Udskriv
Formål: Formålet er at sikre, at røntgenbilleder, der tages på klinikken, til stadighed har en ensartet og diagnostisk tilfredsstillende kvalitet. Dette sikres gennem månedlige målinger, som har til formål at vise, at udstyret ligger inden for de samme tolerancer, som da modtagekontrollen blev udført.

Udstyr: Referencebilledplade, testfantom og et 30 mm aluminiumfilter eller 1 mm kobberfilter. Vær opmærksom på, at der i nogle testfantomer er indbygget 1 mm kobber.

Metode: Placer testfantomet på lejepladen og placer en evt. billedplade i skuffen.
Der skal altid benyttes den samme billedplade til konstanskontrollerne.

testfantom2

Lysfeltet justeres, så det har center i midten af testfantomet og så lysfeltets kanter følger den markerede kant på fantomet (2 på billedet ovenfor). Det er vigtigt, at der ikke blændes ud over fantomets kant. Denne indblænding er 18 cm x 24 cm. Dem der får kontrolleret deres kontroller af NIKKB (dvs. at de overfører billedet til KirPACS) skal sikre, at billedet altid er indblændet til præcis 18 cm x 24 cm.

Herefter monteres aluminiums- eller kobberfiltret efter lysviserblænden. Hvis der er indbygget 1 mm kobber i testfantomet skal der ikke monteres yderligere filter.

Det er vigtigt, at der benyttes det samme raster som ved den første konstanskontrol. Det er endvidere vigtigt, at afstanden mellem fokus og testfantom er den samme som i forbindelse med udførel-sen af den første konstanskontrol (maks. afvigelse 1% - dvs. 1 cm pr. meter).

Eksponeringerne skal udføres både ved manuel og ved automatik, såfremt begge benyttes til klinisk brug.

Eksponeringsparametrene sættes til de samme værdier, som dem der blev brugt til gennemførelse af den første konstanskontrol.

Foretag eksponering (evt. to, såfremt udstyret er forsynet med ekspone-ringsautomatik).


1. Rummelig opløsning (lp/mm)
Den rummelige opløsning bestemmes ud fra det indbyggede stregfantom i testfantomet. Ved visuel inspektion bestemmes det antal linjer, der skal skelnes fra hinanden (lp/mm). Det er tilladt at benytte muligheden i systemet for at lave forstørrelse. Ved vurderingen kan man eventuelt benytte et forstørrelsesglas (4 -8 gange forstørrelse).

Det observerede antal lp/mm (± ét trin på skalaen) skal være det samme som ved den første konstanskontrol. Resultatet indføres i skemaet 8.0.d.


2. Lavkontrastopløsning
Lavkontrastopløsningen vurderes ud fra de indbyggede trin og antallet af lavkontrast objekter, der kan observeres noteres. Måden hvorpå man bestemmer lavkontrasten kan variere fra testfantom til testfantom og man er derfor nødt til at konsultere fabrikantens dokumentation.

Det observerede antal af lavkontrastobjekter (± ét trin på skalaen) skal være det samme som ved den første konstanskontrol.
Resultatet indføres i skemaet 8.0.d.


3. Gennemsnitlig pixelværdi (laveste trin)
På den indbyggede trappe måles pixelværdien på det laveste trin af trappen. Målingen skal udføres på det ubehandlede billede. Pixelværdien indføres i skemaet 8.0.d.


4. Gennemsnitlig pixelværdi (højeste trin)
På den indbyggede trappe måles pixelværdien på det højeste trin af trappen. Målingen skal udføres på det ubehandlede billede. Pixelværdien indføres i skemaet 8.0.d.

Differencen mellem pixelværdierne målt under punkt 3 og 4 udregnes og indføres i skemaet 8.0.d. Denne værdi skal ligge indenfor 10 % af den oprindelige værdi.


5. Ingen fortegning observeret (ja/nej)
Ved visuel inspektion kontrolleres det om der er fortegning i billedet dvs. om firkanter er firkantede og cirkler er cirkulære. Resultatet indføres i skemaet 8.0.d.


6. Sammenfald af lys og strålefelt (ja/nej)
Ved brug af arbejdsstationens værktøjer eller ved fantomets indbyggede lineal måles strålefeltets størrelse A, B, C og D (se figur). Afvigelsen mellem lys og strålefelt skal ligge indenfor 2 procent af afstanden fra fokus til testfantom. Resultatet indføres i skemaet 8.0.d.


→A← + →B← ≤ 0,02 · FOA · Forstørrelsesfaktor
→C← + →D← ≤ 0,02 · FOA · Forstørrelsesfaktortestfantom
Interval: Én gang månedligt.

Tolerancer: Se under de enkelte målepunkter.

Data:

Måleresultatet indføres i skema 8.0.d. Al dokumentation fra konstans-
kontrollen skal opbevares til brug for Sundhedsstyrelsen og firmaet. Måleskemaerne fra den seneste konstanskontrol skal altid opbevares omhyggeligt, ældre dokumentation kan overføres til arkiv. Kiropraktoren

skal hver måned indsende kopi af måleresultater til NIKKB på skema 8.0.d

Dette gælder kun for de klinikker, der IKKE får vurderet deres konstanskontroller via KirPACS.

De billeder, der optages i forbindelse med konstanskontrollerne skal endvidere opbevares i minimum to år.


nikkb_kvalitetshaandbog