FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Nyheder

 

Systematisk viden om utilsigtede hændelser i forbindelse med kliniske undersøgelser er en manglevare, ikke mindst hvor det drejer sig om ældre patienter.


Som en del af et studie, hvor kroniske nakkepatienter på eller over 65 år blev randomiseret til hhv. manipulationsbehandling, træning hjemme og superviseret genoptræning og hjemmeøvelser, har man derfor undersøgt antallet, alvoren og arten af utilsigtede hændelser, som skete under behandlingsforløbet.


Af de 194 patienter for hvem de relevante oplysninger foreligger, svarer 130 eller 67%, at de har oplevet ikke-alvorlige utilsigtede hændelser, heraf 65 (33%) at det er sket to eller flere gange. Hovedparten af hændelserne var…

Læs mere

Latentklasseanalyse


En forudsætning for at kunne målrette forskellige behandlingstyper til forskellige grupper af patienter er, at vi ved, hvad de væsentlige forskelle mellem patienter er. Særligt ved uspecifikke smertetilstande eller patienter, hvis diagnose på anden måde er vanskelig at stille, er det en udfordring at kategorisere patienter hensigtsmæssigt.


Ved hjælp af automatiseret mønsterkendelse kan man via computerprogrammer identificere grupper (clustre) af patienter, der på tværs af en række faktorer har ensartede karakteristika. Der findes adskillige metoder til at identificere clustre, og en gruppe forskere med tilknytning til NIKKB og Rygcenter Syddanmark har sammenlignet tre af dem – SPSS TwoStep CA, Latent…

Læs mere

Uge 40 bliver stille på NIKKB på den positive måde.

 

Ikke færre end 5 forskere - Jan Hartvigsen, Lise Hestbæk, Alice Kongsted, Tue Secher Jensen og Henrik Wulff Christensen - deltager i Low Back Pain Forum XIII i Campos de Jordão i Brasilien. Her vil de både præsentere egne  resultater om lænderyg-problemer, blive grundigt opdateret på anden forskning inden for området, og udbygge eksisterende eller bane vejen for nye internationale samarbejder.

 

Samtidig er Mette Jensen Stockhendahl i Toronto, Canada. På konferencen med titlen Implementing Work Disability Prevention Knowledgefremlægger hun resultater fra sin egen forskning om arbejdsfastholdelse; et område, som utvivlsomt vil modtage stigende…

Læs mere

Har du oplevet patienter, der var utrygge ved "knækket" under kiropraktisk behandling?

 

Tirsdag blev professor Jan Hartvigen interviewet til Videnskabens Verden på P1, hvor han fik lejlighed til at forklare, at den knækkende lyd på ingen måde stammer fra knoglen selv, men derimod fra luftbobler i ledvæsken, og i princippet ikke adskiller sig fra de knæk, man eventuelt kan høre, hvis man strækker sig om morgenen. Samtidig kunne han slå fast, at forskningen ikke har fundet belæg for slid på leddene ved gentagen manipulationsbehandling.

 

Indslaget findes ca. 51 minutter inde i udsendelsen: http://www.dr.dk/p1/videnskabens-verden 

Læs mere

Med en grundig, halvsides artikel på side 5 i dagen avis har Politiken sat fokus på muskuloskeletale lidelser, netop som regeringen ser ud til at have valgt sundhedsområdet som et centralt emne for efterårets finanslovsforhandlinger - og muligvis for den kommende valgkamp.

 

Den umiddelbare baggrund for artiklen er Jan Hartvigsens nyligt offentliggjorte forskningsresultater, der viser, at svarer man på et givet tidspunkt ja til at have haft smerter i muskler eller led inden for de seneste 14 dage, så har man en signifikant øget risiko for over de kommende år at få mere brug for hjælp fra sundhedssystemet, end…

Læs mere