Udenfor dækkede rimfrosten jorden og hang i træerne, mens folk skuttede sig i kulden, men i auditorium 100 på Syddansk Universitet var der feststemning og glæde blandt kandidater, familie, venner og andre, der var mødt op til kandidatdimission for de nyuddannede kiropraktorer.

 

Præcis kl. 10 bød Ole Skjøtt, dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, velkommen til dagens kandidatdimission med en række betragtninger over udviklingen indenfor sundhedsvæsenet og kiropraktorernes rolle og udfordringer. Ole Skjøtt kom bl. a. ind på kunstig intelligens og hvordan den får indflydelse på kiropraktorernes hverdag i fremtiden samt patientperspektiv og brugerinddragelse.

 

Herefter fik de nyuddannede kandidater deres kandidatbeviser, inden Cand. Manu. Sune Hougaard Nielsen holdt kandidattalen, som var forfattet af hele årgangen i fællesskab over en god middag. Sune Hougaard Nielsen citerede Peter Plys, gav et resumé af de foregående fem års studier, og gav en uforbeholden undskyldning til familier, kærester og venner fordi han og studiekammeraterne havde været så opslugte af studiet, at det var gået ud over alle andre.

 

Studerende fra Syddansk Musikkonservatorium understregede med musikstykket Fra den nye verden af Antonín Dvořák højtideligheden i dagen, inden Lise Hestbæk i sin egenskab af formand for DSKKB holdt en tale for de nye kiropraktorer, hvor hun bad dem om ikke at tage kiropraktikken nuværende status for givet. Lise Hestbæk understregede sin pointe med et hurtigt rids af kiropraktikkens udvikling og en gribende historie fra Sydøstasien.

 

- Vi har nået vores resultater ved at være en profession, der står sammen, og vi skal værne om fremskridtene, sagde Lise Hestbæk blandt andet, inden hun sluttede med at opfordre kandidaterne til at være åbne overfor nye ideer og udvikling indenfor deres fag.

 

Så var kandidatceremonien overstået og dagen blev afsluttet med en reception for kandidaterne på torvet mellem O100 og Studenterboghandelen.

 

Tillykke til de nye kiropraktorer!

 

Cand. Manu. januar 2017

Foto: Kirstine Mengel