Fald er en vigtig årsag til knoglebrud hos ældre mennesker og et stort sundhedsproblem, men det ser ud til, at styrkelse af musklerne i quadriceps er en måde at forebygge risikoen for at ældre mennesker falder. Det er konklusionen på et studie af iranske forskere publiceret i Chiropractic & Manual Therapies.

 

I bestræbelserne på at reducere fald blandt ældre har forskerne undersøgt forbindelsen mellem nedsat muskelstyrke i quadriceps (QMS) og ældres risiko for at falde. Resultaterne af deres undersøgelse indikerer, at jo mindre muskelstyrke de ældre havde i quadriceps og jo ældre de var, jo større var risikoen for…

Læs mere

Funktionel neurologi (FN) er en behandlingsmetode, der bliver tilbudt af en del kiropraktorer, men der findes umiddelbart ikke tilfredsstillende evidens for hverken effekt eller fordele ved funktionel neurologi i den videnskabelige litteratur, konkluderer to forskere fra Université Paris-Sarclay i Frankrig i en ny artikel med titlen Unravelling functional neurology: a critical review of clinical research articles on the effect or benefit of the functional neurology approach i Chiropractic and Manual Therapies.

 

I artiklen har de to forskere, Anne-Laure Meyer og Charlotte Leboeuf-Yde, gennemført en kritisk litteraturgennemgang af artikler fra tre videnskabelige tidsskrifter for blandt andet at undersøge, om der…

Læs mere

CARL, the Chiropractic Academy for Research Leadership, har udgivet sit tredje nyhedsbrev.

 

I nyhedsbrevet er der fokus på CARL’s andet topmøde, der fandt sted i Edmonton tidligere i år, ligesom det er muligt at få et overblik over de projekter og videnskabelige artikler, CARL-stipendiaterne er i gang med eller har været involveret i.

 

Læs nyhedsbrevet her

Læs mere

I løbet af to fyraftensmøder på SDU i september og november vil den franske ortopædkirurg Olivier Gagey opdatere kiropraktorer, fysioterapeuter, klinisk biomekanikstuderende og fysioterapeutstuderende med den nyeste viden om stabilisering af overkroppen.

 

Onsdag d. 12. september 2018 kl. 18-20 vil Olivier Gagey holde et oplæg med titlen New concepts on how the lumbar spine is stabilised.

 

Torsdag d. 29. november 2018 kl. 15-19 er emnet for Olivier Gageys oplæg New concepts on the interaction between the lumbar spine, the abdomen, and the respiratory function.

 

Læs mere om de to fyraftensmøder ved at klikke her

Læs mere

Festlig dimission med internationale anstrøg

’Spørg ikke, hvad dine patienter kan gøre for dig, spørg, hvad du kan gøre for dine patienter’. Et lettere omformuleret citat af John F. Kennedy i Simon Madsens kandidattale var et af højdepunkterne ved dagens dimission for de nye Cand. Manu’er på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

 

Den nykårede Cand. Manu. sluttede desuden sin flotte tale med at konstatere, at ’når folk kommer til os, handler det ikke om at overleve, men om at leve’.

 

Forud var gået en velkomst til dimissionen ved institutbestyrer for IOB, Jørgen Poulsen og en meget rammende tale ved professor og…

Læs mere