FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Nyheder

Hellere kiropraktisk behandling end genindlæggelse

Patienter med brystsmerter er ofte bange for, at deres smerter er tegn på hjertesygdom. Frygten fører til øgede sundhedsudgifter, fordi patienterne ofte har flere genindlæggelser på sygehuset. Sådan behøver det ikke være. Ny forskning viser store fordele ved at henvise nogle af patienterne til behandling hos kiropraktorer i primærsektoren i stedet.

 

I løbet af de seneste 25 år er antallet af hospitalsindlæggelser på grund af brystsmerter og mistanke om blodprop i hjertet steget betragteligt i mange lande. Hos et fåtal af patienterne skyldes smerterne hjertesygdom. Derimod bliver mange diagnosticeret med andre lidelser eller ender uden diagnose (uspecifikke brystsmerter), og…

Læs mere

Deltag i den første danske nationale konference om forskning i sundhed i muskler og led

Center for Sundhed i Muskler og Led inviterer i samarbejde med Danske Fysioterapeuter, Dansk Kiropraktorforening og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til den første danske nationale konference om forskning i sundhed i muskler og led.

 

Konferencen foregår torsdag den 19. maj fra 9:30 til 16:00 i auditorium O100 på Syddansk Universitet.

 

Formålet med konferencen er at sætte fokus på forskning i muskler og led samt at starte et dansk nationalt netværk for forskning inden for området.  

 

På konferencen vil der være to inviterede talere:

 

Professor Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, vil tale om “Lænderygsmerter,…

Læs mere

Et nyt forskningsprojekt under Syddansk Universitet skal undersøge, om man gennem øget fokus på motorik i børnehaverne kan styrke børnenes helbred, trivsel og indlæringsevne. TrygFonden har støttet projektet med 8,5 mio. kr., hvilket er den hidtil største enkeltbevilling, som Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik ved SDU har modtaget. Donationen sikrer sammen med bevillinger fra Kiropraktorfonden og Svendborg Kommune gennemførelsen af projektet.

 

Børns motoriske færdigheder tyder på at have indflydelse på børnenes trivsel, indlæringsevne og almene helbred. Børn med god motorik er således gladere, bedre til at lære og bevæger sig mere end børn med mindre god motorik. En bedre…

Læs mere

Invitation til konference om Sundhed i Muskler og Led

 

Torsdag d. 19. maj 2016 i Odense

 

Første nationale konference om forskning i sundhed i muskler og led!

 

Konferencens fokus er klinisk forskning i skader og sygdomme, som forårsager smerte og funktionstab for personer, som rammes af sygdom, akutte skader og overbelastning i muskler og led. Formålet med konferencen er at synliggøre dansk forskning inden for området og skabe et nyt forum, hvor forskere i Danmark med interesse for sundhed i muskler og led kan mødes og dele viden og erfaringer.

 

Målgruppen er forskere på tværs af…

Læs mere

En henvendelse til Ugeavisen Odense har båret frugt og givet kolikprojektet værdifuld omtale både i Ugeavisen og på TV2/Fyn i den forgangne uge.

 

Omtalen er med til at styrke bestræbelserne på at tiltrække deltagere, fordi den er med til at udbrede kendskabet til kolikprojektet til projektrets målgruppe.

 

Se indslaget på TV2/Fyn her http://www.tv2fyn.dk/artikel/forskningsprojekt-skal-finde-lindring-til-kolikboern og læs artiklen fra Ugeavisen Odense herunder.

 

Læs mere