I forbindelse med Greg Kawchuk og Peter Kents tiltrædelse som adjungerede professorer på IOB og David Cassidys udnævnelse til æresdoktor i globalisering den 10. november, præsenterede de tre forskere igennem hver sit oplæg et helikopterperspektiv over forskning i muskel- og skeletsygdomme anno 2016, der var både lærerigt og tankevækkende. Fælles for alle tre oplæg var en ny opfattelse af de områder, de berørte.

 

De tre forskere stillede i deres oplæg spørgsmålstegn ved, om det var på tide med et retningsskifte indenfor muskuloskeletal forskning og uddannelse.

 

Greg Kawchuks oplæg “Who rules the ruler? The cult and culture of measurement in low back pain”, handlede om hvem der styrer, hvad vi måler, når vi måler lændesmerter.

 

- Mennesker vil ikke lide af lændesmerter, de vil have den til at forsvinde. Kan vi hjælpe dem med det? Hvor i vores forskning finder vi det store spørgsmål: Er det muligt at finde en måde at helbrede rygsmerter – kan vi overhovedet det? Spurgte Greg Kawchuk retorisk og leverede selv et indspark til svaret på det spørgsmål

 

Den canadiske forsker fastslog, at vi alt for længe har gået som katten rundt om den varme grød i spørgsmålet om at finde en måde at helbrede lændesmerter og foreslog at kombinere brugen af spørgeskemaer med objektiv teknologi, når man undersøger sine patienter, for at komme nærmere en løsning på den store udfordring.

 

På den måde kan man indsamle viden både via selvrapporterede observationer og objektive måleresultater og måske vil det vise sig, at der findes forskellige typer rygsmerter - viden, der kan bruges til at komme tættere på en metode der kan medvirke til at helbrede smerterne.

 

I sit oplæg med “Prediction of treatment response and prognosis in back pain: From the study of regularity to the study of variability”, tog Peter Kent tråden op fra Greg Kawchuk og foreslog et retningsskifte i vores indgangsvinkel til studiet af rygsmerter.

 

- Måske er det en fejl at studere de fælles faktorer, måske skulle vi hellere se på forskellighederne, fastslog Peter Kent. Regularitet er udmærket på mange niveauer, men på det individuelle niveau, den enkelte patient, er regularitet ikke ideelt.

 

I stedet slog Peter Kent til lyd for variabilitet, for ved at opfatte den enkelte patients problemer med ryggen som unikke, er der måske flere brugbare informationer at hente.

 

David Cassidy sluttede talerækken af med et oplæg om “Reflections on my Globalization Professorship at SDU”. David Cassidy talte bl. a. om den ændrede opfattelse af, hvordan man definerer en hjernerystelse. Han har været en del af en gruppe, der har udarbejdet rådgivning til flere af verdens største idrætsorganisationer omkring hovedskader, og det arbejde brugte han til at illustrere nye opfattelser på området.  

 

- Er det en hjerneskade eller en nakkeskade? Den aktuelle holdning er, at det er begge dele, og samspillet mellem de to er meget interessant, sagde David Cassidy og fortalte om den internationale forskning, der foregår på området.

 

Det var store spørgsmål, inspirerende overvejelser og et frisk syn på den muskuloskeletale forskning set lidt fra oven, de tre forskere præsenterede for de fremmødte, der alle gik hjem fra tiltrædelsesseminaret med noget at tænke over.

 

Indsættelse adjungerede professorer og æresdoktor globalisering