Så er der abstracts på to nye forskningsartikler fra NIKKB's forskere - se dem her: http://www.nikkb.dk/abstracts/

Begge publikationer er kommenteret af seniorforsker Alice Kongsted og kan i øvrigt bestilles via vores artikelservice: http://www.nikkb.dk/anbefalede-artikler-fra-nikkb-s-forskere/

Læs mere

Så har NIKKB's forskere igen anbefalet artikler i vores artikelservice:

www.nikkb.dk/anbefalede-artikler-fra-nikkb-s-forskere

Læs mere

NIKKB linker til KIROPRAKTOREN - hent bladet her: www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktoren

Læs mere

Der foregår i disse år et stort arbejde med at etablere en ny operationaliseret måde til at drive kiropraktisk forskning i Danmark via et landsdækkende praksissamarbejde under KIP-Enheden ved NIKKB. ”KIP” står for Kiropraktisk Praksisforskning, og selve samarbejdet består af 21 kiropraktorklinikker, der bistår NIKKB’s forskningsenhed ved relevante forskningsprojekter. De deltagende klinikker bliver affilierede forskningsklinikker til NIKKB – og klinikkerne giver instituttet en fantastisk mulighed for forskning, hvor kiropraktikken primært møder patienter. Denne viden bidrager til et større og mere nuanceret kendskab til danske kiropraktorpatienter, er med til at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis, og…

Læs mere

Sidste sommer fejrede NIKKB 20-års jubilæum som kiropraktorernes videnscenter. I år er det så 20-året for kiropraktorernes autorisation i Danmark, vi fejrer. I 1991 fik vi lovgrundlaget på plads, og gennem en autorisationsordning blev kiropraktorerne anerkendt som fuldgyldige, offentligt anerkendte aktører i det danske sundhedsvæsen. Det var dengang en stor bedrift, som faget ser tilbage på med både glæde og faglig stolthed. Ønsket med NIKKB, der jo blev etableret blot året før, i 1990, var at understøtte bestræbelserne på at etablere en universitetsbaseret, videnskabelig og fællesnordisk uddannelse i kiropraktik. Den kom i 1994, hvor de første kiropraktorstuderende startede på uddannelsen…

Læs mere