKB's idrætskiropraktiske efteruddannelse i folderen Idrætskiropraktisk Efteruddannelse/IKE ved at klikke på linket herunder

 

Idrætskiropraktisk Efteruddannelse/IKE


Regionalt Roadshow: Kliniske retningslinjer vedr. hofteartrose

 

Det faglige materiale fra roadshowet, der blev afviklet i foråret 2017, findes herunder. Det kan downloades til egen computer eller hentes på nettet, så man kan bruge det i sit daglige arbejde i klinikken.

 

Slides fra Regionalt Roadshow vedr. hofteartrose

 

Anamnese og klinisk undersøgelse

 

Manuel behandling

Roadshows

Roadshows for efteråret 2019 er fastlagt til følgende datoer:

KKF-Sjælland: Onsdag den 25. september 2019
KKF-Midtjylland: Onsdag den 2. oktober 2019
KKF-Nordjylland: Torsdag den 3. oktober 2019
KKF-Syddanmark: Tirsdag den 8. oktober 2019
KKF-Hovedstaden: Onsdag den 9. oktober 2019

Nærmere information om indhold samt information om præcist tidspunkt/sted følger. 


TILMELDING! - Som noget nyt skal du tilmelde dig til roadshows via efteruddannelses tilmeldingsmodulet på nikkb.dk 

Find dit roadshow i kalenderen eller via oversigten her