Så er der en spændende mulighed her: Afdelingen for kiropraktisk medicin ved det det medicinske fakultet ved University of Zürich og Balgrist University Hospital i Zürich i Schweiz har to ledige forskerstillinger, der skal besættes. Læs mere i stillingsopslaget her: Stillingsopslag Zürich

Læs mere

Danske kiropraktorer kan li’ at være kiropraktorer; de er højt motiverede og engagerede, og de skifter sjældent job. Men der er en slange i paradiset: Fysiske skader er hyppige, og en stor udfordring for branchen. Et spørgeskemastudie fra 2016 afslører, at næsten 2/3 af alle danske kiropraktorer havde haft fysiske arbejdsskader i løbet af det år, der gik forud for studiet. Større fokus på korrekte arbejdsstillinger i løbet af uddannelsen til kiropraktor og turnusuddannelsen er midlet til at reducere de fysiske arbejdsskader, konkluderer forskerne bag studiet, der netop offentliggjort i den videnskabelige artikel Work-related acute physical injuries, chronic overuse complaints,…

Læs mere

Første fælles artikel fra CARL er publiceret

Manglende forskningskapacitet og ledelse har altid gjort det svært at skabe en forskningskultur indenfor kiropraktikken. For at råde bod på dette har tre professorer, Jon Adams, Greg Kawchuk og Jan Hartvigsen taget initiativ til the Chiropractic Academy for Research Leadership (CARL), hvor de er mentorer for 13 dygtige, unge forskere fra hele verden. Målet er at skabe et globalt netværk af succesrige unge forskere og videreudvikle dem som forskere og ledere af muskel- og skeletforskning. I en artikel, der blev offentliggjort i Chiropractic & Manual Therapies6. februar, beskriver de tre mentorer og 13 stipendiater blandt andet baggrunden, målsætningerne og grundprincipperne…

Læs mere

Nu kan kiropraktorer og fysioterapeuter blive uddannet som behandlere i GLA:D ® Ryg, der er et nyt behandlingstilbud til patienter med rygsmerter. Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

 

Uddannelsen foregår som 2-dages kurser på SDU i løbet af 2018. GLA:D Ryg kurser bliver afholdt for én region af gangen. Rækkefølgen er blevet afgjort ved lodtrækning.

 

Alle kurser afholdes over to dage fra kl. 9-16 på SDU, Campusvej, 5230 Odense M.

 

Du kan læse meget mere om…

Læs mere

Kom til pædiatridag

Kære kollega

 

Vi er hermed glade for at kunne invitere dig til en spændende vidensdelingsdag med oplevelser fra den pædiatriske hverdag, hvor du får mulighed for at dele erfaringer med dine kolleger, som alle har et stort hjerte for børn og kiropraktik.

 

 

 

De vanskelige børn, som ikke vil samarbejde, ser vi jævnligt – ligger problemet hos barnet, forældrene eller os selv? Er børnene bange, hysteriske eller bare uopdragne? Hvordan håndterer vi de børn og deres forældre?

 

Tid: Lørdag d. 3. marts 2018, klokken 09:30 – 16:00.

 

Sted: Mødelokale SKY på campuskollegiet, Syddansk Universitet,
Campusvej…

Læs mere