Et nyt forskningsprojekt, Danish Chiropractic Cohort (ChiCo), som gennemføres af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik(NIKKB), har modtaget en bevilling på knap 3 millioner kroner fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Bevillingen gør det muligt at gennemføre en systematisk indsamling af data fra en stor gruppe patienter med lændesmerter fra danske kiropraktorklinikker.

 

Tue Secher Jensen, kiropraktor, ph.d., seniorforsker på NIKKB og Rygcenter Syddanmark, og Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d., seniorforsker på NIKKB og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU er drivkræfterne bag projektet, og de glæder sig naturligvis over bevillingen. Tue Secher…

Læs mere

Hellere kiropraktisk behandling end genindlæggelse

Patienter med brystsmerter er ofte bange for, at deres smerter er tegn på hjertesygdom. Frygten fører til øgede sundhedsudgifter, fordi patienterne ofte har flere genindlæggelser på sygehuset. Sådan behøver det ikke være. Ny forskning viser store fordele ved at henvise nogle af patienterne til behandling hos kiropraktorer i primærsektoren i stedet.

 

I løbet af de seneste 25 år er antallet af hospitalsindlæggelser på grund af brystsmerter og mistanke om blodprop i hjertet steget betragteligt i mange lande. Hos et fåtal af patienterne skyldes smerterne hjertesygdom. Derimod bliver mange diagnosticeret med andre lidelser eller ender uden diagnose (uspecifikke brystsmerter), og…

Læs mere

... og repræsentere kiropraktik/MSK i et tværfagligt råd? Så er der en chance nu.

 

Region Hovedstaden søger nemlig konsulenter til PRAKSISEKTORENS FORSKNINGSRÅD og som noget nyt, er det ikke længere et krav, at ansøgere er beskæftiget i Region Hovedstaden.

 

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere? Så læs videre på DKF’s hjemmeside: http://www.danskkiropraktorforening.dk/Nyheder20111/#forskningsraadhovedstaden

Læs mere

Spændende besøg på NIKKB

NIKKB havde tirsdag besøg af den canadiske kiropraktorforenings direktør, Alison Dantas.

 

Hun præsenterede på den netop overståede ECU-kongres i Oslo et spændende og inspirerende oplæg med titlen Lead, Govern, Innovate: "Let´s start with the patient”, og tirsdag middag præsenterede hun oplægget for medarbejdere fra NIKKB og IOB.

 

Indlægget drejede sig om at skabe en fælles retning for kiropraktorerne i Canada og gennemføre en forandringsproces for faget. Alison Dantas fortalte om, hvordan man i Canada havde grebet opgaven an, og illustrerede flot sine pointer med en power point præsentation og nogle små videoer. Efter oplægget var der spørgsmål fra…

Læs mere

Kursusmaterialet fra det seneste leverandørmøde 15. april 2016 ligger nu tilgængeligt som pdf-fil på billeddiagnostiks side her på nikkb.dk.

 

Kursusmaterialet er placeret i delmenuen KirCACS på billeddiagnostiks side, men du kan komme direkte til materialet ved at klikke her.

Læs mere