Et amerikansk forskningsprojekt har undersøgt effektiviteten af brug af smertestillende medicin mod kroniske lændesmerter. Patienter med kroniske muskelskeletsmerter, der har fået kiropraktisk behandling for lændesmerter, har 55 % mindre sandsynlighed for at få udskrevet opioider end patienter, der ikke har fået kiropraktisk behandling. Det konkluderer forskerne bag forskningsprojektet, der er beskrevet i artiklen Association Between Utilization of Chiropractic Services for Treatment of Low-Back Pain and Use of Prescription Opioids i The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

 

Siden 1990’erne har man I USA oplevet en nærmest epidemisk stigning i forbruget af opioider, og mere end 650 000 amerikanere får…

Læs mere

En oversigtsartikel om patienter med lændesmerters forventninger til behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter og alternative behandlere, deres tilfredshed med behandling og deres ønsker, konkluderer at:
 
  • Rygpatienter efterlyser mere evidensbaseret viden om årsagerne til lændesmerter, deres forløb og effekten af nuværende behandlingsmetoder.
  • På trods af, at der er evidens for aktive behandlingsmetoder for lændesmerter, bliver de planlagte forløb ofte ikke gennemført. Denne oversigtsartikel viser, at det kan være fordi behandlingen ikke lever op til patienternes forventninger vedr. deres behov for en holistisk, personlig behandling, smertekontrol eller forklaring på deres symptomer. Derfor vender de sig mod andre behandlingsmetoder.
  • Det er nødvendigt med nye initiativer…

Læs mere

The Research Unit of Clinical Biomechanics (Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik), der er en del af Center for Muscle and Joint Health på SDU’s Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, tilbyder en deltidsstilling som professor med specifikke ansvarsområder inden for rygsmerter og forskning i disability. 
 
Professoratet løber i en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. Arbejdspladsen er i Odense og i Silkeborg.
 
Man kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte professor og forksningsleder Jan Hartvigsen, telefon 6550 4522, mobil +45 6011 4522, e-mail jhartvigsen@health.sdu.dk eller Jørgen Povlsen, institutleder, telefon +45 6550 3451,…

Læs mere

Kandidatdimission med fokus på fremtiden
Det er en spændende tid at være kiropraktor. Det fremgik entydigt af talerne ved dagens dimission for de nye cand. manu’er. Alle tre talere berørte i deres taler den spændende fremtid som kiropraktor fra hver sin vinkel.
 
Dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Ole Skøtt, indledte dimissionen med at byde velkommen, inden han i sin tale kom ind på, hvordan de fem års studier har udviklet kandidaterne både som mennesker og som sundhedsprofessionelle.
 
Ole Skøtt fortsatte med at tale om, hvordan kiropraktorerne efterhånden har opnået en central rolle i sundhedsvæsenet og opfordrede de nye kandidater til at benytte deres særlige forudsætninger…

Læs mere

Der er stadig ledige pladser på TRÆNING med HJERNEN forrest, den 2. marts 2019.

 

Kurset lægger op til at se på træning med nye øjne, netop med udgangspunkt i neurologisk træning, som er en af tidens store trends.

 

Kiropraktor Dorthe Brandborg Olsen er underviser på dette kursus og lægger op til en spændende og aktiv dag med neurologisk baseret træning, blandt andet inspireret af hendes store kendskab til Z-Health og med mange års undervisningserfaring indenfor træning.

 

Du vil blive inspireret til nye måder at kigge, planlægge og progrediere træning på.

 

Se mere om kurset her

 

Mange…

Læs mere