Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Efteruddannelse

NIKKB’s efteruddannelse er et vigtigt tilbud i form af en række efteruddannelsesaktiviteter for landets kiropraktorer.

 

NIKKB tilbyder på nuværende tidspunkt efteruddannelse i tre spor, dels i form af kurser til landets kiropraktorer indenfor Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden, men NIKKB arrangerer også regionale roadshows rundt omkring i Danmark med forskellige interessante emner og undervisere.

 

NIKKB efteruddannelse er ydermere ansvarlige for det faglige program og afviklingen heraf på kiropraktorernes Faglige Kongres hvert andet år, hvor kiropraktorer fra ind- og udland mødes for at høre foredrag, deltage i kurser og workshops, udveksle informationer og netværke.

                                                                                                                                                                       

Nyheder


 

Kataloget til Faglig Kongres 2014 er blevet afsendt til alle, der på nuværende tidspunkt er tilmeldt kongressen.

 

Sammen med det kommer også de respektive navneskilte, der samtidig fungerer som adgangskort til kongressen. Ved registrering i vores skranke på kongreshotellet fremvises navneskiltet, hvorefter en taske med kongresmateriale vil blive udleveret, herunder en key-hanger til skiltet.

 

Husk altså at medbringe navneskiltet.

Læs mere

Til modul P2 - Diagnosekodning og datafangst er det lykkedes os tillige at få Direktør for DAK-E, Janus Laust Thomsen, til at deltage som oplægsholder.

 

Som en afslutning på modulet vil advokat Nis Peter Dall redegøre for særlige forhold vedrørende datasikkerhed under emnet: "Når der behandles data om patienter og andre personer er der en række lovregler, som skal overholdes. Hvad skal sundhedspersoner være opmærksomme på i denne digitale tidsalder; Persondatalov, sikkerhedskrav og databehandleraftaler er nogle af de forhold, du kan blive klogere på, på dette modul."

Læs mere

En betydelig del af i hvert fald de yngre kiropraktorer i vores skandinaviske nabolande er uddannet i Danmark, og efter afholdelsen af den forrige faglige kongres i 2012 efterspurgte flere af vores kolleger i det nære udland bedre information om kongressen fremover.

I samarbejde med DKF's søsterorganisationer har vi derfor gjort lidt ekstra reklame for Faglig Kongres 2014 i Norge, Sverige og Island, og set ud fra trafikken på kongressens hjemmeside er interessen stor.

 

For yderligere information og tilmelding, se: www.fagligkongres.dk

 

Læs mere

Flere og flere kiropraktorklinikker får i disse år en tværfaglig profil, og vi ser naturligvis meget gerne at behandlere fra andre faggrupper deltager i vores efteruddannelsestilbud.

Dette gælder ikke blot for medarbejdere ansat i kiropraktiske klinikker, så vi har indrykket en annonce for Faglig Kongres 2014 i det seneste nummer af Fysioterapeuten.

Følg gerne op på initiativet, hvis fysioterapeuter, massører eller andre i din bekendtskabskreds spørger til det, ved at henvise til www.fagligkongres.dk

Læs mere

Op mod månedsskiftet oplevede vi et voldsomt boom i antallet af tilmeldte til Faglig Kongres 2014.

Knap 100 nye kom til, hvilket næsten fordoblede antallet af deltagere. Særligt glædeligt for os er det, at lidt under 30 kliniksekretærer også har tilmeldt sig på nuværende tidspunkt, og vi håber at endnu flere vil se muligheden for at gøre Faglig Kongres til en begivenhed for alle klinikkens ansatte.

 

- og tilstrømningen er trods er der fortsat plads til mange flere på Kongressen endnu!

 

Læs mere