Sjette og sidste jubilæumshistorie ser frem til selve dagen på mandag med et tilbageblik på de forgangne 25 år.

 

På mandag den 15. juni fylder Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 25 år. NIKKB blev stiftet 15. juni 1990 og officielt indviet 8. oktober 1991. I begyndelsen var instituttet tænkt som både et undervisnings- og forskningscenter med de formål at forestå den kliniske del af undervisningen i samarbejde med Odense Universitet og Odense Sygehus, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen og at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning.

 

Senere blev formålet dog revideret, da man oprettede en universitetsbaseret kiropraktoruddannelse i 1994, og i dag er NIKKB er decideret forskningsinstitut og videnscenter, som formidler og nyttiggør forskning og sikrer kvalitetsudvikling indenfor kiropraktik.

 

Den 15. juni 2010 fejrede NIKKB instituttets 20-års jubilæum, og udtrykket Kiropraktorernes Videnscenter blev skabt. To et halvt år senere fik NIKKB en stor ambition opfyldt, da instituttet flyttede ind i de nuværende lokaler på Syddansk Universitet.

 

Når man ser tilbage på de forgangne 25 år, har det været år med megen aktivitet, hvor NIKKB har vist, at instituttet har en rolle at spille. Dansk forskning i kiropraktik nyder høj anseelse over hele Verden, blandt andet takket være den forskningsindsats, der er blevet lagt for dagen af forskere fra NIKKB. Instituttet har stablet en efteruddannelse for kiropraktorer på benene, der hvert halvår tilbyder en stor variation af efteruddannelseskurser, og NIKKB’s billeddiagnostiske enhed har bl. a. lanceret KirPACS sideløbende med rådgivning af klinikkerne i spørgsmål vedrørende kvaliteten af deres røntgenbilleder og røntgenanlæg.

 

Den store travlhed og aktivitet på NIKKB siden stiftelsen har udmøntet sig i en række håndgribelige resultater: Forskere fra NIKKB har publiceret over 300 forskningsartikler, boganmeldelser og rapporter; Siden 1999 har NIKKB afholdt mere end 260 efteruddannelseskurser og roadshows, og 95 % af alle kiropraktiske klinikker i Danmark abonnerer nu på NIKKB’s fælles digitale billedarkiveringssystem. Med instituttets nuværende placering på Syddansk Universitet, er NIKKB tæt på uddannelsessystemet og derfor ideelt placeret til at skabe synergi mellem uddannelse og klinik.

 

Der er blevet præsteret meget siden 1990, men der er fortsat mange spørgsmål at søge svar på. Vi kipper beskedent med flaget og ønsker hinanden tillykke, men hviler ikke på laurbærrene. De næste 25 år kommer forhåbentlig til at byde på lige så stor aktivitet som de hidtidige, så vi kan se tilbage på mange år med endnu flere aktiviteter, når NIKKB fejrer 50-årsjubilæum i 2040.

 

fordr web  Forskerparken  NIKKB SDU