Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk retningslinje (NKR) for behandling af forsnævring af rygmarvskanalen (lumbal spinalstenose) hos patienter over 65 år.

 

Retningslinjen omfatter kirurgi, medicinsk behandling og ikke-kirurgisk behandling. I retningslinjen anbefaler Sundhedsstyrelsen, at patienter kan tilbydes superviseret træning eller en pladsskabende operation (dekompression af spinalkanalen), hvis symptomerne bliver for invaliderende og såfremt ikke-kirurgisk behandling ikke har haft en tilfredsstillende effekt.

 

Man anbefaler ikke rutinemæssig brug af ledmobiliserende behandling for nervesmerter, men ledmobilisering kan anvendes ved samtidige rygsmerter. Man bør ikke behandle lumbal spinalstenose med paracetamol, NSAID eller opioider.

 

Læs den nationale kliniske retningslinje for lumbal spinalstenose her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/24A94AF7B4214658AF47DD8A87A420B3.ashx