Tidsskriftet Chiropractic & Manual Therapies skriver historie. Som det første tidsskrift med ordet “Chiropractic” i sin titel, er det videnskabelige tidsskrift blevet optaget i den prestigefyldte medicinske database MEDLINE.

 

Chiropractic & Manual Therapy (CMT) er et videnskabeligt tidsskrift med fri adgang til alle sine artikler.  Redaktionen bag tidsskriftet arbejder målrettet på at tilbyde klinisk relevant, evidensbaseret information til kiropraktorer, manuelle terapeuter og relaterede sundhedspersonale.

 

Redaktøren for tidsskriftet, lektor Bruce Walker udtaler, at

 

- Inddragelsen af Chiropractic & Manual Therapy i MEDLINE er en milepæl for tidsskriftet og for branchen generelt. Det er det første tidsskrift i verden med ordet 'Kiropraktik eller Kiropraktor' i titlen for at opnå MEDLINE-fortegnelse.

 

Mange anerkendte forskere har publiceret artikler i tidsskriftet, og artiklerne bliver nu registreret i MEDLINE. Blandt forfatterne til de nyeste artikler i CMT, er Iben Axén, Charlotte Leboeuf-Yde, Greg Kawchuk, Henrik Wulff Christensen og Tue Secher Jensen – navne, der klinger velkendt i skandinaviske forsker- og kiropraktorkredse.

 

Blandt de organisationer, der støtter Chiropractic & Manual Therapies er NIKKB, der sammen med The Chiropractic and Osteopathic College of Australasia, The European Academy of Chiropractic og The Royal College of Chiropractors er med til at sikre tidsskriftets høje videnskabelige standard.

 

Hvad er MEDLINE?

MEDLINE er en af verdens største bibliografiske databaser for biovidenskab og biomedicinsk information. Den indeholder bibliografiske oplysninger om artikler fra akademiske tidsskrifter vedrørende sundhedsrelaterede emner.

 

MEDLINE dækker også meget af litteraturen inden for biologi og biokemi samt felter som molekylær evolution.

 

MEDLINE er udarbejdet af United States National Library of Medicine (NLM) og er frit tilgængelig på internettet. Man kan søge i databasen via PubMed og NLM’s Entrez system.

 

Udvælgelse af tidsskrifter til MEDLINE indeksering hos NLM

NLM bruger et NIH-chartret udvalg, LCCC, til at revidere og anbefale biomedicinske og sundhedsrelaterede livsvidenskabelige tidsskrifter til optagelse i MEDLINE. LSTRC's rolle er at anvende flere kritiske elementer, der tjener som en generel vejledning til at anbefale tidsskrifter, der skal indekseres i MEDLINE:

 

Anvendelsesområde og dækning: De tidsskrifter, der foreslås til gennemgang af udvalget, indeholder artikler, der overvejende handler om centrale biomedicinske fag.

 

Indholdskvalitet: Den videnskabelige værdi af indholdet af tidsskriftet er den primære overvejelse ved valg af tidsskrifter til indeksering. Det samlede indhold af gyldigheden, betydningen, originaliteten og bidraget til dækningen af området er de nøglefaktorer, der overvejes for hver titel.

 

Kvalitet af redaktionelt arbejde: Tidsskriftet skal indeholde artikler, der bidrager til objektiviteten, troværdigheden og kvaliteten af tidsskriftets indhold. Indholdet kan indeholde oplysninger om metoderne til ekstern peer review og andre vigtige redaktionelle spørgsmål.

 

Produktionskvalitet: Kvaliteten af layout, trykning, grafik og illustrationer inddrages alle i vurderingen af et tidsskrift.

 

Målgruppe: MEDLINE er primært beregnet til medarbejdere i sundhedsprofessionerne: forskere, praktikere, pædagoger, administratorer og studerende.

 

Læs Chiropractic & Manual Therapies her: https://chiromt.biomedcentral.com/

 

CMT