BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Ifølge røntgenbekendtgørelsen er fysikeren ansvarlig for, at billedkvalitet og dosis optimeres. Det vil sige, at billedkvalitet og dosis skal vægtes. Hvordan dette skal gøres, giver bekendtgørelsen ikke noget svar på. Da det matematisk set er usammenlignelige størrelser, kan der ikke opstilles en simpel ligning til løsning af problemet! Det er og bliver en kvalificeret subjektiv vurdering. Men ikke desto mindre er det et kærneområde i røntgendiagnostikken at få en tilstrækkelig billedkvalitet, der giver mulighed for at stille en sufficient diagnose ved en ikke for stor dosis. Det skal bemærkes, at der ikke tales om den bedst mulige billedkvalitet, dvs. en unødvendig god billedkvalitet, idet dette vil medføre en unødvendig stor dosis.

I ”European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, EUR 16260, Luxembourg 1996” er bl.a. angivet kvalitetskriterier for col.lumb. undersøgelser. Disse vil danne grundlaget for vurdering af billedkvaliteten. Som grundlag for en vurdering af dosis vil dosismålingerne hos kiropraktorerne i forbindelse med reference-doserne bl.a. blive anvendt. Når disse dosismålinger er udført, vil NIKKB indkalde billeder fra en col.lumb. undersøgelse. Herefter vil røntgenkonsulent og fysiker vurdere billeder og dosis og fremsende resultatet af denne vurdering til klinikken.


Introduktion til EU-kvalitetskriterierne for røntgenundersøgelser 

Formål

På de følgende sider introduceres internationalt anerkendte kvalitetskriterier for røntgenundersøgelser.

Evalueringsskemaerne kan benyttes til at gennemføre en kontrol af den billeddiagnostiske kvalitet i kiropraktorpraksis, med henblik på optimering og egentlig kvalitetssikring.

Baggrund

Kvalitet og sikkerhed ved anvendelse af røntgenundersøgelse er grundlaget for EU-Kommisionens rapport EUR 16261, 1996, ”European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images”, der baserer sig på resultaterne af en omfattende undersøgelse af stråledoser og røntgenkvalitet på hospitaler i Europa.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling (1997), indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa Rådets direktiv fra 1996, der fastsætter grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (1998) indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa Rådets direktiv fra 1997.EVALUERINGSSKEMA 14.1 - columna lumbalis ap/pa-projektion


Du kan udfylde skemaet digitalt og gemme det på egen computer eller server.
For at kunne det skal du have Acrobat Reader 7.0 eller nyere. Den kan hentes gratis her.

Klik på skemaet herunder og skemaet til udfyldelse kommer frem i et nyt vindue.
Her kan du udfylde og arkivere det på egen computer og tage det frem senere til næste måneds kontrol.
Skemaet skal opbevares omhyggeligt for dokumentation.
 

14optim_billedkval_dosis_3 EVALUERINGSSKEMA 14.2 - columna lumbalis lateral-projektion

Du kan udfylde skemaet digitalt og gemme det på egen computer eller server.
For at kunne det skal du have Acrobat Reader 7.0 eller nyere. Den kan hentes gratis her.

Klik på skemaet herunder og skemaet til udfyldelse kommer frem i et nyt vindue.
Her kan du udfylde og arkivere det på egen computer og tage det frem senere til næste måneds kontrol.
Skemaet skal opbevares omhyggeligt for dokumentation.14optim_billedkval_dosis_4EVALUERINGSSKEMA 14.3 - lateral-projektion af lumbo-sakral overgangen


Du kan udfylde skemaet digitalt og gemme det på egen computer eller server.
For at kunne det skal du have Acrobat Reader 7.0 eller nyere. Den kan hentes gratis her.

Klik på skemaet herunder og skemaet til udfyldelse kommer frem i et nyt vindue.
Her kan du udfylde og arkivere det på egen computer og tage det frem senere til næste måneds kontrol.
Skemaet skal opbevares omhyggeligt for dokumentation.

14optim_billedkval_dosis_5


nikkb_kvalitetshaandbog