Professor, ph.d., dr.med. John David Cassidy fra University of Toronto i Canada er fra den 1. september ansat i et globaliseringsprofessorat ved Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik (kiropraktik) ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Ansættelsen er muliggjort via en bevilling fra rektor Jens Oddershedes globaliseringspulje sammen med en stor bevilling fra Kiropraktorfonden og et årligt bidrag fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik – NIKKB.

David Cassidy er en af verdens førende forskere med en kiropraktisk baggrund. Han er uddannet kiropraktor ved Canadian Memorial Chiropractic College i Canada. Han har en ph.d.-grad fra University…

Læs mere

Onsdag d. 21. september 2011 afholder bestyrelsen for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik bestyrelsesmøde fra 13-17.

Læs mere

Danish Chiropractic Research Stipend kan søges af kiropraktorer, som ikke bor i Danmark, og som ønsker at forske enten som ph.d.-studerende eller på post-doc-niveau. I særlige tilfælde kan andre faggrupper også komme i betragtning.

Stipendiet uddeles én gang årligt af Kiropraktorfonden.

Der kan maksimalt søges 1. mio. DKK.

Der forventes  at indgå et element af egenfinansiering fra den pågældende ansøgers hjemland.

Ansøgningsfrist hvert år 15. januar.

Link: http://www.danskkiropraktorforening.dk/Forskning--kvalitet/Internationale-Stipendier/

Kild: Dansk Kiropraktor Forening

Læs mere

Tirsdag den 6. sept. holder NIKKB og Institut for Idræt og Biomekanik sammen et fyraftensararngement for de nye kiropraktorstuderende. De studerende vil blive introduceret til NIKKB og NIKKB’s medarbejdere og få en introduktion til studiet af studieleder Henrik Hein Lauridsen.

Arrangementet foregår i NIKKB’s fællesrum og udover de formelle orienteringer vil de få lejlighed til at lære hinanden og NIKKB bedre at kende under uformelle rammer.

NIKKB ønsker selvfølgelig også at vise de nye studernede, hvordan instituttet arbejder - og selvfølgelig slå et slag for forskervejen i forhold til en fremtidig karriere.

Arrangementet starter kl. 16.

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet er på en ny liste blandt de 100 bedste universiteter i verden til at forske i sundhedsvidenskab.

I opgørelsen fra Academic Ranking of World Universities (ARWU, også kaldet Shanghai Rankingen) ligger Syddansk Universitet som det eneste danske universitet blandt de 100 bedste i verden inden for forskningsområdet Medicine (Clinical Medicine and Pharmacy).

Kun to svenske universiteter er bedre placeret i skandinavien.

Se opgørelsen her: http://www.shanghairanking.com/FieldMED2011.html

Kilde: Syddansk Universitet og Fyens Stiftstidende

Læs mere