WFC, The World Federation of Chiropractic, har netop offentliggjort, hvem der skal side i foreningens øverste råd, the WFC Council, i perioden 2019 – 2022.

 

Rådet består af 13 medlemmer fra WFC’s 7 regioner og har i den nye opstilling fået 5 nye medlemmer. De 13 medlemmer er: Ayla Azad (ny), David Peeace (ny), Holly Tucker (ny), John Maltby og Michele Maiers fra Nordamerika; Gian Joerger (ny) og Vivian Kil fra Europa; Corrian Poelsma og Laurie Tassell fra Stillehavsregionen; Kei Takeyachi fra Asien, Carlos Syres fra Latinamerika; Kendrah da Silva (ny) fra Afrika og Stathis Papadopoulos fra det østlige middelhav.

 

Den nye udgave af WFC Council mødes første gang før den fælles WFC/ECU kongres i Berlin i marts.

 

Medlemmerne af WFC Council bliver nomineret af deres respektive regioner og bliver efterfølgende valgt eller udpeget. WFC Council fungerer som WFC’s bestyrelse mellem medlemsforsamlingerne, der bliver afholdt hvert andet år. WFC’s eksekutivkomite vælges blandt medlemmerne af WFC Council og består af formanden, to næstformænd og sekretæren/kassereren.

 

Læs mere her: WFC press release