BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Sværtning med og uden eksponeringsautomatik.
Udføres samtidig med kontrol af strålekvalitet.

Denne måling udføres IKKE, hvis der anvendes digitale systemer (CR, DR) i stedet for film-folier.
 

Formål: At sikre eksponeringsstabiliteten og kan desuden indikere mAs-ændringer.

Udstyr: Referencekassette med film, densitometer, fantom og 30 mm aluminiumfilter.

Metode: (Se bemærkninger under ”Apparatur-Oversigt”.)

Testen foretages umiddelbart efter tilfredsstillende konstanstest af fremkaldemaskine. Derved sikres, at testen foregår  under de samme betingelser hver gang. 

FFA indstilles til en typisk brugsafstand, som ligeledes er anvendt ved re-ferencetesten (basis) f.eks. 1,4 m eller 1,0 m med 30 mm aluminiumsfilter.

Referencekassetten med film lægges i bucky-skuffen. Testfantomet placeres oven på bucky-skuffen. Lysfeltet centreres på fantomet, og der blændes ud til fantomets kantmærker, f.eks. 24 x 30 cm. Check at lysfeltet ligger inden for filmen.

Hvis eksponeringsparametrene ved den første optagelse (referenceoptagelsen) giver over- eller undereksponerede billeder, justeres mAs-værdierne (uden eksponeringsautomatik) eller eksponeringsautomatikken (kompensationsknappen), således at sværtningen målt i feltet for optisk densitet ligger mellem 1.0 - 1.5. Hvis eksponeringstiderne bliver mindre end 20 ms, må der anbringes noget mere absorberende materiale i strålegangen.
Ved de efterfølgende tests må ingen parametre ændres.

Optagelse 1) se 8.1. Uden eksponeringsautomatik.
Der eksponeres på fantom ved 70 kV på grovfokus og passende lav mAs-værdi f.eks. 2,5 mAs. Filmen fremkaldes og aflæses med densitometer i feltet for måling af optisk densitet (på visse fantomer mærket OD).

Optagelse 3) se 8.1. Med eksponeringsautomatik.
Der eksponeres på fantom ved 70 kV på finfokus. Filmen fremkaldes og aflæses med densitometer i feltet for måling af optisk densitet (på visse fantomer mærket OD).

Interval: Én gang månedligt.

Tolerancer: Sværtningsforskel målt i feltet for optisk densitet ± 0,3 fra basisværdien.

Data: Måleresultatet indføres i skema 7 ”Sværtning med og uden eksponeringsautomatik”.
Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv.
Kiropraktoren skal hver måned indsende kopi af måleresultater til NIKKB.

 
Strålekvalitet med og uden eksponeringsautomatik.
Udføres samtidig med kontrol af sværtning.

Denne måling udføres IKKE, hvis der anvendes digitale systemer (CR, DR) i stedet for film-folier.
 

Formål: At undersøge kontrastændring. Ser man en kontrastændring, og ved man fra den daglige konstanstest af fremkalderprocessen, at fremkalderen er i orden, vil mistanken rette sig mod en kV-ændring.

Udstyr: Referencekassette med film, densitometer, testfantom og 30 mm aluminiumfilter.

Metode: Testen foretages umiddelbart efter tilfredsstillende konstanstest af fremkaldemaskine. Derved sikres, at testen foregår under de samme betingelser hver gang.

FFA indstilles til en typisk brugsafstand, som ligeledes er anvendt ved re-ferencetesten (basis) f.eks. 1,4 m eller 1,0 m med 30 mm aluminiumsfilter.

Referencekassetten med film lægges i bucky-skuffen. Testfantomet placeres oven på bucky-skuffen. Lysfeltet centreres på fantomet, og der blændes ud til fantomets kantmærker, f.eks. 24 x 30 cm. Check at lysfeltet ligger inden for filmen.

Hvis eksponeringsparametrene ved den første optagelse (reference-optagelsen) giver over- eller undereksponerede billeder, justeres mAs-værdierne (uden eksponeringsautomatik) eller eksponeringsautomatikken (kompensationsknappen), således at sværtningen målt i feltet for optisk densitet ligger mellem 1.0 - 1.5. Hvis eksponeringstiderne bliver mindre end 20 ms, må der anbringes noget mere absorberende materiale i strålegangen.

Ved de efterfølgende tests må ingen parametre ændres.

Optagelse 1)+2) se 8.1. Uden eksponeringsautomatik.
Der udføres 2 eksponeringer (én er udført under forrige: ”Sværtning med og uden eksponeringsautomatik”). Én ved 70 kV på grovfokus og én ved 90 kV på finfokus. Fremkald filmene. Sværtningen måles på trappens laveste og højeste trin (sværtningen Dl og sværtningen Dh). Forskellen Dh - Dl udregnes.

Optagelse 3)+4) se 8.1. Med eksponeringsautomatik.
Der udføres 2 eksponeringer (én er udført under forrige: ”Sværtning med og uden eksponeringsautomatik”). Én ved 70 kV og én ved 90 kV, begge med finfokus. Fremkald filmene. Sværtningen måles på trappens laveste og højeste trin (sværtningen Dl og sværtningen Dh). Forskellen Dh - Dl udregnes.

Interval: Én gang månedligt.

Tolerancer: Sværtningsforskel på trappe: ± 0,3 fra udregnet Dh - Dl ved referenceoptagelse.

Data: Måleresultaterne indføres i henholdsvis skema 8 ”Strålekvalitet med
eksponeringsautomatik” og skema 9 ”Strålekvalitet uden eksponerings-automatik”.

Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv.

Kiropraktoren skal hver måned indsende kopi af måleresultater til NIKKB.

 
Lys- og strålefelt (lysviserblænde).
Foretages samtidig med kontrol af sværtning og strålekvalitet.

Formål: At sikre at strålefeltet ikke falder ved siden af lysfeltet.

Udstyr: Kassette med film, målefast strålefelt-fantom f.eks. aluminiumslineal eller specialplade, lineal.

Metode: Testen foretages umiddelbart efter tilfredsstillende konstanstest af fremkaldemaskine. Derved sikres, at testen foregår under de samme betingelser hver gang.

FFA indstilles til typisk brugsafstand, som ligeledes anvendt ved referencetesten (basis) f.eks. 1,4 m eller 1,0 m med 30 mm aluminiumsfilter.

Referencekassetten med film lægges i bucky-skuffen. Testfantomet placeres oven på bucky-skuffen. Lysfeltet centreres på fantomet, og der blændes ud til fantomets kantmærker, således at feltet for opløselighed netop er inkluderet.

Check at lysfeltet ligger inden for filmen. Filmen eksponeres og fremkaldes. Kontrollen udføres for det dagligt benyttede fokus.

Interval: Én gang månedligt.

Tolerancer: Afvigelsen mellem lys- og strålingsfeltet skal i hver retning være ≤ 1% af FFA.

Data: Måleresultaterne indføres i skema 10 ”Lys- og strålefelt”. Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv.

Kiropraktoren skal hver måned  indsende kopi af måleresultater til NIKKB.

 
Opløsning.

Foretages samtidig med kontrol af sværtning og strålekvalitet.

Formål: At sikre at røntgenbilledet gengiver detaljer tilstrækkeligt fint.

Udstyr: Strålekvalitetsfantom med indbygget stregfantom eller løst stregfantom, kassette med film.

Metode: Testen foretages umiddelbart efter tilfredsstillende konstanstest af fremkaldemaskine. Derved sikres, at testen foregår under de samme betingelser hver gang.

FFA indstilles til typisk brugsafstand, som ligeledes anvendt ved referencetesten (basis) f.eks. 1,4 m eller 1,0 m med 30 mm aluminiumsfilter.

Referencekassetten med film lægges i bucky-skuffen. Testfantomet placeres oven på bucky-skuffen. Lysfeltet centreres på fantomet, og der blændes ud til fantomets kantmærker, f.eks. 24 x 30 cm, eksponeres på det anvendte fokus med 70 kV og passende mAs.
Hvis billedet bliver ubrugeligt, vendes fantomet 90 grader på bucky-skuffen, og testen udføres igen.

Interval: Én gang månedligt.

Tolerancer: Afvigelsen må være én liniegruppe fra basisværdien.

Data: Måleresultaterne indføres i skema 11 ”Opløsning”.

Al dokumentation fra konstanskontrollen skal opbevares bag denne vejledning til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Røntgenbilleder kan dog opbevares i en æske eller lignende ved siden af mappen. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid sidde i mappen, ældre dokumentation kan overføres til arkiv.

Kiropraktoren skal hver måned indsende kopi af måleresultater til NIKKB.


nikkb_kvalitetshaandbog