Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

Efteruddannelse

NIKKB’s efteruddannelse er et vigtigt tilbud i form af en række efteruddannelsesaktiviteter for landets kiropraktorer.

 

NIKKB tilbyder på nuværende tidspunkt efteruddannelse i tre spor, dels i form af kurser til landets kiropraktorer indenfor Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden, men NIKKB arrangerer også regionale roadshows rundt omkring i Danmark med forskellige interessante emner og undervisere.

 

NIKKB efteruddannelse er ydermere ansvarlige for det faglige program og afviklingen heraf på kiropraktorernes Faglige Kongres hvert andet år, hvor kiropraktorer fra ind- og udland mødes for at høre foredrag, deltage i kurser og workshops, udveksle informationer og netværke.

                                                                                                                                                                       

Nyheder

Efter tre hektiske dage er kiropraktorernes første efteruddannelseskongres, Faglig Kongres 12, veloverstået.

Mere end 400 deltagere var med på kongressen hen over de tre dage, og arrangørerne er mere end tilfredse.

Tak til alle deltagere.

Læs mere

Faglig Kongres 2012, som løber af stablen 9.-10. november, nærmer sig.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt kongressen, så husk at tilmelde dig på www.fagligkongres.dk

Læs mere

Diagnostikken af en neurologisk patient er vanskelig. Det er ikke sjældent, at en patient præsenterer sig, med symptomer uden for nervesystemet, fx hovepine, blodtryksforhøjelse eller paræstesier, som årsag til deres neurologiske lidelse. Vi glæder os derfor til at præsentere et spændende kursus, som genopfrisker den basale viden fra den neurologiske verden og som klæder os på med den nyeste viden om, hvilke udrednings- og behandlingsmuligheder, der er til neurologiske patienter.

Vi ønsker at give jer et interessant indblik i den kliniske hverdag på Neurologisk Afdeling med specielt fokus på; infektioner i nervesystemet, bevægeforstyrrelser, nervebetændelser, apopleksi og neuromuskulære lidelser. Endvidere vil…

Læs mere

Invitationerne til Faglig Kongres 2012, som løber af stablen 9.-10. november, er nu sendt ud, og tilmeldingen er i gang.

www.fagligkongres.dk kan du tilmelde dig kongressen og også læse nærmere om program, sociale aktiviteter mv.

Læs mere

I uge 21 mødtes NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen med repræsentanter fra Norge og Sveriges kiropraktorforeninger på den årlige Europæiske kiropraktorkongres (ECU i Amsterdam).

Emnet var et øget Nordisk samarbejde i efteruddannelsen af kiropraktorerne, og stemningen var helt klart for, at vi skal gøre mere for at få vores respektive landes kiropraktorer til at rejse ud for at opsøge relevant efteruddannelse. De forhindringer der eksisterer på nuværende tidspunkt er bl.a. kursustilmelding i lukkede fora, synliggørelse af kurserne udelukkende nationalt osv.

Der var enighed om, at disse forhindringer skulle fjernes, så vi kan få en større opmærksomhed på de tilbud,…

Læs mere