Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Efteruddannelse

NIKKB’s efteruddannelse er et vigtigt tilbud i form af en række efteruddannelsesaktiviteter for landets kiropraktorer.

 

NIKKB tilbyder på nuværende tidspunkt efteruddannelse i tre spor, dels i form af kurser til landets kiropraktorer indenfor Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden, men NIKKB arrangerer også regionale roadshows rundt omkring i Danmark med forskellige interessante emner og undervisere.

 

NIKKB efteruddannelse er ydermere ansvarlige for det faglige program og afviklingen heraf på kiropraktorernes Faglige Kongres hvert andet år, hvor kiropraktorer fra ind- og udland mødes for at høre foredrag, deltage i kurser og workshops, udveksle informationer og netværke.

                                                                                                                                                                       

Nyheder

I uge 21 mødtes NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen med repræsentanter fra Norge og Sveriges kiropraktorforeninger på den årlige Europæiske kiropraktorkongres (ECU i Amsterdam).

Emnet var et øget Nordisk samarbejde i efteruddannelsen af kiropraktorerne, og stemningen var helt klart for, at vi skal gøre mere for at få vores respektive landes kiropraktorer til at rejse ud for at opsøge relevant efteruddannelse. De forhindringer der eksisterer på nuværende tidspunkt er bl.a. kursustilmelding i lukkede fora, synliggørelse af kurserne udelukkende nationalt osv.

Der var enighed om, at disse forhindringer skulle fjernes, så vi kan få en større opmærksomhed på de tilbud,…

Læs mere

Som en del af NIKKB's handlingsplan for efteruddannelsesenheden har vi sat os for i 2012 at undersøge og udforske de muligheder, der findes for alternative kilder til online læring, vidensopsamling og vidensdeling.I den forbindelse søger vi 5 teknologi-interesserede kiropraktorer, der gennem 2012 skal mødes, lære og dele deres nyerhvervede viden.

Du skal:
  • Være interesseret i nye teknologier, gadgets og online services
  • Have en stor lyst til at lære mere og selv undersøge og udvikle nye redskaber, som andre kan bruge til at effektivisere deres erhvervelse af ny viden.
  • Have erfaring med brug af sociale medier, cloud computing og have grundlæggende gode…

Læs mere

Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab (DUDS) afholder basis kursus i muskuloskeletal ultralydskanning d. 6.-7. februar.


Kurset er rigtigt godt og er obligatorisk, hvis man ønsker at deltage på NIKKB's EFSUMB level 1 uddannelse i diagnostisk ultralydskanning. EFSUMB level 1 uddannelsen vil sandsynligvis have opstart i marts måned 2012 med plads til 16 kiropraktorer. Bestået kursus vil give rettighed til at man som kiropraktor kan ultralydskanne med tilskud fra sygesikringen. Kurset vil blive udbudt sammen med resten af forårets kurser i næste kursuskatalog, der udkommer primo december.


Læs mere om DUDS kurset på hjemmesiden: http://duds.dk/

Læs mere

I juni i år deltog jeg i den årlige ECU konference, som den europæiske kiropraktorunion afholder. Danmark er, som de fleste ved, p.t. ikke medlem af ECU, men det forhindrer ikke, at man deltager i konferencen, der er åben for alle. Konferencen foregik i Zürich, og hele 465 kiropraktorer fra hele verden deltog.
Min deltagelse i konferencen var mest i kraft af min stilling på NIKKB, hvor en stor del af jobbet går ud på at skabe netværk, finde frem til egnede udenlandske undervisere samt få inspiration til kurser, vi kan afholde i Danmark.

Det overordnede tema for årets…

Læs mere

NIKKB’s Efteruddannelsesenhed udbyder i denne sæson et kursus om emnet med titlen ”Vanskelige” patienter med diffuse klager – behandling og udredning af funktionelle lidelser ud fra TERM-Modellen.

Jeg tog en snak med en af hovedpersonerne bag TERM-Modellen professor, dr.med. Per Fink, der er forskningsleder og ledende overlæge på forskningsklinikken. Per Fink fortæller om kurset og TERM: ”Overordnet har kurset tre hovedformål: at formidle viden om, hvad funktionelle lidelser er, at bibringe kiropraktoren praktiske færdigheder i generel interviewteknik og behandlingsprincipper samt at bidrage til en generel holdningsbearbejdning i forhold til patienters psykiske og funktionelle lidelser – så denne patienttype tilbydes relevant…

Læs mere