Hvad gør man som behandler, når man bliver opsøgt af en patient, der har fået smerter i nakken?

 

Ifølge sundhedsstyrelsens nye Nationale Kliniske Retningslinje forudsættes det først og fremmest at alle patienter informeres om tilstanden og dens forventede forløb.

 

Hvis der skal mere til, anbefaler den nye NKR, at man overvejer øvelser og/eller ledmobiliserende teknikker akupunktur eller topikal NSAID.

 

Medicinsk smertestillende behandling bør kun anvendes efter nøje overvejelse.  Det er vigtigt, at man kun medicinerer i en kortere periode og at man er opmærksom på bivirkninger, kontraindikationer og patientens præferencer, når man medicinerer, påpeger Sundhedsstyrelsen i den nye NKR.

 

Samtidig understreges behovet for at forske meget mere i håndtering af nakkesmerter. Gennemgangen af litteraturen der ligger til grund for NKR’ens anbefalinger har påvist at den eksisterende viden om effekten af almindeligt anvendte interventioner mod nakkesmerter er forsvindende lille.

 

Man kan læse og downloade hele Den Nationale Retningslinjer for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/F34D82CE7A65475BAB4F31C6BB16567D.ashx og quick guiden her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/~/media/EC1167CE30BA49E8ABA03DD8396360F0.ashx  

 

Arbejdsgruppen, der har udarbejdet den Nationale Retningslinje bestod af:
Bolette Søborg (formand), overlæge og ph.d., Sundhedsstyrelsen - Peter Duel, overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Neurokirurgisk Afdeling - Anne Gram, privatpraktiserende ergoterapeut - Henrik Hein Lauridsen, kiropraktor og ph.d., lektor, Syddansk Universitet - Alexander Isenberg-Jørgensen, overlæge ved Sygehus Lillebælt, Rygcenter Syddanmark - Martin Bach Jensen, speciallæge i almen medicin, ph.d., professor ved Aalborg Universitet, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg og praktiserende læge - Alice Kongsted, kiropraktor og ph.d., lektor, Syddansk Universitet og seniorforsker, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (1. del af arbejdet, hvorefter hun har fungeret som fagkonsulent)- Jørgen Korsgaard, privatpraktiserende speciallæge i fysiurgi og diplomlæge i Muskuloskeletal medicin - Steffan W. Christensen, privatpraktiserende fysioterapeut, adjunkt ved Fysioterapiuddannelsen UCN og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet - Charlotte Krog, privatpraktiserende fysioterapeut - Peter Kryger Baggesen, privatpraktiserende kiropraktor - Hans Kristian Lauritsen, privatpraktiserende speciallæge i anæstesi, intensiv medicin og smertebehandling.