Funktionel neurologi (FN) er en behandlingsmetode, der bliver tilbudt af en del kiropraktorer, men der findes umiddelbart ikke tilfredsstillende evidens for hverken effekt eller fordele ved funktionel neurologi i den videnskabelige litteratur, konkluderer to forskere fra Université Paris-Sarclay i Frankrig i en ny artikel med titlen Unravelling functional neurology: a critical review of clinical research articles on the effect or benefit of the functional neurology approach i Chiropractic and Manual Therapies.

 

I artiklen har de to forskere, Anne-Laure Meyer og Charlotte Leboeuf-Yde, gennemført en kritisk litteraturgennemgang af artikler fra tre videnskabelige tidsskrifter for blandt andet at undersøge, om der…

Læs mere

CARL, the Chiropractic Academy for Research Leadership, har udgivet sit tredje nyhedsbrev.

 

I nyhedsbrevet er der fokus på CARL’s andet topmøde, der fandt sted i Edmonton tidligere i år, ligesom det er muligt at få et overblik over de projekter og videnskabelige artikler, CARL-stipendiaterne er i gang med eller har været involveret i.

 

Læs nyhedsbrevet her

Læs mere

I løbet af to fyraftensmøder på SDU i september og november vil den franske ortopædkirurg Olivier Gagey opdatere kiropraktorer, fysioterapeuter, klinisk biomekanikstuderende og fysioterapeutstuderende med den nyeste viden om stabilisering af overkroppen.

 

Onsdag d. 12. september 2018 kl. 18-20 vil Olivier Gagey holde et oplæg med titlen New concepts on how the lumbar spine is stabilised.

 

Torsdag d. 29. november 2018 kl. 15-19 er emnet for Olivier Gageys oplæg New concepts on the interaction between the lumbar spine, the abdomen, and the respiratory function.

 

Læs mere om de to fyraftensmøder ved at klikke her

Læs mere

Festlig dimission med internationale anstrøg

’Spørg ikke, hvad dine patienter kan gøre for dig, spørg, hvad du kan gøre for dine patienter’. Et lettere omformuleret citat af John F. Kennedy i Simon Madsens kandidattale var et af højdepunkterne ved dagens dimission for de nye Cand. Manu’er på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

 

Den nykårede Cand. Manu. sluttede desuden sin flotte tale med at konstatere, at ’når folk kommer til os, handler det ikke om at overleve, men om at leve’.

 

Forud var gået en velkomst til dimissionen ved institutbestyrer for IOB, Jørgen Poulsen og en meget rammende tale ved professor og…

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udgivet en opdateret national klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

 

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at retningslinjen blevet opdateret fordi arbejdsgruppen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. Eksempelvis er der nu en stærk anbefaling for brugen af kognitiv adfærdsterapi til patienter med komplekse problemstillinger som følge af generaliserede smerter i bevægeapparatet.

 

Læs den opdaterede retningslinje her og læs mere om opdateringen her.

 

Læs alle NKR med interesse for kiropraktorer her.

Læs mere