Se dette tilbud til kiropraktorer i Region Syddanmark - Nu har du og din praksis mulighed for at deltage i audit og kursus om håndtering af patienter med smerter fra lænderyggen.

 

I løbet af oktober 2019 bliver alle kiropraktorer, praktiserende læger og fysioterapeuter i Region Syddanmark inviteret til at deltage i dette tværfaglige projekt.

 

Alle tre faggrupper vil indenfor samme periode blive bedt om at registrere deres handlinger og overvejelser i forbindelse med konsultationer med patienter med lænderygssmerter på stort set identiske auditskemaer. Skemaet tager ca. 1 minut at udfylde og kiropraktorerne skal blot registrere patienter i to arbejdsuger.

 

I foråret 2020 bliver der afholdt to opfølgende, tværfaglige kurser, hvor alle deltagende klinikere inviteres til at diskutere resultaterne, netværke og åbne op for nye samarbejdsmuligheder.
Samtidigt med registreringen i primærsektoren pågår et tværsektorielt forløb, hvor klinikere i Rygcenter Syd på tilsvarende måde registrerer deres patienter. Derved opnås en omfattende viden om rygpatienters forløb i primærsektoren og overgangene til og fra sekundærsektoren. Resultaterne skal desuden være med til at informere Region Syddanmarks rygforløbsprogram, der skal revideres i løbet af 2020.

 

Hvad kan denne audit give dig og din praksis?
• En detaljeret beskrivelse af dine patienter sammenlignet med de andre deltageres patienter.
• En unik mulighed for at netværke og indgå samarbejde med praktiserende læger og fysioterapeuter
• Seneste, opdaterede viden om håndtering af lænderygssmerter
• Mulighed for at informere og kvalificere den forestående revision af Region Syddanmarks Rygforløbsprogram
• Mulighed for at forbedre kvaliteten i det tværfaglige og tværsektorielle behandlingsforløb for patienter med lænderygssmerter

 

Pris
Deltagelse i audit og kursusdagen er gratis.
Projektet er finansieret af KEU Region Syd og Rygcenter Syddanmark.
Tilmelding efter først-til-mølleprincippet.

Læs mere om audit og kursus her