European Centre for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) har tildelt forskningsmidler til fire forskningsprojekter i 2016, efter det har været muligt for første gang nogensinde at søge midler fra centret.

 

Forskere fra hele Europa viste stor interesse for at søge om forskningsmidler fra centrets forskningspulje: ECCRE modtog 13 ansøgninger og uddelte i alt 308.269 € til de fire forskningsprojekter, der fik støtte. ECCRE’s forskningspulje blev oprettet i forbindelse med ECU’s kongres i Oslo tidligere i år.  

 

De fire forskningsprojekter, der modtager støtte fra ECCRE, er:

 

Mauritz W van Tulder webMauritz W. van Tulder og hans forskergruppe modtager 169.979 € til projektet “Back Complaints in Elders (BACE): A prospective, longitudinal analysis of older people with low-back pain in chiropractic care”. Projektet sigter imod at frembringe den nødvendige viden for at kunne øge vores forståelse af lændesmerter hos ældre mennesker i et kiropraktisk miljø for at kunne tilbyde en sikrere og mere effektiv pleje. I klinikker over hele Europa vil patienter over 55, der opsøger en kiropraktor med et nyt tilfælde af lændesmerter blive rekrutteret til projektet, og data vedrørende effekten af behandling, inklusiv smerte, funktionel status og udgifterne til behandling, bliver målt ved hjælp af godkendte instrumenter. Studiet er udformet efter BACE-studiet (Back Complaints in Elders) og resultaterne vil blive målrettet mod kiropraktorer og deres patienter i et sammendrag, der bliver udfærdiget i et sprog, som er let for klinikere at forstå. Her vil resultaterne og implikationerne blive forklaret, med fokus på relevansen for praktikere og patienter. Resultaterne vil desuden blive udbredt i publikationer i internationale publikationer bedømt af fagfæller og ved præsentationer på nationale og internationale møder og præsenteret på de sociale medier. Støtten er givet til Mauritz W. Van Tulder og hans forskergruppe under følgende betingelser: 1) det er en delvis finansiering af forskningsprojektet, 2) stipendiaten skal være en kiropraktisk ph.d.-studerende, 3) den øvrige finansiering skal dokumenteres før støtten fra ECCRE kan udbetales. Støtten vil blive udbetalt i fire årlige rater.

 

Andreas EklundAndreas Eklund og hans forskergruppe modtager 65.500 € til projektet “Chiropractic Maintenance care – cost-utility, psychological factors and pain trajectories.” Projektet undersøger fire mål i forbindelse med den præventive behandlingsform Maintenance Care (MC): 1) undersøger, om MC er omkostningseffektiv – hvad koster den i forhold til forbedringer i selvvurderet heldbred – ved at bruge en målestok for nytteværdien, der vil gøre det muligt at sammenligne omkostninger og effekt af nytteværdierne med andre behandlinger for at definere, hvor et begrænset sundhedsbudget vil komme patienterne og samfundet mest til gode. 2) udforske om og hvordan psykologiske faktorer påvirker udfaldet af MC. Dette kan hjælpe klinikere med på et tidligt tidspunkt at målrette MC mod de enkeltpersoner, der efter størst sandsynlighed får mest ud af behandlingen, forøge effekten og sænke omkostningerne. 4) forstå hvordan MC påvirker lændesmerter ved at undersøge smertebanen før og efter et besøg hos kiropraktoren for at afsløre, om timingen af behandlingen er vigtig for at kunne oplyse os om, hvordan vi skal levere plejeplaner og behandling med størst effektivitet. 3) undersøge, om den psykologiske profil kan forudse den generelle kliniske retning med hensyn til antallet af dage med smerte, smertefri intervaller mellem episoderne, selvvurderet helbred og aktivitetsbegrænsning. Den viden, man får fra sådan en undersøgelse kan gøre det muligt at forudsige de kliniske karakteristika og den lagsigtede prognose for forskellige psykologiske profiler. Støtten gives til Andreas Eklund og hans forskergruppe under følgende betingelser: 1) det er en delvis finansiering af forskningsprojektet, 50 % til en post. doc. stilling, 2) den øvrige finansiering skal dokumenteres før støtten fra ECCRE kan udbetales. Støtten vil blive udbetalt i to årlige rater. Projektet er godt medfinansieret.

 

Cecilie K versCecilie K. Øverås og hendes forskergruppe modtager 48.790 € til ph.d.-projektet “Pain in the spine and elsewhere - patterns and consequences; an epidemiological study”.  Projektet vil give os ny indsigt i frekvenser og mønstre i muskuloskeletal smerte, der opstår flere steder på samme tid hos mennesker med ikke-specifik smerte i lænden ved hjælp af observationsstudier af kliniske og generelle befolkningsgrupper via en systematisk gennemgang af den eksisterende litteratur. Efterfølgende vil data fra HUNT-studiet (https://www.ntnu.edu/hunt)  blive brug til at fastslå forekomsten og mønstrene i muskuloskeletal smerte, der opstår flere steder på samme tid hos nordmænd med ikke-specifik smerte i lænden, thorakalt eller i nakken, ved hjælp af latent class analysis. Dette vil hjælpe forskerne med at identificere forskellige fænotyper af smertestrukturer, den mulige effekt af køn, alder, beskæftigelse og BMI taget i betragtning. Forskerne ønsker at finde ud af, om specifikke smertestrukturer har forbindelse til en større hyppighed af førtidspension blandt mennesker, der hovedsagligt har smerte i lænden, og om den forbindelse ændres af faktorer som fedme, fysisk aktivitet og søvn. Sidst stræber projektet efter at fastslå, om antallet af smertesteder eller smertemønstrene hos mennesker, der hovedsagligt klager over smerte i lænden kan forudsige senere tilstedeværelse og placering af længerevarende smerte. Projektet er fremragende medfinansieret.

 

Jan H webJan Hartvigsen og hans forskergruppe modtager 24.000 € til “International Chiropractic Research Leadership and Capacity Building Program”, som er rettet mod det faktum, at mange aspekter af kiropraktisk virke ikke er blevet videnskabeligt evalueret. Det gør kiropraktorerne sårbare i et moderne, evidensbaseret sundhedsplejemiljø. For at rette op på dette, samler projektet de ti bedste unge akademikere indenfor kiropraktik i et netværk, der mødes årligt hos en af de tre mentorer, der leder programmet. Mellem møderne vil deltagerne holde forbindelse med hinanden online og samarbejde i forskningsprojekter. Programmet vil hjælpe med at sikre, at kiropraktorerne bygger videre på den nuværende forskningssucces og kapacitet, for at udbygge antal, initiativer og profil yderligere i de kommende år.   

 

Den næste uddeling af forskningsmidler fra ECCRE finder sted i 2017. fristen for indsendelse af ansøgninger vil blive offentliggjort på ECCRE’s hjemmeside www.eccre.org. Her kan interesserede forskere også finde yderligere information omkring ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer.