Det første af 13 forskningsprojekter, der har fået støtte fra ECCRE, er nu gennemført. I 2016 indledte Andreas Eklund og hans medforskere projektet ” Chiropractic Maintenance care – cost-utility, psychological factors and pain trajectories” og de har nu afsluttet studiet.

 

Andreas Eklund og hans kolleger konkluderer på baggrund af deres forskning, at Chiropractic Maintenance Care (MC) reducerer antallet af dage med smerte i hver individuel episode med lænderygsmerter blandt patienter, der er klassificerede som dysfunktionelle (efter MPI-5 registreringsmetoden). Det er sket ved at begrænse hver episodes indvirkning, at stabilisere det kliniske forløb og øge antallet af smertefri uger. Timing, behandling og udvælgelsen af patienterne ser ud til at være nøgletræk, hvis man vil forbedre effektiviteten af MC. Patienter med et forudsigeligt klinisk mønster med episoder med stor indflydelse på livet er gode kandidater til at modtage behandling med MC.