The Research Unit of Clinical Biomechanics (Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik), der er en del af Center for Muscle and Joint Health på SDU’s Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, tilbyder en deltidsstilling som professor med specifikke ansvarsområder inden for rygsmerter og forskning i disability. 
 
Professoratet løber i en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. Arbejdspladsen er i Odense og i Silkeborg.
 
Man kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte professor og forksningsleder Jan Hartvigsen, telefon 6550 4522, mobil +45 6011 4522, e-mail jhartvigsen@health.sdu.dk eller Jørgen Povlsen, institutleder, telefon +45 6550 3451,…

Læs mere

Kandidatdimission med fokus på fremtiden
Det er en spændende tid at være kiropraktor. Det fremgik entydigt af talerne ved dagens dimission for de nye cand. manu’er. Alle tre talere berørte i deres taler den spændende fremtid som kiropraktor fra hver sin vinkel.
 
Dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Ole Skøtt, indledte dimissionen med at byde velkommen, inden han i sin tale kom ind på, hvordan de fem års studier har udviklet kandidaterne både som mennesker og som sundhedsprofessionelle.
 
Ole Skøtt fortsatte med at tale om, hvordan kiropraktorerne efterhånden har opnået en central rolle i sundhedsvæsenet og opfordrede de nye kandidater til at benytte deres særlige forudsætninger…

Læs mere

Der er stadig ledige pladser på TRÆNING med HJERNEN forrest, den 2. marts 2019.

 

Kurset lægger op til at se på træning med nye øjne, netop med udgangspunkt i neurologisk træning, som er en af tidens store trends.

 

Kiropraktor Dorthe Brandborg Olsen er underviser på dette kursus og lægger op til en spændende og aktiv dag med neurologisk baseret træning, blandt andet inspireret af hendes store kendskab til Z-Health og med mange års undervisningserfaring indenfor træning.

 

Du vil blive inspireret til nye måder at kigge, planlægge og progrediere træning på.

 

Se mere om kurset her

 

Mange…

Læs mere

WFC, The World Federation of Chiropractic, har netop offentliggjort, hvem der skal side i foreningens øverste råd, the WFC Council, i perioden 2019 – 2022.

 

Rådet består af 13 medlemmer fra WFC’s 7 regioner og har i den nye opstilling fået 5 nye medlemmer. De 13 medlemmer er: Ayla Azad (ny), David Peeace (ny), Holly Tucker (ny), John Maltby og Michele Maiers fra Nordamerika; Gian Joerger (ny) og Vivian Kil fra Europa; Corrian Poelsma og Laurie Tassell fra Stillehavsregionen; Kei Takeyachi fra Asien, Carlos Syres fra Latinamerika; Kendrah da Silva (ny) fra Afrika og Stathis Papadopoulos fra det østlige…

Læs mere

Sundhedsstyrelsens gebyr- og bidragssatser i forbindelse med strålebeskyttelse er ændret, og det har betydning for alle kiropraktorer med røntgenanlæg. Som følge af en omlægning af loven om ioniserende stråling og strålebeskyttelse paragraf 24 har Folketinget besluttet, at der i stedet for et anmeldelsesgebyr skal være et årligt gebyr for røntgenanlæg. 
 
 
Ændringen omhandler:
• Gebyrpligtig strålingsgenerator eller en lukket radioaktiv kilde godkendt til mobil brug
• Højaktive lukkede radioaktive kilder
 
 
De nye gebyrers størrelse afspejler risici ved kilderne. Desuden er en række engangsgebyrer (anmeldelsesgebyrer) omlagt til årsgebyrer, der tager højde for de løbende udgifter til blandt andet tilsyn.
 
 
Du kan læse mere om den nye gebyrordning…

Læs mere