Anbefalingerne fokuserer på at sikre patienterne sammenhængende forløb af høj, ensartet kvalitet. Der er især fokus på ikke-farmakologiske og non-operative tiltag.

 

Der er stor forskel på mennesker med kroniske lænderygsmerter. Det afspejler Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedrørende lænderygsmerter, der blev offentliggjort fredag 7. april.

 

Anbefalingerne lægger hovedsagligt vægt på tiltag som f. eks. sygdomsmestring, fysisk træning og manuel behandling samt indsatser, der har til formål at fastholde patienter på arbejdsmarkedet eller træning i hverdagsaktiviteter til ældre.

 

På sin hjemmeside skriver Sundhedsstyrelsen bl. a., at ”anbefalingerne er Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning, og er baseret på den aktuelt bedste viden med henblik på at skabe kvalitet i behandling, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud samt opfølgning.”  

 

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagelse af bl. a. Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker på NIKKB og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

 

Målgruppen for anbefalingerne er sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med mennesker med kroniske lænderygsmerter - på sygehusene, i almen praksis og speciallægepraksis samt i kommunerne.

 

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/fokus-paa-kroniske-laenderygsmerter