BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Ved det tidligere årlige eftersyn blev det undersøgt, om apparatet var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den nuværende modtagekontrol, statuskontrol og konstanskontrol omfatter ikke noget elektrisk-mekanisk eftersyn. Røntgenbekendtgørelsen fra 1998 angiver kun, at der efter den ansvarlige fysikers skøn skal foretages et elektrisk-mekanisk eftersyn uden nærmere at specificere omfang eller interval.


Det årlige eftersyn blev, som navnet siger, udført én gang årligt. Da apparaturets brugsfrekvens hos kiropraktorer er meget lav sammenlignet med brugsfrekvensen på sygehuse, vil det fremover være tilstrækkeligt at foretage et elektrisk-mekanisk eftersyn med tre års mellemrum og med et forholdsvis lille omfang.


Omfang af eftersynet

 • Kontrol af fastgørelser, f.eks. apparaters, stativers, røntgenrørs og andre tungere genstandes fastgørelse
 • Kontrol af kæder, wirer og deres befæstigelser
 • Kontrol af sikkerhedskontakter, endestop, bremser, udbalanceringer og fiksationer
 • Kontrol af ekstrabeskyttelse herunder udligningsforbindelser
 • Kontrol af ledninger, stikpropper, isolation og aflastninger
 • Kontrol af afbrydere, omskiftere, indikeringer og kontrollamper
 • Kontrol af blygummimateriels tilstand og tilstedeværelse.

   

  Eftersynets hyppighed
  Eftersynet foretages af et godkendt røntgenfirma med højst tre års mellemrum.


  Opbevaring af dokumentation

  Firmaet vil ved eftersynet udfylde et skema. En kopi af dette skal kiropraktoren indsende til NIKKB, såfremt der ikke foreligger en helt klar aftale med firmaet om, at dette foretager indsendelsen.

   

  Det originale skema opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet.


  nikkb_kvalitetshaandbog