FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Der er megen debat omkring patientsikkerheden ved manipulation af ryggen (SMT) hos børn. Denne kontrovers er af særlig interesse for beslutningstagere, der regulerer sikkerheden ved sundhedsydelser.

 

En gruppe forskere fra Canada har foretaget en hurtig gennemgang af sikkerheden ved SMT hos børn (<10 år). De havde til formål at: 1) beskrive bivirkninger; 2) rapportere forekomsten af bivirkninger; og 3) bestemme, om SMT øger risikoen for uønskede hændelser sammenlignet med andre indgreb.

 

De gennemførte en systematisk søgning efter relevante studier i MEDLINE, CINAHL og Index to Chiropractic Literature. Kvalificerede studier (case rapporter/serier, kohorteundersøgelser og randomiserede kontrollerede forsøg) blev kritisk…

Læs mere

Hvor der er vilje, er der vej, og covid-19 kunne i dag ikke forhindre kiropraktor Melker Johansson i at forsvare sin ph.d.-afhandling ”Physical behaviour and risk factors for cardiovascular disease in different age groups and during leisure and work”, selv om det var under ekstraordinære omstændigheder. På grund af forholdsreglerne i forbindelse med coronavirus blev ph.d.-forsvaret afviklet online.

 

Det afholdt dog ikke Melker Johansson fra at levere et kompetent forsvar. Han indledte sit forsvar med give et overblik over, hvilke studier, der er inkluderet i afhandlingen og baggrunden for studierne i afhandlingen og metoderne brugt…

Læs mere

Af Rikke Krüger Jensen, lektor SDU og seniorforsker NIKKB

 

Baggrund

Lumbal spinalstenose opstår som følge af de aldersforandringer som naturligt forekommer i rygsøjlen. Hos nogle patienter kan det resultere i forsnævrede pladsforhold i rygmarvskanalen. Oftest giver en forsnævring ikke symptomer, da det er en del af den almindelige aldringsproces, men i nogle tilfælde kan forsnævringen medfører risiko for tryk på de nerver som går ned i benene.

 

Diagnosen spinalstenose stilles primært på baggrund af sygehistorien. Patienten vil berette om nedsat gangdistance pga. balde- eller bensmerter, som provokeres ved gang og stand, og som lindres ved at sidde eller bøje…

Læs mere

En gruppe forskere fra Australien og Holland har gennemført et kontrolleret randomiseret studie for at prøve at finde et svar på dette spørgsmål. De er kommet frem til, at der ikke er noget der umiddelbart tyder på, at en kombination af internet-baseret psykologisk program og manuel behandling giver bedre resultat end manuel behandling alene.

 

Af Mette Jensen Stochkendahl

 

Kroniske lænderygssmerter kan have negativ indflydelse på vores mentale helbred og velvære og føre til depression og håbløshed hos en patient med kroniske smerter. Kroniske lænderygsmerter er også kendt for at kunne lede til social isolation, nedsat arbejdsfunktion og generelt…

Læs mere

Det spørgsmål stillede professor (SDU) og seniorforsker (NIKKB) Jan Hartvigsen og professor Simon French fra MacQuarie University i Sydney, Australien, i 2017 som optakt til en temaserie i Chiropractic & Manual Therapies.


Baggrunden for spørgsmålet var at definere kiropraktik bedre for interessenter og ”stakeholders” i og udenfor professionen, fordi de to forskere havde en opfattelse af, at der eksisterede en vis forvirring angående hvad kiropraktik egentlig er, hvad kiropraktorer laver og hvordan de bidrager til patienternes sundhed og velvære. De to professorer opfordrede forskere fra hele verden til at bidrage med betragtninger omkring spørgsmålet.


To år efter spørgsmålet blev stillet…

Læs mere