FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Muskuloskeletale smerter er som bekendt udbredt blandt både unge og gamle, høj såvel som lav, og over hele verden stiger sundhedsudgifterne forbundet dermed drastisk.

Tilbage i 1991 foretog Statens Institut for Folkesundhed en rundspørge blandt knap 6000 tilfældigt udvalgte danskere over 16 år, hvor de fokuserede på smertetilstande i muskler og led. Konkret blev deltagerne spurgt, om de inden for de seneste to uger havde haft smerter eller ubehag i nakke, skuldre, øvre ryg, albuer, lænd, hænder, hofte, knæ og fødder. Det var på den medfølgende smertetegning muligt at markere mere end ét område, ligesom man alternativt kunne anføre ikke…

Læs mere

Over de seneste uger er en del artikel blevet tilføjet NIKKB's artikelservice og dermed gjort tilgængelige for vores brugere.

 

Emnerne strækker sig fra økonomiske fordele ved manuel behandling og effekten af samme over øget behov for sundhedsydelser blandt patienter, der på et tidspunkt har haft muskuloskeletale smerter til en interviewundersøgelse om lovgivningsmagtens indvirkning på udviklingen af kiropraktorprofessionen.

 

Se mere og bestil artiklerne under Artikelservice.

Læs mere

Blandt flere andre udtaler Jan Hartvigsen, NIKKB og SDU, sig til Berlingske Tidende om længerevarende konsekvenser af hjernerystelse og den manglende evidens på området.

 

Se interviewet her: http://www.b.dk/nationalt/hjernerystet-i-aarevis

 

Læs mere

Et tilbagevendende spørgsmål inden for al klinisk forskning er, hvordan man måler resultatet, så man får det mest retvisende billede af interventionens effekt.

 

For lændepatienters vedkommende har Range of Motion-tests har været brugt i forsøget på at godtgøre eventuelle ændringer med vekslende succes. Nu har et forskningsprojekt taget avanceret teknologi i anvendelse for i stedet at se på bevægelsesmønstre ud fra tesen om, at disse mønstre vil sige mere om ryggens funktionalitet, end en måling af hvor mange grader, man højst kan bøje ryggen i den ene eller den anden retning.

 

I alt 199 patienter med rygproblemer blev inddelt…

Læs mere

Med Christopher M. Williams som førsteforfatter har forskere fra bl.a. The George Institute og Macquairy University, Australien, undersøgt effekten af paracetamol (Panodil) på patienter med akutte lænderygsmerter. Godt 1650 patienter fra Sidney-området blev rekrutteret til undersøgelsen og fordelt på tre grupper: Én gruppe på 550 patienter modtog regelmæssigt paracematol tre gange daglig i op til fire uger; en anden gruppe på 549 modtog doser af paracetamol efter behov, mens de resterende 553 patienter udgjorde placebo-gruppen.

Randomiseringen blev foretaget efter et på forhånd fastlagt skema af en uafhængig forsker, ligesom alt involveret personale såvel som patienterne selv var uvidende om, hvilken…

Læs mere