FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Arthritis Research UK, som er en engelsk pendant til den danske Gigtforeningen, har etableret Rosetree Fellowship, et stort stipendium som tildeles en forsker ved et engelsk universitet til forskning i lænderygsmerter og discusdegeneration.

I 2011 uddeles stipendiet for første gang, og organisationen har bedt seniorforsker ved NIKKB og professor ved SDU Jan Hartvigsen fungere som international ekspert og rådgiver for bevilingskomiteen. Jan skal hjælpe komiteen med at bedømme og prioritere blandt ansøningerne samt deltage i interviews med kandidaterne bag de fire bedste ansøgninger.

Interviews finder sted i London den 14. september. "Jeg er glad og beæret over at Arthritis Research…

Læs mere

Regeringen ønsker at gøre det nemmere og mere attraktivt at lave klinisk forskning i Danmark.

Læs mere her: http://im.dk/Aktuelt/Nyheder/Forskning/2011/Maj/Vejledning.aspx

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Hermed inviteres til den årlige Nordic Researcher Day, fredag d. 30. september 2011, på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense, Danmark.

Nordic Chiropractic Reseachers Forum er et forum for netværksdannelse og udveksling af viden og erfaring for forskningsinteresserede kiropraktorer.

Nordic Researchers Day er en årligt tilbagevendende begivenhed. Denne dag er primært en mulighed for ph.d.-studerende for at præsentere deres forskning, men er samtidig også en chance for alle forskningsinteresserede for at høre hvad der rør sig forskningsmæssigt i de nordiske lande.

Vi håber på stor opbakning til arrangementet og glæder os til at se jer…

Læs mere

Deltagelse i forskningsprojekt giver fagligt løft

NIKKB samarbejder med en række kiropraktorklinikker fra hele Danmark - såkaldte Forskningsklinikker under Enheden for Kiropraktisk Praksisforskning. Forskningsklinikkerne deltager i forskellige forskningsprojekter, der alle har til formål at øge vores viden om de lidelser, der behandles i kiropraktorpraksis.

Et af de projekter, som flere af klinikkerne deltager i p.t. er projektet ”Forløb af lændesmerter i primærsektoren”, der overordnet har til formål at afdække forløbet af lændesmerter og at undersøge, om der findes subgrupper af lændepatienter, der er distinkt forskellige.

Klinikken Hartvigsen & Hein i Odense deltager i netværket af forskningsklinikker, og kiropraktor Henrik Gammelgaard…

Læs mere

Kiropraktor Peter Højgaard fra RYGXPERTEN i Nyborg har det seneste år kørt et pilotprojekt i samarbejde med Forebyggelsesfonden, der har haft til formål at optimere interessen for at være dagplejer. Projektet, der er iværksat af Nyborg Kommune, har konkret haft til formål at belyse det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i den kommunale dagpleje, både i forhold til dagplejerne og i forhold til ledelse og administration på området. RYGXPERTEN har varetaget kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø.

For at løse denne opgave bedst muligt valgte Peter Højgaard NIKKB som forskningsmæssig underleverandør. Peter fortæller: ”Som kiropraktor stod jeg med en omfattende omgave, og…

Læs mere