Alle udmeldinger vedr. COVID-19 koordineres mellem NIKKB og DKF og offentliggøres på https://www.danskkiropraktorforening.dk/corona