Var du forhindret i at deltage i ECU’s kongres i Budapest i foråret? Så kan du nu læse om de prisvindende mundtlige præsentationer og posterpræsentationer på kongressen i en ny artikel fra Chiropractic & Manual Therapies med titlen ECU Convention 2018 Congress proceedings.
 
 
Artiklen er udformet som en oversigt over de prisvindende præsentationer i form af abstracts fra hver enkelt præsentation. Oversigten inkluderer Steen Harsteds ’Capturing movement patterns in children using a novel 3d motion capture approach’, Henrik Hein Lauridsens ‘Motor control and musculoskeletal health in kingergarten children’ og Lise Hestbæks præsentation af Sara Thunøe Jensens poster ‘Motor skills in…

Læs mere

Nyt professorat skal styrke praksisnær forskning i MSK sundhed og forskerrekruttering

Alice Kongsted, seniorforsker på NIKKB og lektor Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, bliver 1. november 2018 ansat som professor på SDU med særlige opgaver inden for muskuloskeletal forskning i primærsektoren. Alice Kongsted skal styrke SDU’s praksisnære forskning i muskuloskeletal sundhed med fokus på rygsmerter og styrke rekrutteringen og udviklingen af nye forskningstalenter.

 

HVORDAN HJÆLPER VI BEDST RYGPATIENTER I PRIMÆR PRAKSIS?

Ansættelsen af Alice Kongsted som professor styrker forskning inden for et felt, der i den grad har behov for nye løsninger. Det blev for nyligt fremhævet i en artikelserie i det prestigefyldte tidsskrift, The Lancet, som Alice…

Læs mere

Lige nu arbejder NIKKB’s efteruddannelsesenhed med kursuskataloget til 2019 og andre spændende efteruddannelsestilbud.
 
 
Et af tilbuddene bliver ultralydsuddannelsen, der giver EFSUM lvl. 1 certificering. Uddannelsen blev sidst udbudt i 2016 hos NIKKB.
 
 
For at kunne deltage i ultralydsuddannelsen, skal du have gennemført Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs basiskursus i muskuloskeletal ultralyd på forhånd.
 

Du kan læse mere om basiskurserne her:

 

https://duds.dk/da/2018/06/26/kursus-i-muskuloskeletal-ultralyd/

 

https://duds.dk/da/2018/08/21/22-kursus-i-muskuloskeletal-ultralyd/

Læs mere

Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF) indbyder endnu engang til det årlige Science in Action seminar, som har til hensigt at præsentere den nyeste forskning og bygge bro mellem klinikere og forskere.

 

FoF har i år valgt at sætte fokus på aktivitetsrelateret hofteproblemer hos den yngre person, et område med stigende fokus.

 

Læs mere her: Invitation Science in Action 2018

Læs mere

Manipulationsbehandling anvendes i stigende grad til behandling af børns nakke- og rygsmerter til trods for at der ikke er nogen evidens for effektiviteten af behandlingen hos børn. Det anbefales generelt som en behandlingsmulighed for voksne med nakke- og rygsmerter og forskellige typer af behandlere tilbyder manipulation enten for sig selv eller i kombination med andre behandlingsmetoder, f.eks. rådgivning, øvelser og bløddelsbehandling.

 

I et nyt studie var formålet at fastslå hvor effektiv manipulation sammen med andre behandlingsmetoder er på antallet af tilbagevendende nakke- og rygsmerter hos børn i alderen 9-15 år.

 

I studiet konkluderer en gruppe forskere fra…

Læs mere