Udskriv
Vejledning om filmfejl
(sensitometerfilm)

Fejl Mulig årsag
Lav sværtning - Fornyermængde utilstrækkelig
- For lav fremkaldetemperatur
- Ingen cirkulation af fremkalder
- Fremkalder kontamineret (fixer)

Høj sværtning - Fornyermængde for stor
- For høj fremkaldetemperatur

Højt slør - Fremkalder kontamineret
- For høj fremkaldetemperatur
- Film udsat for kemikaliedampe
- Film opbevaret for længe eller forkert (høj temperatur)

Streger på den
fremkaldte film
- Kemikalierester på filmtransport-rullerne
- En rulle sidder fast

“Lyn” på den
fremkaldte film
- Statisk elektricitet, der skyldes for lav luftfugtighed i mørkekammer
- Hurtig udtagning af film fra pakning eller kassette

Gråskala ses ikke på filmen - Sensitometer defekt
- Fremkalder totalt kontamineret af fixer


nikkb_kvalitetshaandbog