I lørdags kunne Alice Kongsted og Lise Hestbæk fejre 10 års jubilæer som seniorforskere hos NIKKB, og i dag blev jubilæerne fejret med en lille komsammen på kontoret, som det sig hør og bør.

 

Både Alice og lise er produktive og engagerede forskere, og det afspejler sig i deres portefølje af publikationer og aktiviteter som forskere.
Alice Kongsted har publiceret 71 videnskabelige artikler og deltaget i 79 faglige aktiviteter, mens det for Lise Hestbæk er blevet til 87 videnskabelige artikler og 68 faglige aktiviteter.

 

De faglige aktiviteter spænder vidt: De to forskere har udmærket sig som enten keynote speakere, foredragsholdere, talere, arrangører af faglige aktiviteter, medarbejdere på Nationale Kliniske Retningslinjer, redaktører eller peer reviewere på faglige tidsskrifter, medlemmer af diverse faglige udvalg og organisationer eller vejledere eller supervisere på specialer eller ph.d. projekter.

 

I 2013 modtog Lise Hestbæk 2. præmien i Jean Robert Research Prize, og i 2015 vandt Alice Kongsted WFC’s Best Poster Award ved WFC’s verdenskongres i Athen.

 

Alice Kongsteds arbejde fokuserer i høj grad på epidemiologi, mens Lise Hestbæk beskæftiger sig meget med sygdomme i bevægeapparatet hos børn og unge.

 

Indsatsen for at udbrede og øge kendskabet til kiropraktik og forskning på området stopper ikke med de to forskeres jubilæum. Både Alice Kongsted og Lise Hestbæk er kraftigt involveret i mange aktuelle projekter, ligesom de begge fortsat er involveret i mange af de faglige aktiviteter, der er nævnt ovenfor.

 

Lise Hestbæk og Alice Kongsted kombinerer deres ansættelse som seniorforskere på NIKKB med ansættelse som lektorer på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

 

NIKKB ønsker Alice Kongsted og Lise Hestbæk et stort tillykke med jubilæerne!

 

Alice Lise 10r jubilum web

10-årsjubilarerne Lise Hestbæk og Alice Kongsted