Kiropraktor Peter Højgaard fra RYGXPERTEN i Nyborg har det seneste år kørt et pilotprojekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden, der har haft til formål at optimere interessen for at være dagplejer. Projektet, der er iværksat af Nyborg Kommune, har konkret haft til formål at belyse det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i den kommunale dagpleje, både i forhold til dagplejerne og i forhold til ledelse og administration på området. RYGXPERTEN har varetaget kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø.

For at løse denne opgave bedst muligt valgte Peter Højgaard NIKKB som forskningsmæssig underleverandør. Peter fortæller: ”Som kiropraktor stod jeg med en omfattende omgave, og…

Læs mere

16. til 19. marts var seniorforsker fra NIKKB Lise Hestbæk og jeg selv sammen med en række andre forskere fra Rygcenter Syddanmark og SDU til Forum for Research in Back Pain in Primary Care XI i Melbourne, Australien. Forum, som konferencen populært kaldes, er en workshopbaseret konference, hvor forskere mødes og diskuterer nye tendenser i forskning og metodemæssige udfordringer. Kort sagt en nørdet forestilling. Deltagerantallet holdes lavt på cirka 200, netop for at man kan få mulighed for at interagere med de andre forskere, som kommer fra hele verden.

Som sædvanlig var konferencen meget intens med cirka 10 timers program…

Læs mere

NIKKB's forskerstab har igen anbefalet en række artikler, som bør interessere travle kiropraktorer, der ikke når at opdatere sig på nyeste viden.

http://www.nikkb.dk/anbefalede-artikler-fra-nikkb-s-forskere/

Læs mere

Efteruddannelseskoordinator til Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik:

 Til efteruddannelsesområdet på NIKKB søger vi en dynamisk og iderig sparringspartner.

 


Stillingen som efteruddannelseskoordinator er en nyoprettet funktion på NIKKB, hvor du vil arbejde fast en dag om ugen på NIKKB med udvikling, planlægning og afholdelse af efteruddannelsesaktiviteter for de danske kiropraktorer.

 

Du vil indgå i planlægningsgruppen på efteruddannelsesområdet, der består af efteruddannelseschefen, 2 efteruddannelseskonsulenter samt sekretæren på området.

 

Planlægningsgruppen er ansvarlig for tilrettelæggelse af de centrale kurser og afholder 3-4 møder årligt.

 

Du vil få indflydelse på planlægning, praktisk gennemførelse og løbende udvikling af efteruddannelsestilbuddet på kiropraktorområdet, og du…

Læs mere

NIKKB har netop udsendt kursuskataloget for efteråret til alle de danske kiropraktorer.

I løbet af efteråret tilbyder vi 10 efteruddannelseskurser af op til flere dages varighed. Der er en stor spredning på emnerne af kurserne med fokus på diagnostik, behandlingsteknikker, rehabilitering og ledelse.

Vi afholder bl.a. et kursus i bivirkninger og utilsigtede hændelser hvor den nyansatte professor på SDU David Cassidy vil fremlægge sin forskning om bivirkninger ved cervikal manipulation. Herudover har vi kurser i funktionel træning, akupunktur, TERM-modellen blandt mange andre.

Klik på kursusoversigten for at se yderligere information om de enkelte kurser.

Læs mere